Sieť ochotníckych divadiel na Slovensku patrí medzi najbohatšie v Európe. Prirodzená náklonnosť ľudí k divadelným prejavom, ktorá zahŕňa aj aktívnu účasť v ochotníckych spolkoch, je základom, z ktorého čerpá aj slovenská profesionálna divadelná scéna.


V trnavskom regióne pôsobí množstvo kvalitných ochotníckych súborov, spomeňme napríklad historický úspech ochotníkov zo Zelenča, ktorí dosiahli práve v spolupráci s profesionálnym režisérom Jozefom Bednárikom. Divadlo Jána Palárika je presvedčené, že profesionálna pomoc privádza ochotnícke divadlá k lepším výsledkom a zároveň, že pre profesionálnych divadelníkov je dôležité a inšpiratívne spoznať prácu ochotníkov.


Od roku 2018 DJP s podporou svojho zriaďovateľa, Trnavského samosprávneho kraja, a v spolupráci s Trnavským osvetovým strediskom, podporuje ochotnícke divadlá v trnavskom kraji viacerými formami. Jedným z cieľov tohto dlhodobého projektu je prispieť k tomu, aby ochotníci z trnavského kraja pravidelne obsadzovali popredné priečky v celoslovenských postupových prehliadkach a reprezentovali tak tradíciu regionálneho ochotníckeho divadla v trnavskom kraji. Preto sa Divadlo Jána Palárika práve pri príležitosti Roku slovenského divadla rozhodlo vytvoriť nové programové a nadstavbové cykly s cieľom vybudovať stabilný inšpiratívny most medzi ochotníckym a profesionálnym divadelným remeslom.


„Venovať sa ochotníckemu divadlu znamená obetovať mu svoj voľný čas – a niekedy vyslovene všetok. Jediná motivácia ochotníckych divadelníkov je čistá láska k divadlu a radosť z tvorby. A to je to, na čo my, profesionáli, vo víre našich „pracovných povinností“ často zabúdame. Okrem lásky k divadlu na ochotníkoch obdivujeme aj slobodu a odvahu skúšať nové netradičné žánre. Slovenskí ochotníci častokrát prišli s inovatívnymi divadelnými formami v časoch, keď o nich profesionálne divadlá ani neslýchali. Stačí spomenúť trnavské Divadlo Disk alebo Pôtoň z Bátoviec. Ak máme v roku 2020 oslavovať slovenské divadlo, nemôžeme zabudnúť na jeho korene. Práve naopak. Chceme túto príležitosť využiť na to, aby sme sa stali podporou a záštitou ochotníckych divadelných súborov v trnavskom kraji, aby sme sa podieľali na ich zveľaďovaní a boli pre nich partnerom, na ktorého sa vždy môžu obrátiť. Veď „slovenské divadlo“ sme my všetci,“ zdôraznila myšlienku dramaturgička Divadla Jána Palárika, Lucia Mihálová.


Najbližšie vystúpi 18.2.2020 Divadlo na Trakoch s inscenáciou Je dôležité mať Filipa?

Rok slovenského divadla v DJP venovaný ochotníkom má tri obsahové časti:
I. VZDELÁVANIE
V spolupráci s Trnavským osvetovým strediskom zrealizujeme v roku 2020 tri vzdelávacie workshopy zamerané na profesionalizáciu práce ochotníkov:
1. Workshop tvorivého písania – 21.3. a 4.4.2020
2. Režijný workshop – 13.6.2020
3. Herecký workshop – 4 kurzy v jesenných mesiacoch 2020

Zároveň DJP pravidelne pozýva ochotníckych divadelníkov na tituly zo svojho repertoáru a ponúka im príležitosť diskutovať s tvorcami.

II. PREZENTÁCIA
V programe DJP bude vytvorený pravidelný priestor na prezentáciu tých najlepších inscenácií ochotníckych divadiel.

Najbližšie vystúpi 18.2.2020 Divadlo na Trakoch s inscenáciou Je dôležité mať Filipa?

III. PROFESIONÁLNY SERVIS
Umelecký úsek DJP bude ochotníckym divadelníkom v prípade záujmu poskytovať servis v nasledovných oblastiach:
– Dramaturgia: výber hier, pomoc pri ich zháňaní, konzultácia vhodnosti titulov, výklad textu, prípadná pomoc pri úprave textu
– Réžia: konzultácia inscenácií pred premiérovým uvedením, rady a pomoc pri ich vylepšovaní, príprava na postupové prehliadky
– Scénická výprava: zvýhodnený prístup k zapožičaniu kostýmov a mobiliáru z inscenácií vyradených z repertoáru DJP

Rok slovenského divadla v DJP je venovaný ochotníkom ako vyjadrenie úcty k ich práci a zároveň tým DJP skladá hold výnimočnej slovenskej tradícii ochotníckeho divadla.

Zdroj: Divadlo Jána Palárika v Trnave
Zdroj foto: Barbora Rajnicová

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno