Slovensko na kongrese Eurochestries zastupoval košický festival


Aj Košice a Slovensko mali na konci februára svoje zastúpenie na Medzinárodnom kongrese federácie Eurochestries, ktorá zastrešuje festivaly mladých hudobníkov vo viacerých krajinách Európy, Ameriky a Ázie. Slovensko na stretnutí v hlavnom meste Estónska Tallin aj vďaka Fondu na podporu umenia reprezentovali Igor Dohovič, riaditeľ Medzinárodného festivalu mládežníckych orchestrov a zborov Šengenský poludník, ktorý v tomto roku už desiaty raz prinesie nielen do Košíc umenie mladých hudobníkov z viacerých krajín.

Na kongrese sa stretlo niekoľko desiatok organizátorov festivalov, dirigentov, manažérov orchestrov, skladatelia, učiteľov, hudobníkov a iných účastníkov z jedenástich krajín – Francúzska, Belgicko, Brazílie, Kanady, Číny, Španielska, Estónska, Francúzska, Talianska, Lotyšska, Ruska a Slovenska. Počas piatich dní diskutovali o vzťahu mladej generácie ku klasickej hudbe, o dôležitosti vzájomných stretnutí mladých hudobníkov, ale aj o možnostiach získavania skúseností študentmi rôznych hudobných odborov prostredníctvom priamej účasti na organizácii festivalov či stážach zastrešovaných členmi federácie Eurochestries. Časť diskusie bola venovaná aj možnostiam prezentácie tvorby mladých hudobných skladateľov prostredníctvom koncertov a festivalov pod hlavičkou Eurochestries.


Zaujímavou súčasťou programu bola aj prezentácia festivalových podujatí, ktoré sa uskutočnia v roku 2018, kde zaujali najmä organizátori podujatia v čínskom meste Quindao. Hovorilo sa aj o roku 2019, v ktorom oslávi federácia Eurochestries 30. výročie svojho vzniku. Účastníci kongresu boli aj priamymi účastníkmi osláv 100. výročia nezávislosti Estónska a niekoľkých koncertov, ktoré pripravil organizačný tím vedený Jüri-Ruutom Kangurom.


„Prvé ročníky festivalu Šengenský poludník sme organizovali pod hlavičkou federácie Eurochestries a hoci naša spolupráca už nie je taká úzka ako v začiatkoch, stretnutia na úrovni tejto celosvetovo pôsobiacej federácie sú veľkým prínosom nielen pre samotný festival Šengenský poludník, ale aj pre jeho hlavného organizátora, mládežnícky orchester Musica Iuvenalis, ktorý je už viac ako desať rokov pravidelným účastníkom festivalov Eurochestries nielen v Európe. Aj na tomto kongrese sa podarilo získať nové informácie a podnety, a čo je pre festival najdôležitejšie, nadviazať kontakty s organizátormi podobných podujatí v Európe a predovšetkým so samotnými orchestrami a zbormi, ktoré by mohli v budúcnosti zavítať na náš festival,“ povedal o účasti na kongrese Igor Dohovič.

2. marca 2018

Svjatoslav Dohovič

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno