Sledujte Veľkonočný online koncert Tóny nádeje

Premiéra online koncertu Tóny nádeje, ktorý vám prináša počas Veľkonočnej nedele Mestská časť Bratislava-Rača, sa uskutoční 4. apríla o 18:00. Preneste sa virtuálne do Katedrály sv. Šebastiána vďaka renomovaným slovenským umelcom svetového mena – Jolane Fogašovej, Petrovi Mikulášovi, Marekovi Vrábelovi a žiakom ZUŠ Vrbenského v Rači.


PROGRAM VEĽKONOČNÉHO BENEFIČNÉHO KONCERTU TÓNY NÁDEJE


Mestská časť Bratislava-Rača uvádza:


VEĽKONOČNÝ KONCERT Tóny nádeje


Účinkujú: Jolana Fogašová – soprán

Peter Mikuláš – bas

Marek Vrábel – organ

Žiaci ZUŠ Vrbenského

 

PROGRAM

A. P. F. Boëly: Veľkonočné ofertórium op. 38 – Marek Vrábel

J.S. Bach: Bist Du bei mir Jolana Fogašová

Anonym: Menuet č. 1 – Matej Michalka – trúbka – 2. r., 2. časti, I. stupňa

ped. vedenie Andrej Kozár, DiiS. art.

A. Kummer : Duet pre dve violončelá č. 10 – Mária Vlčeková – violončelo – 2. r. 2. časti, I. stupňa, Mgr. art. K. Koneval – violončelo – ped. vedenie

F. Händel: Lascia ch’io pianga Zara Bianka Bubnič – spev – 1.r., 1. časti, I. stupňa, ped. vedenie Mgr. Michaela Heráková

J.M. Leclair: Gavotta Gratioso – Andante

Klára Sládečková – husle – 1. ročník ŠPD 

Anna Rejková – husle – 4. ročník ŠPD

ped. vedenie Mgr. art. Martin Smolko

Dvořák: Biblické piesnePeter Mikuláš

  1. Oblak a mrákota jest vůkol něho
  2. Skrýše má a pavéza má Ty jsi 
  3. Slyš, ó Bože! Slyš modlitbu mou
  4. Hospodin jest můj pastýř
  5. Bože! Bože! Píseň novou  

L. Webber: Pie JesuJolana Fogašová a Alja Elissa Bubnič – spev – 1. r., 2. časti, I. stupňa

ped. vedenie Mgr. Michaela Heráková

 

Donizetti: Ave MariaJolana Fogašová, Peter Mikuláš

Mascagni: Regina coeli z opery Sedliacka česťJolana Fogašová

M. Widor: 5 Symfónia op. 42/1, ToccataMarel Vrábel

V spolupráci: ZUŠ Vrbenského, riaditeľ Mgr. Vladislav Katrinec, Mgr. art. Kristína Koneval, Mgr. Michaela Heráková, Andrej Kozár, DiS. Art, Mgr. art. Martin Smolko.

Koncert vznikol vďaka finančnej podpore MČ Bratislava-Rača mediálny partner koncertu: MOJAKULTURA.sk

Osobitné poďakovanie patrí Farnosti sv. Jozefa, jeho správcovi PhDr. Petrovi Hasidlovi, Bratislavskej diecéze, ktorá poskytla priestory Katedrály sv. Šebastiána.

Vizáž: Tomáš Vida (Jolana Fogašová) Naďa Hrubčinová

Dramaturgia: Jolana Fogašová

Záznam zvuku a zvuková postprodukcia: Martin Chovanec

Réžia a strih záznamu: Anton Faraonov

VYROBILO FART STUDIO s.r.o.

Veľkonočný koncert má charitatívny rozmer. Výťažok z koncertu použijeme na pomoc rodinám s deťmi, ktoré sa pandémiou dostali do existenčnej krízy. Príspevky posielajte prosím na účet MÚ Rača. IBAN: SK75 0200 0000 0000 0042 1032, VS: 04042021. Ďakujeme.

Zdroj: spracovala redakcia mojakultura.sk

video: FART STUDIO s.r.o.

Foto: Marek Bubnič

 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno