Tohto roku bol exkluzívnym hosťom našej opernej divy Jolany Fogašovej maďarský tenor Boldizsár László. Na Predvianočnom koncerte hosťovali deti zo ZUŠ Vrbenského v Krasňanoch, novinkou boli hostia z Českej republiky – deti zo ZUŠ Antonína Doležala v Brne.

Stalo sa už dobrou tradíciou, že advent sa v Mestskej časti Bratislava-Rača slávi koncertom klasickej hudby v očarujúcich priestoroch Katedrály sv. Šebastiána. Dokonca ani v pandemických časoch túto tradíciu Mestská časť neporušila a kontinuitu koncertov zachovala. V roku 2021 organizovali v čase veľkonočných sviatkov online koncert a v tom istom roku, počas štvrtej adventnej nedele Vianočný koncert. Oba boli v online priestore, no tešili sa mimoriadnej diváckej priazni – a napokon, ani priestor bez divákov nebránil tomu, aby sa odovzdalo silné duchovné posolstvo prostredníctvom týchto podujatí. Katedrála sv. Šebastiána v Krasňanoch má v sebe nesmierne bohatstvo – je nielen vizuálne atraktívna, ale šíri sa v nej nebývalá, vzácna energia. Hneď ako do nej vstúpite, pocítite pokoru a potrebu stíšenia, no zároveň nesmiernu radosť. Nie všetky priestory majú ten ušľachtilý dar šírenia pozitívnej energie, no táto katedrála ho zaručene má.


Práve umenie dokáže všetky naše vnútorné emócie, ktoré my ľudia prežívame počas sviatkov podstatne intenzívnejšie, zhmotniť. A navyše do prekrásnej podoby. Aj preto koncerty dokázali fungovať aj v online priestore. Iste, keď sa medzi publikom a umelcami dokáže vytvárať naživo energia počas interpretácie diela a na konci skladieb znie potlesk, je to, samozrejme, iný, podstatne sugestívnejší zážitok.


Ešte jeden rozmer je však zaujímavý na týchto koncertoch: majú benefičný charakter. Od prvého ročníka je umeleckým garantom týchto podujatí operná diva, sopranistka svetoznámeho mena Jolana Fogašová. Sólistka Slovenského národného divadla je Račanka a do Mestskej časti Rača na koncert dokáže každý rok dostať vynikajúceho sólistu zvučného mena. Tým sa pritiahne pozornosť ľudí, zároveň vznikne priestor pre nové výstupy na javisku – každý rok okrem sólových výstupov zaznejú aj duetá, ktoré majú v sebe špičkovú umeleckú kvalitu.


Jolana Fogašová je typ umelkyne, ktorá o benefícii nerozpráva, no v jej prípade platí, že činy hovoria namiesto rečí. Už počas avizovania koncertu MČ v tlačovej správe uviedla, že vstupné je dobrovoľné a počas podujatia sa vytvorila zbierka: „Výťažok z koncertu pôjde na pomoc rodičom, ktorí bojujú s autizmom ich dvoch detí a s ochorením z vyčerpania u jedného z nich. Oni sa nevzdávajú a my na nich nezabúdame. Príspevky budú použité pre deti na zdravotné potreby a lekárom odporúčané diétne potraviny. Vaša malá podpora môže pre niekoho znamenať tak veľa. Ďakujeme.“ V čase konania koncertu, 1. adventnej nedele 27. novembra, sa podarilo vyzbierať vďaka štedrosti obecenstva 1380 eur na pomoc rodičom, ktorí bojujú s autizmom ich dvoch detí a s ochorením z vyčerpania u jedného z nich.


Starosta MČ Rača Michal Drotován

Koncerty sa konajú od roku 2015 a doposiaľ boli hosťami Jolany Fogašovej: Otakar Klein (2015), Miroslav Dvorský (2016), Šimon Svitok a Jana Juríčková (2017), Aleš Briscein (2018), Štefan Kocán (2019) a počas pandemických obmedzení na Veľkonočnom koncerte hosťoval Peter Mikuláš a na Vianočnom Aleš Jenis. Tradíciu podporuje aj opätovne zvolený starosta Rače Michal Drotován, ktorý tiež sedel v hľadisku a na záver podujatia sa poďakoval všetkým ľuďom, že podporili benefičné podujatie – rovnako i účinkujúcim.

Tohto roku bol exkluzívnym hosťom známy maďarský tenor Boldizsár László, ktorého poznajú aj pravidelní diváci Slovenského národného divadla, kde sa niekoľkokrát predstavil ako hosť. O javisko sa však profesionálni, skúsení umelci aj tohto roku srdečne podelili s mladými talentovanými umelcami – deťmi, ktoré zatiaľ iba umenie študujú na Základných umeleckých školách či na VŠMU. Na Predvianočnom koncerte hosťovali deti zo ZUŠ Vrbenského v Krasňanoch, novinkou boli hostia z Českej republiky – deti zo ZUŠ Antonína Doležala v Brne.

Komorný orchester ZUŠ Vrbenského

Koncert otvorili domáci hráči: Komorný orchester ZUŠ Vrbenského v zložení: Matej Balogh (husle), Martin Smolko (husle – pedagóg zo ZUŠ Vrbenského), Martin Marták (violončelo), Ester Chovancová (klavír). Corelliho Pastorale z Concerta grossa g mol známe ako Vianočné concerto grosso má názov „Fatto per la Notte di Natale“ – napísané počas Vianočnej noci. Vznikol na objednávku kardinála Pietra Ottoboniho a bol vydaný posmrtne v roku 1714 ako súčasť Corelliho dvanástich koncertov, op. 6. Dočkali sme sa prekrásne spevnej interpretácie so zmyslom pre dodržanie štýlových nuáns barokového slohu. Už v mladom veku sú hudobníci vedení k tomu, aby rozpoznali a dokázali hrať terasovitú dynamiku, spôsob tónu zodpovedajúci tomuto obdobiu, no najmä frázovaniu a muzicírovaniu, čo bolo z interpretačného výkonu aj cítiť.

Spevácky zbor a orchester ZUŠ Vrbenského

Následne sa predstavil Spevácky zbor a orchester ZUŠ Vrbenského s koledami – Dieťatko sa nám dnes zrodilo (autor úpravy J. Varga), Narodil sa Kristus v Betléme, Spasiteľ sveta zrodil sa. Hudobníkov a spevákov dirigovala Michaela Heráková. Bol to mimoriadne náročný a vkusný výber – napríklad prvá, vianočná pieseň, ktorú zbor spieval, je z Jednotného katolíckeho spevníka a je v kostoloch veľmi málo spievaná (JKS 41 Dieťatko sa nám dnes zrodilo). Má clivý, molový charakter a ľudia sú zrejme zvyknutí počas tohto obdobia na emócie spojené s radosťou, napriek tomu má v sebe táto pieseň mimoriadne silné emócie, ktoré boli podčiarknuté nielen spevom, ale i nezvyčajnou inštrumentáciou zdôrazňujúcou rytmus. Spevácky zbor bol dynamický, znel pekne plasticky, intonačne čistý, počuli sme krásne detské hlasy a v inštrumentálnom sprievode vynikal organ (Stanislav Tichý), ktorý je zvukovou i vizuálnou doménou katedrály, ale i sláčikové a bicie nástroje.

César Franck, skladateľ belgického pôvodu napísal množstvo hudby, ktorá je priam opojná – sú to melódie, ktoré sa okamžite poslucháčom dostanú do ucha, je v nich niečo mystické, zároveň tradičné, romantické, no pritom triezve, nebeské a zároveň asketické. Jeho chorál Panis Angelicus už neodmysliteľne patrí k vianočným sviatkom a naša operná diva ho má v repertoári. Tradične ho zaraďuje do vianočných koncertov a spievala ho aj s ďalšími kolegami aj sólovo.

Panis Angelicus je dnes známy ako samostatná skladba, skladateľ ju zaradil aj do svojej Omše pre tri hlasy. Dokončil ju až v roku 1872, teda dvanásť rokov po omši, paradoxne, získal si väčšiu popularitu ako samostatná skladba. Spieva sa v rôznych úpravách – na koncerte sme počuli inštrumentálne zachovaný, úsporný sprievod organu v podaní Stanislava Tichého a ústrednú melodickú linku v podaní sopránu, ku ktorému sa pripojil tenor. Duet Jolany Fogašovej a Boldizsára Lászlóa bol výnimočným zážitkom. Čisté výšky našej opernej divy, jej schopnosť práce s dynamikou, vyspievania prekrásnej kantilény, s farebným, guľatým, vypracovaným tónom a empatický prístup, fascinoval – keď sa ozval druhý hlas, ktorý bol nositeľom melódie, okamžite stiahla intenzitu hlasu do mezzoforte, aby vynikla ústredná téma. Obaja speváci sa dokázali dopĺňať, byť si oporou v nie jednoduchom, lineárnom vedení hlasov, čo umocnilo estetický dojem z tohto vianočného diela.

Dominika Hodáňová a Dominika Mičíková

Študentky VŠMU Dominika Hodáňová a Dominika Mičíková disponujú obe krásnymi farbami vokálu a je zrejmé, že obe majú veľký potenciál. V známom Kvetinovom duete pre soprán a mezzosoprán z opery Lakmé Léa Delibesa predviedli dobré technické dispozície, zatiaľ ešte nie celkom schopnosť práce s dynamikou a tempami, ktoré by si tento vznešený duet plný vzletnosti vyžadovala. Je to francúzska hudba typická svojou farebnosťou, ľahkosťou a rafinovanosťou, ktorej ústrednú tému poňali študentky adekvátne – so šarmom a nadhľadom, pekným výrazom, no pri náročnejších harmóniách ich potrápila. Klavírny sprievod hrala Jana-Nagy Juhász, ktorá je veľkou oporou operných spevákov: dokáže uspôsobiť tempo i dynamiku, spevákov vždy empaticky počúva a hru na klavíri im plne prispôsobuje bez toho, aby to poslucháč výraznejšie pociťoval.

Aj dychové nástroje žiakov sme počuli na koncerte. Vojtěch Kvoch, Prokop Jelínek – obaja trubkári sa predstavili v skladbe Prince Rupert´s March, v ďalšej skladbe G. Farnabyho na pozaune hral Karel Bohdálek zo ZUŠ Antonína Doležala, ktorý sa predstavil neskôr aj na basovej krídlovke. Českí kolegovia majú zjavne silnú dychovú sekciu – žiaci sa predviedli vo veľmi dobrom svetle, so sebaistou intonáciou a presvedčivými interpretačnými výkonmi.

Ján Zreľak

Ďalším študentom VŠMU, ktorý zožal úspech bol Ján Zreľak. Ave Mariu Charlesa Gounoda, ktorej inštrumentálny základ je postavený na Bachovom Prelúdiu č. 1, odspieval so zrelým výrazom. Na svete je nepreberné množstvo aranžmánov, v ktorých sme túto kompozíciu počuli – pre husle a gitaru, sláčikové kvarteto, sólo klavír, violončelo, dokonca aj pre trombóny. Ave Mariu spievajú zbory, ale i operní speváci, vrátane svetového tenora Luciana Pavarottiho a aj tak ľudí neomrzela, vždy ju milujú. Mladý tenorista s ňou rovnako zožal úspech, hoci je náročná na výšky a krásne plne zneli aj jeho spodnejšie polohy. Ján Zreľak je mimoriadne muzikálny a už dnes je zjavné, že je to perspektívny spevák.

K vianočnému obdobiu patria, samozrejme, aj koledy, ktoré priatelia z Brna priniesli v českom jazyku. Všetky však spája radostná zvesť, takže v akomkoľvek jazyku znejú, prinášajú rovnaké, šťastné posolstvo. Z nebe posel vychází – spievala Klára Mifková, na organe hral František Fiala, krásne sólo na basovej krídlovke hral Karel Bohdálek a zneli aj vianočné pesničky: Bílá zima (spieval David Zlomek) a Vánoční přání – duet v podaní oboch žiakov (sprievod na klavíri František Fiala).

Spevácky zbor ZUŠ Vrbenského

Tomáš Janovic a Pavol Zelenay – to je dvojica tvorcov, ktorých slovenské publikum dôverne pozná. Podpísali sa aj pod skladbu Biela zima na saniach, v ktorej sólo spieval Ján Zreľak, predstavil sa aj Spevácky zbor ZUŠ Vrbenského, na klavíri Melinda Dvořáková, na trúbke Andrej Kozák, na klarinete Matej Papán, na pozaune Chiara Štefaniková a dirigovala Michaela Heráková. Úvodný pomalý úvod vystriedalo rytmicky svižné číslo, ktoré malo nádych jazzu. Spev výborne dopĺňali najmä dychové nástroje, ktoré dokonca roztlieskali publikum.

Záver bol veľkolepý: napokon sa na pódium dostali operní sólisti – či už v sólových výstupoch alebo v duete. Boldizsár László precítene zaspieval pieseň I´ll be home for Christmas, v ktorej sme čakali, že sa ukáže jeho popová minulosť. Nie každý operný spevák vie samozrejme spievať aj melódie neoperného charakteru, ktoré majú blízko k popu a jazzu. Pieseň, pôvodne z roku 1943 nahral Bing Crosby a dočkala sa mnohých prespievaní. Boldizsár László však zvolil kultivovaný spôsob prednesu, blízky tenorovým áriám, kde naplno vyniknú najmä vysoké tóny – napokon, publikum práve tento spôsob prejavu od neho čaká a bol prijateľný najmä čo sa hostiteľky týkalo, s ktorou ho ešte čakal duet. Ten prišiel vzápätí – otvorila ho Jolana Fogašová.

Jolana Fogašová a Boldizsár László

Con te partiró – taliansky duet, ktorú napísali Francesco Sartori a Lucio Quarantotto sa teší veľkej obľube publika v podaní Andreu Bocelliho a Sarah Brightman. Je to dojímavá skladba, o ktorej sa hovorí, že jej hudba presahuje zmysel textu – rozumiete jej aj bez toho, aby ste poznali reč.

Prekrásne, plynulé legáto prvej frázy a ľúbezný tón, no predsa, v rýchlom tempe, plnom muzikality – tak sa predstavila v úvode tohto dueta naša spevácka hviezda Jolana Fogašová. Vzápätí tempo spomalila, jej práca s agogikou bola nádherná – pieseň prekrásne vyznela v priestoroch katedrály. Následne tému prebral maďarský tenorista. Pieseň končí dramatickým vrcholom, vysokými tónmi sopránu a tenoru, ktoré obaja speváci zvládli bravúrne. Vyslúžili si neutíchajúci potlesk.

Minuit Chrétiens je vianočná koleda k textu, ktorý okolo roku 1843 napísal Placide Cappeau a zhudobnil ho Adolphe Adam v roku 1847. Zaznela v podaní Jolany Fogašovej v sprievode Jany Nagy-Juhász. Výrazovo náročný part pre spev je písaný v pianissime, v pomalom tempe, začína sa v stredných polohách, no potom znejú vysoké, ktoré sú predpísané vo fortissime, dokonca dlhé, polové, kantiléna je obzvlášť náročná na spievanie. Na koncerte zneli čisto, speváčka prejavila vrúcnosť výrazu v tejto vianočnej piesni, krásnu francúzštinu, jej pianissimá boli vnútorne precítené. Vo výškach dosiahla potrebnú mäkkosť, no zároveň znelosť – táto pieseň bola nepochybne jedným z vrcholov večera.

Tichá noc v podaní všetkých účinkujúcich

Rovnako i ďalšia ária Boldizsára Lászlóa z Pucciniho opery Turandot. Ária Nessun dorma je obrovským magnetom pre publikum – príťažlivou bola v interpretácii maďarského tenora i v tento večer.

Záver večera patril všetkým účinkujúcim – takisto publiku. Tichá noc je našou tradičnou vianočnou piesňou a nemohla chýbať ani v tejto katedrále, v ktorej sa Račania schádzajú už osem rokov, aby pomohli dobrej veci prostredníctvom umenia. S radosťou, láskou a dobrou energiou, dobrými správami, ktoré by sme prijali nielen v predvianočnom čase…

 

Zuzana Vachová

Zdroj foto: Marek Bubnič

 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno