Vo štvrtok, 6. júna 2024 sa v Primaciálnom paláci v Bratislave konalo slávnostné zasadnutie Vedeckej a umeleckej rady Vysokej školy múzických umení, na ktorom jej rektor, prof. PhDr. Martin Šmatlák, udelil čestný titul “doctor honoris causa“ prof. Romanovi Patkolóovi a prof. Rudolfovi Urcovi, ArtD.

Pamätnými medailami rektor VŠMU ocenil prof. Jozefa Cillera, prof. Dušana Dušeka, doc. Dagmar Hubovú, doc. Jozefa Mokoša, prof. Ľubomíra Vajdičku a prof. Jána Uličianskeho, in memoriam.


„Som úprimne rád, že pri príležitosti významného výročia založenia našej alma mater som mal možnosť udeliť čestné tituly aj pamätné medaile VŠMU osobnostiam, ktoré sú nielen špičkovými tvorcami či interpretmi, ale aktívne pôsobili či pôsobia aj v oblasti výchovy a vzdelávania mladých ľudí. Práve tí sú totiž podstatní pre našu spoločnú  budúcnosť aj pre tvorbu a šírenie hodnôt v našej krajine či vo svete,“ povedal Martin Šmatlák, rektor Vysokej školy múzických umení.

Slávnostné popoludnie bolo obohatené o vystúpenie Speváckeho zboru VŠMU, recitáciu Anny Magdalény Hroboňovej, poslucháčky 4. ročníka herectva, ako aj premietnutie filmu Kroky, skoky, roky… a posledný zhasne, ktorého autormi sú absolventi prvej generácie študentov animovanej tvorby pod pedagogickým vedením Františka Jurišiča, Ondreja Slivku a oceneného Rudolfa Urca.


 

Zdroj: VŠMU


Foto: Zdenko Hanout

 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno