Riaditeľ Opery SND: odvážny príhovor so silným ľudským posolstvom

„A závisí to od vás, ktorí nás spravujete, či sa Slovenskému národnému divadlu, prinavrátia podmienky nevyhnutné na tvorbu,“ apeloval vo svojom príhovore po premiére Aidy riaditeľ Opery Rastislav Štúr.


26. septembra Opera SND odpremiérovala veľkolepú inscenáciu opery Aida, ktorej marcové uvedenie zastavila pandémia koronavírusu. Práve Aida, mnohými považovaná za vyvrcholenie celoživotného operného diela majstra Verdiho, mala byť titulom, ktorý by dôstojne zavŕšil oslavu storočnice našej prvej scény.


Všetkým tvorcom a účinkujúcim zložil poklonu v príhovore riaditeľ Opery SND, Rastislav Štúr, ktorého prejav bol citeľný ľudskosťou, adresnosťou, nebývalou odvahou, inteligenciou, ale aj obrovskou dávkou solidarity.
Tak, ako v minulosti „šéfovia“ v prvom rade ďakovali na pohľad tým najdôležitejším, spevákom – logicky, pretože ich ako diváci celý čas vidíme a oni nám sprostredkúvajú primárny zážitok z umeleckého diela, tentoraz začal Štúr tými, ktorí sú v zákulisí. Tými, ktorých nikdy ako diváci nemáme šancu vidieť. „Máloktoré umenie je také tímové, ako práve opera,“ zdôraznil riaditeľ Štúr vo svojom príhovore po tom, čo znegoval absurdné predstavy časti verejnosti, ktorá práve v čase pandémie nazývala umelcov celebritami a nedocenila ich skutočný prínos pre spoločnosť.

Vymenoval všetkých, ktorí sa podieľali na predstavení. Technický personál a kompletný inscenačný tím mali v príhovore svoje miesto na prvých pozíciách: „Nefungovala by bez chlapov z javiskovej techniky, ktorí počas povznášajúcich operných scén v skrytosti hýbali niekoľko ton vážiacimi kulisami, nešlo by to bez osvetľovačov, zvukárov, zbrojárov, garderobierok, maskérok, nešlo by to bez dramaturgov, zbormajstrov, dirigentov, korepetítorov, inšpicientov, asistentov réžie, šepkárok, umeleckej prevádzky Opery, administratívy, nešlo by to bez skvelých majstrov v divadelných dielňach. A nemohlo by to fungovať bez inscenátorov s ich invenciou, bez spevákov, s ich hereckými a vokálno-interpretačnými danosťami, bez zanietených hráčov orchestra, bez zboru žijúceho divadlom, bez baletu, bez komparzu. Opera je miestom pozoruhodnej synergie. Nepoľavujúce úsilie sólistov, život ktorých je v skutočnosti ťažkou a náročnou rehoľou, sa tu prestupuje s kreatívnymi ideami inscenačných tímov a s umom, šikovnosťou rúk a ochotou stoviek zúčastnených tvorcov-realizátorov.“


Jeho príhovor bol niekoľkokrát prerušovaný spontánnym potleskom ľudí v hľadisku, hoci sediacich v koronovom režime, aj tak dostatočne akusticky znelým. Nechýbalo adresné poďakovanie tvorcom inscenácie opery, na premiéru ktorej diváci čakali od novembra 2019. Raz sa presunula na marec pre nevyhnutnú opravu javiska sály opery a baletu v novej budove SND, druhé, marcové uvedenie prerušila pandémia koronavírusu. Riaditeľ Štúr ďakoval dirigentovi Jaroslavovi Kyzlinkovi, režisérovi Pavlovi Smolíkovi, kostýmovej výtvarníčke Ľudmile Várossovej, scénografovi Marekovi Hollému, zbormajstrovi Pavlovi Procházkovi, choreografovi Jaroslavovi Moravčíkovi, spevákom, hráčom a tanečníkom.

Záverom prišlo mimoriadne silné, emotívne ľudské posolstvo, z ktorého bol zjavný vplyv súčasnej (možno nielen covidom poznačenej) doby, ktorá má taký výrazný vplyv aj na kultúru. Riaditeľ Opery SND sa však nestaval do pozície prosebníka ani kazateľa. Trefne pomenoval konotáciu vzťahov umelecké dielo – interpret – divák a zdôraznil, prečo je dnes také dôležité byť na jednej lodi. Svoj apel však venoval aj médiám a zároveň, odvážne, aj zriaďovateľovi SND – Ministerstvu kultúry SR. „Svoj vlastný osud nedržíme pevne v rukách, ale môžeme si ho pomáhať navzájom niesť. Aká teda bude naša budúcnosť? To závisí od úsilia nás, zamestnancov Opery SND, či dokážeme vytvoriť ambiciózne umelecké vízie a či ich dokážeme naplniť. Závisí to od vás, návštevníkov, či budete živým, trvalým a neochvejným dôvodom, aby sme hrali. Závisí to od vás, recenzentov, či budete našu cestu vašimi kritikami nekompromisne, no priateľsky sprevádzať, alebo či vás zláka skôr efektnejší imidž sudcov stínajúcich hlavy. A závisí to od vás, ktorí nás spravujete, či sa Slovenskému národnému divadlu, prinavrátia podmienky nevyhnutné na tvorbu.“ Rastislav Štúr poďakoval tým, ktorým adresoval svoje posledné slová zo svojho príhovoru – zriaďovateľovi SND, Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky.

Korektne, nevynechal ani ďalších partnerov divadla a vyzdvihol disciplinovanosť publika, ktoré dodržiavalo po celý čas hygienické nariadenia.
Redakcia mojakultura.sk pre čitateľov portálu pripravuje recenziu z druhej premiéry Aidy, ktorá sa má uskutočniť 29. septembra. Za predpokladu, že sa uskutoční…

Spracovala: Zuzana Vachová
Zdroj foto: v texte – Zdenko Hanout, titulná foto – z premiéry Aidy dňa 26.9. 2020 – B.B.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno