Za 4 dni prilákala takmer 700 divákov z 11 krajín.

Slovenská tanečná platforma má za sebou úspešný druhý ročník. V priebehu štyroch dní od 1. do 4. júna sa na showcasovom festivale odprezentovalo 9 predstavení slovenských tvorcov a ďalšie sprievodné programy. Vidieť ich mali možnosť hostia z 11 krajín, ako aj stovky domácich divákov. Slovenská tanečná platforma sa pritom konala naživo po prvý raz. Jej pilotný ročník v roku 2021 bol poznačený obmedzeniami spojenými s pandémiou COVID-19 a prebehol iba online.


Na druhý ročník tanečnej prehliadky, ktorej cieľom je predovšetkým podpora prezentácie slovenského súčasného tanca v zahraničí, sa zaregistrovalo spolu 70 delegátov z 11 krajín vrátane Slovenska. Deviatich predstavení uvádzaných v rámci hlavného programu sa zúčastnilo aj ďalších približne 500 divákov. Okrem toho ponúkla Platforma aj deväť sprievodných podujatí – od exteriérovej performancie v centre mesta, cez networkingové formáty a diskusie až po zážitkový výlet do mestských lesov či spoločný výjazd do Banskej Bystrice. Sprievodných akcií sa zúčastnilo spolu 160 účastníkov.


„Naozaj sa tešíme z veľkého záujmu o tanečnú platformu,“ komentuje práve ukončený ročník STP výkonná riaditeľka projektu Katarína Figula. „Povzbudivé reakcie zo strany domácej scény aj od zahraničných delegátov sú dôkazom, že  showcasový formát pre súčasný tanec na Slovensku má význam organizovať. Energia, ktorá na podujatí vznikla, určite svedčí o potenciáli, ktorý slovenský tanec má. Bolo by skvelé, keby sa ho aj s prispením Platformy podarilo ďalej napĺňať.“ dodáva.


Pozitívne reakcie


Organizátori sú spokojní s odozvou hostí na slovenskú tanečnú scénu aj na podujatie ako také. Zahraniční účastníci vyzdvihli úroveň tanečníkov aj vybraných predstavení. Ocenili aj možnosť stráviť na Platforme dostatok času v blízkom kontakte s umelcami. Cez osobné stretnutia, ako aj cez rôzne sprievodné podujatia, na ktorých sa diskutovalo o vývoji a aktuálnom stave scény, mali možnosť získať lepší obraz o vývoji slovenskom súčasnom tanci. Delegáti ocenili aj výjazd do Banskej Bystrice spojený s predstaveniami a networkingom v Divadle Štúdiu tanca a kultúrnom centre Záhrada. „Výlet mimo Bratislavy a nenásilné vytvorenie prostredia na zdieľanie skúseností naozaj veľmi oceňujem,“ vyzdvihla jedna zo zahraničných hostiek, zakladateľka projektu MOVE Ostrava Jana Ryšlavá.

Slovenskí umelci a umelkyne pozitívne hodnotia okrem možnosti prezentovať svoju tvorbu pred zahraničnými promotérmi a kolegami najmä moment blízkosti, ktorý podujatie vyvolalo. „Za dôležitú považujem možnosť rozprávať sa nielen medzi sebou, ale aj so zástupcami kultúrnych centier a ďalšími o ťažko riešiteľných problémoch, ktoré dlhé roky visia vo vzduchu. Existuje mnoho nápadov, na ktoré nikdy nebola kapacita a o ktorých sa ťažko diskutuje – ale teraz by tá kapacita mohla vzniknúť,“ komentuje jedna z prezentovaných umelkýň platformy, tanečnica Soňa Kúdeľová, ktorá je rovnako ako veľká časť tvorcov nútená popri tvorbe venovať sa aj produkčnej práci – v jej prípade koordinácii rezidenčného centra pre súčasný tanec Telocvičňa.

Správa o stave scény

Na podujatí sa diskutovalo aj o dlhodobo prítomných problémoch domácej tanečnej scény, ktoré pociťujú nielen tanečníci – od finančnej poddimenzovanosti kultúrnych organizácií, cez nedostatočnú kapacitu existujúcich sál až po absenciu adekvátne vybavených priestorov na prezentáciu tanca mimo najväčších miest. Opakovanou témou bolo aj volanie po systematickejšej podpore tvorby zo strany štátu. „Energiu, ktorá vznikla na Slovenskej tanečnej platforme, je možné vnímať ako hybný moment, ktorý by bolo potrebné podporiť aj z mimo scény. Mnohí tanečníci, choreografi a organizátori do zlepšenia stavu kultúry na Slovensku vkladajú dlhodobo veľké osobné úsilie a čas. Teraz by bola tá pravá chvíľa vyslať k nim signál, že to má zmysel,“ komentuje Katarína Figula.

O Slovenskej tanečnej platforme

Slovenskú tanečnú platformu založili v roku 2021 tri organizácie pôsobiace v oblasti súčasného tanca na Slovensku – Asociácia Bratislava v pohybe, Platforma pre súčasný tanec (PlaST), Asociácia súčasného tanca v spolupráci s Divadelným ústavom. V tomto ročníku sú partnermi projektu aj Divadlo Štúdio tanca, A4 – Priestor súčasnej kultúry, KC Záhrada či Kunsthalle Bratislava.

Ambíciou organizátorov je budovanie Platformy ako pravidelného bienále, napomáhajúceho rozvoju tanečnej scény na Slovensku a prezentácii slovenského tanca v zahraničí. Tretí ročník Slovenskej tanečnej platformy sa uskutoční o dva roky, v termíne 29. 5. – 1. 6. 2025. Prihlasovanie tanečných predstavení bude otvorené od jesene 2024.

Program uplynulého ročníka a viac info o platforme nájdete na www.danceplatform.sk alebo FB Slovak Dance Platform.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Organizované pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla.

Zdroj: Eva Vozárová, PR manažérka Slovenskej tanečnej platformy

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno