Profesorka Čierniková: Ponuku Baletu SND spolupracovať s Katedrou tanečnej tvorby si nesmierne vážim

Pre profesionálnu činnosť tanečného umelca sú dôležité morálno-vôľové vlastnosti, ktoré sú porovnateľné s charakteristickými črtami vrcholového športovca. Niektoré z nich, ako napríklad vytrvalosť, sebadisciplína, sebaobetovanie, empatia a zmysel pre zodpovednosť, mi dnes pomáhajú zvládať každodenné povinnosti a rozličné extrémne situácie,“ hovorí pre náš portál profesorka Mgr. art. Irina Čierniková, ArtD. – dekanka Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU.


Ste dekankou Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU, čo je nepochybne náročná práca. Musíte viesť celý tím pedagógov a rovnako robiť aj manažéra. Ako to zvládate?
Tanečným krokom, v sprievode nádhernej hudby a spevu. Vedenie fakulty a povinnosti s tým súvisiace zvládam v rámci svojich síl a nadobudnutých štvorročných skúseností. Mám výborných spolupracovníkov, ktorí mi najmä v prvom funkčnom období veľmi pomohli zorientovať sa v mechanizme chodu fakulty a pre mňa neznámej problematike vzdelávania v oblasti hudobného umenia. Je to pre mňa náročná, ale súčasne obohacujúca životná etapa.


Zároveň pôsobíte aj na Katedre tanečnej tvorby ako pedagóg. Dajú sa tieto dve funkcie skĺbiť?
Učím takmer tridsaťosem rokov a neprestala som ani počas aktívnej umeleckej činnosti sólistky Baletu Slovenského národného divadla. Nedokážem si predstaviť, že by som kvôli funkcii ukončila pôsobenie ako pedagóg katedry. Aktuálne vediem v hlavnom predmete 28 študentov. Skĺbenie funkcií je pravdupovediac niekedy nad moje sily, ale študenti si to uvedomujú a snažia sa dosahovať čo najlepšie výsledky. Ich úspechy sú pre mňa energizátorom.


Aké máte skúsenosti so študentmi na VŠMU z pohľadu pedagogického procesu?
Mám veľké šťastie, že som v rámci mojej pedagogickej činnosti mala možnosť vždy pracovať s úžasnými mladými ľuďmi. Či to bolo na konzervatóriu (kde som absolvovala s tromi ročníkmi), alebo išlo o mojich absolventov bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského štúdia na Hudobnej a tanečnej fakulte. Mnohí sa veľmi dobre uplatnili v praxi. Som na nich pyšná. Snažím sa sledovať výsledky ich práce a neprerušovať vzájomné kontakty. Pre mňa je z pozície dekanky veľmi vzácne a často aj dojemné, že na promóciách odovzdávam diplom napríklad aj študentkám, ktoré som pedagogicky viedla od ich desiatich rokov. Najskôr ako pedagóg konzervatória (od prvého až po ôsmy ročník), neskôr (po ich zápise na štúdium na VŠMU) ďalších päť rokov ako pedagóg katedry tanečnej tvorby. Krásny, nezabudnuteľný a silný emocionálny zážitok.


Máme na Slovensku z Vášho pohľadu dosť tanečných talentov?
Talentovanej mládeže je dosť. Vidím to na koncertoch základných a umeleckých škôl alebo baletných štúdií. Žiaľ, máloktorí pokračujú študovať na konzervatóriách. Rodičia ich vidia ako lekárov, právnikov a podobne.

Na druhej strane, vo všeobecnosti je profesia učiteľa na Slovensku zaznávaná, z rôznych dôvodov. Evidujete tento problém aj na fakulte, ktorej ste dekankou?
Moji kolegovia patria k uznávaným a vynikajúcim odborníkom v oblasti tanečného a hudobného umenia, mnohí z nich aj v medzinárodnom kontexte. Samozrejme, mzdy vysokoškolských učiteľov na Slovensku sú, žiaľ, oveľa nižšie ako napríklad v susednom Rakúsku.

Sama ste kedysi pôsobili po vyštudovaní ako aktívna umelkyňa v SND a účinkovali aj v zahraničí. Čo Vám táto prax poskytla pre prácu, ktorú robíte dnes?
Predovšetkým množstvo cenných interpretačných a pedagogických skúseností. Pre profesionálnu činnosť tanečného umelca sú dôležité morálno-vôľové vlastnosti, ktoré sú porovnateľné s charakteristickými črtami vrcholového športovca. Niektoré z nich, ako napríklad vytrvalosť, sebadisciplína, sebaobetovanie, empatia a zmysel pre zodpovednosť, mi dnes pomáhajú zvládať každodenné povinnosti a rozličné extrémne situácie.

 

Akú majú možnosť uplatniť sa po skončení štúdia na VŠMU jej absolventi v praxi?
Absolventi katedry tanečnej tvorby majú takmer stopercentné uplatnenie v praxi. Celkovo Vysoká škola múzických umení je v štatistikách uplatniteľnosti absolventov na tom veľmi dobre. Katedra tanečnej tvorby práve preto, že vďaka doplňujúcemu pedagogickému štúdiu vychováva aj pedagógov. Na Slovensku je sedemnásť konzervatórií! Našich absolventov potrebujú nielen tanečné konzervatóriá. Aj hudobno-dramatický odbor a odbor spev na ostatných konzervatóriách má pohybové (tanečné) predmety. Na Slovensku je tristošesťdesiatpäť základných umeleckých škôl (štátne, súkromné, cirkevné), tisícstodesať ich pobočiek a každý rok pribúdajú rôzne tanečné školy, baletné štúdiá a pod. Mnohí naši študenti už od prvého ročníka nadobúdajú prax na týchto školách. Vyžaduje si to od nich, samozrejme, racionálnu organizáciu dňa a pevnú vôľu. Prepojenie teórie s praxou im ale veľmi pomáha. Študenti zisťujú, čo všetko v praxi budú potrebovať a oveľa svedomitejšie pristupujú k štúdiu.

Nedávno sa uskutočnil v historickej budove SND Večer VŠMU, ktorý sa realizuje v spolupráci s Baletom SND už po šiesty raz. Ako hodnotíte túto kooperáciu?
Ponuku Baletu SND spolupracovať s Katedrou tanečnej tvorby si nesmierne vážim a som za ňu veľmi vďačná. Pre katedru je predstavenie Večer tanečného umenia VŠMU a Baletu SND vrcholnou udalosťou akademického roka, na ktorom sa prezentujú výsledky práce študentov a ich pedagógov v profesionálnom prostredí. Táto skúsenosť je neoceniteľná.

Počas večera sme videli mnoho zaujímavých čísel, dokonca aj tanečníkov z prestížnych škôl zo zahraničia. Do akej miery sa naši študenti dokážu uplatniť aj na zahraničných scénach?
Prakticky z každého absolventského ročníka, napríklad Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave, sa minimálne jeden študent alebo študentka úspešne uplatnia ako sólisti alebo choreografi na zahraničných scénach.

Počas Večera VŠMU sme mohli vidieť aj tanečníkov z Hamburgu. Kristína Borbélyová – študentka bakalárskeho štúdia na KTT, študijný program Tanečné umenie, pôsobí ako choreografka v Hamburgu. Foto: Juraj Žilinčár

Aký je proces výberu tanečných čísel, ktoré sa v spolupráci s Baletom SND odprezentujú na pódiu v Slovenskom národnom divadle? Bolo náročné zorganizovať tento slávnostný večer?
Začiatkom apríla sú vypísané prehrávky záverečných a semestrálnych prác študentov choreografie a ďalších umeleckých výkonov študentov katedry tanečnej tvorby. Sedemčlenná dramaturgická komisia vyhodnotí ukážky a prípadne odporučí malé úpravy. Následne vyberie reprezentačné choreografie na Večer tanečného umenia VŠMU a Baletu SND. Niektoré choreografie sa vyberú na iné podujatia. Snažíme sa, aby boli v programe zastúpené všetky študijné plány, niekedy pozývame významných hostí alebo prezentujeme výsledky spolupráce s inými inštitúciami. Ostatné štyri roky organizovala predstavenia vedúca katedry tanečnej tvorby Mgr. Miroslava Kovářová, ArtD. v spolupráci so SND a Kanceláriou umeleckej produkcie HTF. Nemáme svoj tím, zainteresovaní pedagógovia pomáhajú v rámci svojich fyzických a časových možností.

Reakcia publika bola veľmi pozitívna. Nás by však zaujímalo, ako hodnotíte večer Vy ako profesionál a zároveň z pozície dekanky fakulty?
Veľmi ma prekvapila silná energia, ktorá vyžarovala z javiska a následne sa preniesla aj na diváka. Bola som šťastná, že prijal pozvanie aj majster Juraj Kubánka a svojou prítomnosťou obohatil atmosféru slávnostného večera, ktorý bude v mojom srdci ešte dlho rezonovať. Som presvedčená, že nielen v mojom.

Zhovárala sa: Zuzana Vachová

Zdroj foto: archív prof. Mgr. art. Iriny Čiernikovej, ArtD. – autor foto Pavel Kastl, Juraj Žilinčár

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno