Poradný orgán po vypočutí štyroch kandidátov v treťom kole rozhodol o jedinom uchádzačovi, ktorého odporučil ministerke kultúry SR Natálii Milanovej. Dvakrát síce do tej istej rieky nikdy nevstúpiš, ale na Slovensku jeden nikdy nevie…

Norbert Baxa, Boris Ažaltovič, Matej Drlička a Miloslav Oswald sa dopracovali až do tretieho kola procesu verejného vypočutia na pozíciu generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla. Vypočutie sa uskutočnilo v prítomnosti verejnosti a bolo vysielané naživo na webovom sídle ministerstva. Zástupcovia verejnosti mohli uchádzačom klásť otázky prostredníctvom elektronickej aplikácie slido. Pred poradný orgán a zástupcov verejnosti s cieľom predstaviť sa predstúpili štyria uchádzači, ktorí včas doručili potrebné projekty riadenia a rozvoja Slovenského národného divadla. Životopisy uchádzačov a ich projekty boli zverejneného na webe ministerstva kultúry.


Už z toho, akým spôsobom kládli členovia poradného orgánu otázky jednotlivým uchádzačom, bolo zrejmé, že najviac sympatií z ich strany má jednoznačne bývalý generálny riaditeľ Matej Drlička.


Prekvapujúce však je, že členovia poradného orgánu sa rozhodli ministerke odporučiť jediného uchádzača.


V bode č. 4 „rôzne“ Zápisnice z procesu verejného vypočutia na pozíciu generálneho riaditeľa/riaditeľky Slovenského národného divadla je uvedené: „Po ukončení verejného vypočutia poradný orgán zhodnotil uchádzačov na základe všetkých predložených podkladov, neverejného a verejného vypočutia. Následne predseda poradného orgánu dal hlasovať členom poradného orgánu o uchádzačoch, ktorých poradný orgán neodporúča na obsadenie pozície generálneho riaditeľa. SND ako vhodných kandidátov. Poradný orgán jednohlasne neodporučil nasledovných kandidátov:
– Norbert Baxa,
– Miloslav Oswald,
– Boris Ažaltovič.


V záverečnom bode zápisnice zo dňa 10.3. uvádza, že jednohlasne odporučil na pozíciu generálneho riaditeľa SND Mateja Drličku.

Akékoľvek zdôvodnenie tohto postupu však chýba. Zjavne chýbalo aj ministerke Milanovej, keďže na webe MK SR je uvedené: Podľa smernice č.9/2021, ktorou sa riadi proces verejného vypočutia na pozíciu generálneho riaditeľa SND, má ministerka kultúry Natália Milanová odteraz 30 dní na zverejnenie svojho rozhodnutia ako bude ďalej postupovať: „Po obdržaní výsledkov od poradného orgánu som požiadala jeho predsedu o podrobnejšie zdôvodnenie a vysvetlenie. Na jeho základe spravím finálne rozhodnutie.“

Rozhodnutie je teraz na samotnej ministerke, ktorá môže a nemusí vziať v úvahu rozhodnutie poradného orgánu. Uvidíme, či sa bude konať veľkolepý návrat Mateja Drličku do SND alebo sa rozhodne Natália Milanová nezávisle a presvedčil ju niekto iný z trojice ďalších uchádzačov o post nového šéfa SND. Bol by to, každopádne, prekvapivý, krok, ak by sa rozhodla nepočúvať „poradný orgán“. O jeho motivácii nepodporiť troch kandidátov sa dá len polemizovať, no veľa napovedá jedna z otázok zo strany verejnosti.

V zápisnici sú uvedené otázky, ktoré kládla verejnosť počas vypočutia jednotlivým kandidátom, nie však tie, ktoré kládli členovia poradného orgánu. Hneď prvému z kandidátov Norbertovi Baxovi niekto verejne položil otázku: „Necítite sa nezvýhodnený ako kandidát kvôli zloženiu komisii ktorej časť verejne a dokázateľne podporovala pána Drličku?“ (otázku sme redakčne neupravovali, ponechali sme ju tak, ako ju uvádza zápisnica MK SR  pozn.red.)

Otázka na zamyslenie na záver: nemal by skôr poradný orgán sám seba očistiť od kandidátov, ktorí verejne podporujú jediného kandidáta, aby bol skutočne nezávislým a dôveryhodným poradným orgánom, schopným kvalifikovaného, dôstojného, fundovaného vypočutia kandidátov, následného hlasovania s čistým svedomím a odporučenia ministerke kandidátov takým spôsobom, aby sa z celého verejného vypočutia nestala len fraška?

 

Spracovala: Zuzana Vachová

Zdroj foto: MK SR

 

 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno