V stredu 19. februára 2020 o 19:00 v košickej Šopa Gallery uskutoční otvorenie výstavy diel Roberta Gabrisa. Kurátorom výstavy je Miroslav Kleban.


„Narodil som sa na Slovensku, žijem a pracujem vo Viedni. V mojej tvorbe sa zaoberám hlavne médiom kresby a experimentálnymi formami grafiky, najmä leptom a suchou ihlou. Moje diela sú väčšinou autobiografické, ako dôsledok neustáleho hľadania presného pomeru a symetrie. Metaforicky, sú moje diela citátom mojej existencie, pitvou rôznych identít a štúdiom mojej príslušnosti. Obsah svojej práce popisujem ako spoločensko-kritickú, politickú a aktivistickú konfrontáciu spojenú s otázkami vlastnej identity a hľadania nových perspektív odlišných minorít v európskom kontexte. Východiskom mojej práce sú nové experimentálne formy kresby ako odpor voči vylúčeniu a rasizmu.“ (R. Gabris)

Robert Gabris, súčasný vizuálny umelec žijúci už niekoľko rokov v zahraničí (Viedeň) reprezentuje špecifickú odnož súčasných tvorcov, ktorí sa úspešne etablovali za hranicami rodnej krajiny v zmysle prezentačných, trhových a inštitucionálnych aktivít. Gabrisov záujem sa z hľadiska výtvarného druhu orientuje na kresbu, ktorá býva často označovaná za „zabudnuté“, alebo „submisívne“ médium. Kresba je priamym, vizuálnym a autentickým výstupom procesu myslenia, aj s dôrazom na tematické okruhy, ktoré Gabris vo svojej tvorbe reflektuje. Tie by sme z pohľadu žánru mohli zaradiť k tým „ťažším“ témam, ktoré pracujú s vlastnou identitou, fyzickým a metaforickým telom, etnickým a kultúrnym pôvodom človeka a vzťahu jednotlivca voči vymedzeniam sa k spoločensko-politickým postojom.


Tieto témy bývajú v súčasnej umeleckej praxi vyjadrované prevažne multimediálnymi inštaláciami, tekutým obrazom a angažovaným umením. Gabris nepracuje so súčasnými digitálnymi technológiami, resp. netvoria podstatnú zložku jeho práce, ale vyjadruje sa v predmetnej, technicky zvládnutej a detailnej kresbe s Dürerovskou precíznosťou. Veľkoformátové kresby majú charakter veristického odpozorovania antropologických znakov (anatómia, detail, kultúrna politika, či poukazovania na etnické a sexuálne stereotypy), inokedy sa výraz samotnej kresby dostáva do abstraktnejšej roviny a vypovedá o symbolických aktoch. Vizuálna stopa jednotlivých kresieb vytvára akoby tektonicky vrstvenú štruktúru, v monochromatickom prevedení. Nejedná sa tu o krajinu v zmysle žánru (krajinomaľbu), ale skôr o procesuálny záznam spomienok na „moju“ krajinu.


Práce prezentované na výstave v Šopa Gallery otvárajú autorov súkromný archív mentálnych spomienok na rodnú krajinu. Ako „človek z vonku“ sleduje dianie na Slovensku a poukazuje na aktuálne problémy v spoločnosti spojené s extrémizmom, neopodstatneným nacionalizmom a v podstate otvára diskusiu k spoločenskej (in)tolerancii, slobodného myslenia a prejavu pod vplyvom populizmu, či politickej deformácie. Gabris na aktuálnej výstave prostredníctvom komorného súboru prác analyzuje svoj zložitý vzťah k vlastnej (rodnej) krajine a svoju ontológiu vo vzťahu k nej, k minorite a jej kultúrnym tradíciám, spoločenskej segregácii, rasovým prejavom a stereotypným normám definujúce súčasnú polarizáciu spoločnosti. Obsahom vystavených kresieb a inštalácie sú metaforické emocionálne krajiny, mapy, ktoré sú vizuálnym komentárom autorovho vzťahu k jeho rodnej krajine, Slovensku. Odrážajú skutočnosť fyzického bytia v určitom priestore (krajina, hranica, mentalita) a naopak, symbolicky mať svoju krajinu „hlboko pod kožou“ a nazerať na svoj domov z pozície „emigranta“, resp. autor nastoľuje otázky typu, kde je môj domov? Je tam kde som sa narodil? Je tam kde žijem?, Je tam kde ma milujú? Je tam kde milujem ja? Je tam kde sa cítim dobre?

Robert Gabris študoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (2006 – 2010) a na Akadémii výtvarných umení vo Viedni (2010 – 2014). Svoju tvorbu prezentoval na viacerých samostatných a skupinových výstavách v zahraničí, od roku 2018 sa objavuje na niekoľkých výstavách i na Slovensku (Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici, Gandy Gallery Bratislava, Galéria Tranzit, Rakúske kultúrne fórum v Bratislave). Pre lokálne publikum je Gabrisova tvorba pomerne málo známa, a preto má aktuálna výstava v Šopa Gallery ambíciu expozičným výstupom zaradiť Gabrisovo dielo do povedomia súčasnej umeleckej scény a zároveň tak reagovať aj na aktuálne spoločenské dianie.

Zdroj: TS Šopa Gallery

 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno