Vo štvrtok 13. mája  2021 sa v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie uskutoční symfonický koncert opäť s abonentmi a návštevníkmi. Koncert sa začne v koncertnej sieni s návštevníkmi o 19.00 h. V priamom prenose ho SF odvysiela na stream.filharmonia.sk.

Na základe aktuálne zverejnených informácií v kultúrnom semafore môžeme v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie privítať už 250 návštevníkov.


Na štvrtkový symfonický  koncert prednostne pozývame  držiteľov abonentiek Populárneho cyklu C.  Vzhľadom na obmedzený počet návštevníkov (250)  je potrebné vyzdvihnúť si vopred voľnú vstupenku (po predložení abonentky)  v Pokladnici SF. Dopredaj vstupeniek pre nových záujemcov bude od stredy 12. mája 2021. Platba za vstupenku je možná iba bezhotovostne.

Na úvod zaznie pod taktovkou hosťujúceho dirigenta Adriana Prabavu koncertná predohra Karneval, op. 92 Antonína Dvořáka, jedna z najznámejších a najčastejšie hrávaných skladieb českého skladateľa. Skomponoval ju v roku 1891 ešte pred odchodom do Ameriky.  Koncert bude pokračovať Brahmsovými pôvabnými Variáciami na Haydnovu tému, op. 56. Vznikli v bavorskom Tutzingu, známom výletnom stredisku pri Starnberskom jazere, kam sa skladateľ uchýlil v letných mesiacoch 1873. Variácie boli skladateľovým predstupňom k tvorbe symfónií – o tri roky neskôr skomponoval svoju prvú symfóniu c mol. S menom skladateľa Maxa Brucha si automaticky vybavíme jeho Koncert pre husle g mol. Na svojom konte však má opery, piesne, zbory a tiež symfónie. V druhej polovici koncertu zaznie skladateľova  Symfónia č. 3     E dur, op. 51, ktorú skomponoval v roku 1882 na objednávku Filharmonickej spoločnosti v New Yorku.

Koncerty s publikom pokračujú v Slovenskej filharmónii dvoma symfonickými koncertmi – v piatok 21. mája  Slovenská filharmónia uvedie výber Slovenských tancov Petra Breinera pod taktovkou skladateľa. Slovenské tance spoločne nahrali na CD  v roku 2018.  O týždeň neskôr, v piatok 28. mája zaznie koncert našich telies – orchestra Slovenská filharmóniaSlovenského filharmonického zboru pod taktovkou Daniela Raiskina, šéfdirigenta SF.

 Informácie o nasledujúcich koncertoch a podmienkach návštevy koncertu nájdete na www.filharmonia.sk 

ADRIAN PRABAVA

„Adrian Prabava je taký typ dirigenta, ktorého prístup k skladateľovej partitúre umožňuje počuť každý nástroj a každému hudobníkovi dať patričnú dôležitosť.“ (Jocelyne De Nicola, GB Opera)

V sezóne 2020/2021 nemecko-indonézsky dirigent Adrian Prabava opätovne spolupracuje s orchestrami Nemecká štátna filharmónia Porýnia-Falcka, Norimberskí symfonici, Filharmonický orchester Marseille, Kráľovský filharmonický orchester Liège, Slovenská filharmónia, Turecký prezidentský symfonický orchester, Aténsky štátny orchester a Württemberská filharmónia Reutlingen. Okrem toho v aktuálnej sezóne debutuje s orchestrom I Pomeriggi Musicali, Orchestre Dijon Bourgogne, Orchestre National de Metz, Orchestre Symphonique de Mulhouse a Tonkünstler-Orchester Niederösterreich.

Medzinárodne sa presadil v roku 2005 po svojom veľkom úspechu na 49. ročníku Medzinárodnej súťaže pre mladých dirigentov v Besançone. Následne pôsobil v rokoch 2006 až 2009 ako asistent dirigenta Kurta Masura vo Francúzskom národnom orchestri v Paríži. V roku 2007 sa stal prvým príjemcom prostriedkov z Fondu Bernarda Haitinka pre mladé talenty. Ako asistent dirigenta úzko spolupracoval s Bernadrom Haitinkom a Kráľovským orchestrom Concertgebouw Amsterdam. Ako operný dirigent dirigoval veľké množstvo repertoáru počas svojho pôsobenia ako rezidenčný dirigent a zástupca hudobného riaditeľa v Divadle a filharmónii Thüringen v Nemecku. Ohlasy kritiky získal za produkciu Šostakovičovej operety Moskva – Čeremuški. Vystúpil aj v Komickej opere Berlín (Netopier, Vzostup a pád mesta Mahagonny), Divadle Bonn (Janko a Marienka) a Divadle Magdeburg (Uťahovanie skrutky). V nedávnej dobe dirigoval s veľkým ohlasom kritiky dve závažné operné produkcie: Dvořákovu Rusalku v Konzert Theater Bern a znovuuvedenie Wagnerovho Lohengrina v Slovenskom národnom divadle v Bratislave.

Adrian Prabava spolupracoval s orchestrami ako Aténsky štátny orchester, Nemecká rozhlasová filharmónia Saarbrücken Kaiserslautern, Festival Strings Lucerne, Islandský symfonický orchester, Filharmonický orchester Johannesburg, Londýnska filharmónia, Taiwanský národný symfonický orchester, Rozhlasová filharmónia NDR Hannover, Orchestre de Paris, Francúzsky národný orchester, Luxemburská filharmónia, Filharmonické orchestre Marseille a Strasbourg, Symfonický orchester Québec, Filharmónia Oslo, Kráľovský orchester Concertgebouw Amsterdam, Symfonický orchester Berlínskeho rozhlasu, Škótsky komorný orchester, Symfonický orchester Bazilej a Symfonický orchester Stavanger. Nedávne debuty ho priviedli k spolupráci s Luxemburským komorným orchestrom, Kansai Philharmonic Orchestra v Osake, NFM Vroclavskou filharmóniou, Severonemeckou filharmóniou Rostock, Odense Symfoniorkester, Kolumbijským národným symfonickým orchestrom a WDR Funkhausorchester.

Študoval hru na husliach na Hochschule für Musik Detmold a dirigovanie u Eijiho Oueho na Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Absolvoval aj majstrovské kurzy u Jormu Panulu, ktorý bol okrem Kurta Masura a Bernarda Haitinka jeho mentorom.

PRED VSTUPOM NA KONCERT sa každý účastník  musí preukázať potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR/LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.


Výnimka platí po predložení nasledovných potvrdení:

  1. a) osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti

uplynulo viac ako 14 dní,

  1. b) osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
  2. c) osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID 19,
  3. d) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,

PRI VSTUPE NA KONCERT a počas celej doby trvania podujatia je povinné prekrytie dýchacích ciest (RESPIRÁTOR). Koncert sa uskutoční za dodržania všetkých hygienických opatrení.

Zdroj: TS – Martina Tolstová – tlačová tajomníčka SF


ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno