V Slovenskom národnom divadle sa v piatok 18. februára konalo neverejné zasadnutie Asociácie slovenských divadiel a orchestrov (ASDO), na ktorom sa zúčastnili riaditelia zriaďovaných divadiel a orchestrov, aby spoločne diskutovali o dopadoch pandémie na kultúru. Pozvanie prijali aj zástupcovia Ministerstva kultúry SR a Ministerstva zdravotníctva SR, predseda Trnavského samosprávneho kraja, zástupcovia Úradu verejného zdravotníctva SR, riaditeľka Divadelného ústavu či riaditeľ Fondu na podporu umenia. 

Iniciátorom stretnutia bolo Slovenské národné divadlo a išlo o vôbec prvé zasadnutie ASDO takéhoto druhu. Jeho cieľom bolo nielen spoločne sa podeliť o skúsenosti so zvládaním pandémie a jej dopadov, ale tiež zaviesť tradíciu pravidelných stretnutí a prehlbovania spolupráce medzi divadlami a orchestrami. 


“Som presvedčený, že je dôležité, aby sa riaditelia divadiel a orchestrov stretávali na pravidelnej báze. Divadlá a orchestre po celom Slovensku čelia podobným výzvam a problémom. Spoločne sa môžeme inšpirovať pri ich riešení a podeliť sa o fungujúce nápady a stratégie,” hovorí generálny riaditeľ SND Matej Drlička.


Nosnými témami prvého stretnutia ASDO boli protipadnemické opatrenia a finančné dopady pandémie na kultúrne inštitúcie. 


Z údajov, ktoré zástupcovia ASDO prezentovali na zasadnutí vyplynulo, že počas pandemických rokov 2020 a 2021 mohli kultúrne inštitúcie pracovať v plnej prevádzke len 25 percent z celého času. V obmedzenom režime fungovali 33 percent a zákaz hromadných podujatí tvoril 42 percent času. 


To sa prejavilo aj na tržbách zo vstupného. Z údajov ASDO vyplýva, že kým v roku 2019 predstavovali tržby zo vstupného viac ako 9 miliónov eur (9 357 019 eur), v roku 2020 to bolo len necelé tri milióny (2 746 243 eur) a v roku 2021 to boli necelé 2 milióny eur (1 944 344 eur).

Dôležitou témou bolo plánované uvoľňovanie protipandemických opatrení, ktoré v úvode zasadnutia prezentovali zástupcovia Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR. To by malo prísť postupne v dvoch fázach – 28. februára a 28. marca, pričom po marcovom uvoľnení by už kultúrne podujatia nemali mať žiadne kapacitné obmedzenia. 

“Po marci by sme sa mali dostať do obdobia, keď sa vírus stane endemickým, na to ho však musíme dobre poznať a naučiť sa s ním žiť. Aj potom tu však ostane hrozba nových mutácií, ktorú budeme musieť neustále monitorovať,” konštatovala v diskusii Mária Štefkovičová, vedúca odboru epidemiológie na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne.

Z údajov ASDO, ktoré asociácia získala z regionálnych úradov verejného zdravotníctva vyplynulo, že na ich kultúrnych podujatiach sa covidom nenakazila ani jedna osoba. 

Jar a leto by podľa rečníkov mohla kultúrnym podujatiam priať, aká bude situácia na jeseň, si však v súčasnosti netrúfajú odhadnúť.

“To sa bude odvíjať od viacerých vecí – či príde nový variant, či bude infekčnejší, či naň bude zaberať očkovanie, aké klinické príznaky a dopady by spôsoboval a podobe – a na základe toho sa následne vyhodnotí, aká vážna je situácia a či bude nevyhnutné brzdiť šírenie variantu. Nič z toho sa nedá predikovať,” zhodnotil Matej Mišík, riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz z Ministerstva zdravotníctva SR. 

Medzi ďalšími rečníkmi, ktorí vystúpili na zasadnutí, boli zástupcovia samosprávnych krajov aj Ministerstva kultúry SK, riaditeľ Fondu na podporu umenia, riaditeľka Divadelného ústavu či zástupca Hudobnej únie Slovenska. 

Spoločne prebrali ďalšie dôležité témy ako kompenzácia výpadkov príjmov v dôsledku pandémie, plánované nové dotácie či možnosti podpory z Fondu na podporu umenia. 

Ján Hanzo – prešovské divadlo Jonáša Záborského

Na zasadnutí opakovane niekoľkokrát zaznelo, že najväčšia výzva, ktorá divadlá a orchestre v najbližšom období čaká, je dostať divákov späť do svojich sál. V dôsledku pandémie totiž kultúrne inštitúcie zaznamenali prepad návštevnosti.

“Najväčšia výzva do najbližšieho obdobia je práca s publikom – akým spôsobom dostať ľudí späť do sál, ako s nimi pracovať, ako ich opäť prepojiť s kultúrnymi inštitúciami. Podpora projektov audience developmentu bude našou prioritou a môžu si o ňu žiadať aj zriaďované inštitúcie,” pripomenul v diskusii riaditeľ Fondu na podporu umenia Jozef Kovalčík. 

Na záver stretnutia sa Asociácia slovenských divadiel a orchestrov dohodla, že v najbližšej dobe svoje prvé stretnutie spoločne vyhodnotia a dohodnú termín a témy nasledujúceho stretnutia. Zástupcovia asociácie sa zhodujú, že prvé zasadnutie bolo úspešné a položilo základy budúcej tradície. 

Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič hovorí o dopadoch pandémie

“Cieľom je aby to nebolo samoúčelné stretnutie v SND, ale aby prinieslo osoh všetkým. Už na tomto prvom stretnutí sa ukázalo, že to má zmysel. Mnohé podnety, ktoré hovorili zástupcovia samosprávy zaujali ľudí z ministerstva kultúry, tie, ktoré hovorili ľudia z pléna zase zaujali odborníkov z úradu verejného zdravotníctva a podobne. A ak sa naplní prísľub, že sa prehodnotí prístup k istým veciam po tomto stretnutí, tak to reálne prinesie výsledky a o tom to je,” zhodnotil zasadnutie generálny riaditeľ SND Matej Drlička, pričom vyzdvihol aj vysokú účasť. 

Na zasadnutí sa zúčastnili zástupcovia takmer všetkých divadiel a orchestrov združených v ASDO. Ich spokojnosť s priebehom prvého rokovania vyzdvihol aj predseda asociácie a riaditeľ Divadla Andreja Bagara v Nitre Jaroslav Dóczy. 

riaditeľ Divadla Andreja Bagara v Nitre Jaroslav Dóczy a Matej Drlička, generálny riaditeľ SND

“Ďakujme Národnému divadlu, že sa podujalo takéto stretnutie zorganizovať a teším sa, že sme dohodli ďalšie. Verím, že na rad prídu aj iné dôležité témy, ktoré sa budú týkať divadelného zákona, sponzoringu v kultúre a podobne, a verím, že kultúra sa posunie k lepšiemu aj vďaka týmto našim aktivitám. Dúfam, že po dnešku bude aj ASDO dôležitou súčasťou komunikácie smerom k štátu a samosprávam,” zhrnul Dóczy.

“Ukázalo sa, že dokážeme prispieť svojim názorom, vieme sa vyjadriť k mnohým témam, môžeme byť nápomocní a môžeme sa vzájomne inšpirovať tak, aby sa naše inštitúcie dostali von z toho najhoršieho, kam sa prepadli v dôsledku pandémie. Ale aj z dlhodobého horizontu si myslím, že slovenské divadelníctvo si zaslúži, aby sa o ňom rokovalo a hovorilo aj na báze legislatívy a odbornosti s ohľadom na umenie a to, čo divákom poskytuje, teda kultúrny zážitok,” dodáva Ján Hanzo, riaditeľ prešovského Divadla Jonáša Záborského. 

 

Zdroj: TS – Jana Alexová, PR manažérka, Úsek komunikácie a obchodu SND

Zdroj foto: Juraj Žilinčár

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno