Odovzdávanie štátnych vyznamenaní prezidentky SR sa konalo už tradične v priestoroch Slovenskej filharmónie. Zuzana Čaputová ocenila osobnosti spoločenského, kultúrneho a športového života.

Najvyššie štátne vyznamenania sú úzko spojené s našou štátnosťou. A to nielen formálne tým, že sa ich udeľovanie viaže k výročiu vzniku samostatnej Slovenskej republiky, ale aj obsahovo. Ocenené osobnosti, ich dielo a odkaz totiž definujú to, akí sme. Akým sme národom, akou sme spoločnosťou, akým sme štátom a kam sa uberáme vo svojom vývoji,“ definuje ocenenia prezidentka SR Zuzana Čaputová na svojom oficiálnom FB profile. Je to najlepšia verzia nás samých. Verzia oslobodená od zástupných problémov a banálnych sporov, overená nadhľadom a časovým odstupom. Pretože, logicky, často sa stávame väzňami našej každodennosti.“


V nedeľu 14. januára 2024 prezidentka SR Zuzana Čaputová ocenila 33 osobností spoločenského, kultúrneho, ako aj športového života, sedem ocenených in memoriam.


Prezidentka podotkla, že akokoľvek sú dnešné spory či skutky a rozhodnutia pre nás dnes dôležité, z dlhodobého hľadiska vystupujú do popredia najmä iné hodnoty – a práve to odrážajú štátne vyznamenania.


Blahoželala a zároveň poďakovala všetkým oceneným, ktorí podľa jej slov píšu príbeh Slovenska – svojou prácou, obetavosťou, vedeckým bádaním, odvahou, umeleckými dielami, alebo aj stopami v snehu či na ľadovej ploche. Jej slová, ktoré verejnosti i oceneným adresovala boli plné povzbudenia a pozitívneho odkazu.


Marián Marko

Z kultúrneho života ocenenie dostali ocenenia divadelníci, filmári, hudobníci, literáti a výtvarníci. Za divadelníkov spomeňme Mariána Marka – za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky. Marko už takmer štvrť storočia vedie jediné profesionálne divadlo na Slovensku, ktoré uvádza inscenácie v rusínskom jazyku a v repertoári má aj inscenácie v ukrajinčine – Divadlo Alexandra Duchnoviča. Inscenácie, ktoré v Prešove vznikajú, však presahujú formát regionálneho divadla, o čom svedčia aj ohlasy kritiky a množstvo ocenení, napríklad cena Jozefa Kronera za inscenáciu Revízor či nominácie na ocenenie Dosky.

Roman Polák

Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti divadla si z rúk prezidentky SR prebral divadelný režisér Roman Polák, ktorý patrí medzi najvýznamnejších divadelných režisérov na Slovensku s osobitým rukopisom. Oceňuje ho odborná kritika, ako aj divácka obec. Vyštudoval divadelnú réžiu na Vysokej škole múzických umení v ročníku Miloša Pietora. Po absolutóriu v roku 1982 pôsobil v činohre Štátneho divadla v Košiciach a od roku 1984 v Divadle Slovenského národného povstania v Martine. Práve tam naštudoval inscenácie ako napríklad Dotyky a spojenia či Baal, ktoré ho zaradili medzi divadelnú špičku, a neskôr úspešne reprezentovali slovenské divadlo na európskych medzinárodných festivaloch. Bol interným režisérom bratislavskej Astorky, v roku 2000 sa stal umeleckým šéfom činohry Štátneho divadla Košice. Dva razy – v rokoch 2006 až 2008, a potom v rokoch 2013 až 2017 bol riaditeľom Činohry Slovenského národného divadla. Azda najlepšie však jeho kvality dokumentujú desiatky úspešných inscenácií na domácich divadelných scénach i spolupráca so zahraničnými súbormi. Medzi jeho aktuálne úspešné inscenácie patrí aj Suchoňova opera Svätopluk.

Blaho Uhlár

Za divadelníkov dostal ocenenie aj Blaho Uhlár – jedna z našich najvýznamnejších osobností nezávislého divadla. Vybudoval nezávislý divadelný súbor založený na presvedčivej umeleckej výpovedi, na ľuďoch, na tvorivom procese. V marci 1991 malo svoju prvú premiéru divadlo, ktoré založil spolu s výtvarníkom Milošom Karáskom. Stoka. So svojimi inscenáciami zožal množstvo úspechov doma i v zahraničí. V rokoch 1994 – 1998 sa divadlo ocitlo bez akejkoľvek podpory. Napriek odporu verejnosti a petíciám bolo v roku 2006 úplne vytlačené výstavbou v zóne Pribinova. Uhlár však naďalej pracuje s „novou“ Stokou.

Eva Pavlíková

Štátne vyznamenanie dostala aj herečka a speváčka Eva Pavlíková, ktorej osobný i herecký život je spojený s Nitrou. Je rodená Košičanka a toto mesto dodnes nosí vo svojom srdci. V roku 1983 nastúpila do hereckého súboru nitrianskeho Divadla Andreja Bagara a na jeho doskách pôsobí dodnes. S legendárnym Jozefom Bednárikom vytvorila 22 divadelných inscenácií a muzikálov; stvárnila množstvo činoherných postáv a účinkovala aj v mnohých filmoch, televíznych inscenáciách či rozprávkach. Počas slávnostného ceremoniálu sme počuli v podaní Evy Pavlíkovej aj spevácke číslo – legendárnu pieseň Franka Sinatru.

Juraj Bartusz

Výtvarník, ktorý je výnimočný rozsahom svojho diela, ale i jeho všestrannosťou – Juraj Bartusz je nielen sochárom, ale aj performerom, videoumelcom či počítačovým grafikom. Študoval v Prahe a patril k umelcom, ktorí chceli tvoriť svojím vlastným jazykom, a ocitli sa tak mimo oficiálnej kultúry. V 60. rokoch 20. storočia vystavoval s výtvarnou skupinou Konkrétistov. Zapájal sa do undergroundových aktivít, za čo sa oňho zaujímala ŠtB. Venoval sa monumentálnej aj komornej sochárskej tvorbe. S jeho dielami sa dodnes stretávajú obyvatelia i návštevníci Košíc. Po Nežnej revolúcii sa začal venovať pedagogickej činnosti. V roku 1992 sa stal profesorom, pôsobil na Vysokej škole výtvarných umení. V roku 1999 inicioval vznik Katedry výtvarných umení a intermédií na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach, kde aj pôsobil.

Stanislav Rakús

Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti literatúry prezidentka SR udelila Stanislavovi Rakúsovi. Rakús je Stanislav Rakús je slovenský prozaik, literárny vedec a vysokoškolský pedagóg. Ako jeden z mála slovenských autorov sa venuje literárnej vede aj písaniu umeleckej prózy. Témy jeho kníh pritom výrazne ovplyvnila jeho dlhoročná pedagogická skúsenosť. Považuje sa nie za pána, ale za služobníka textu. A tiež za sochársky typ autora –text vytesáva z kameňa, kým nedospeje k jeho definitívnej podobe. Do roku 2010 bol profesorom na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy na Prešovskej univerzite. V súčasnosti je emeritným profesorom.

Koloman Kertész Bagala

Ocenenie za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry a umenia získal Koloman Kertész Bagala je vydavateľ slovenskej literatúry, vyhlasovateľ súťaže POVIEDKA, dramaturg projektu AUDIOPOVIEDKY.SK. Ako počas slávnostného večera zaznelo v prejave hovorcu prezidentky Martina Strižinca, ktorý večerom sprevádzal – Bagala zažil vzostupy i pády, no zostáva zosobnením vydavateľa, ktorý sa s obrovským nasadením usiluje, aby sa pôvodná slovenská próza čítala aj písala. Knižné vydavateľstvo založil v roku 1991. Významným impulzom bol rok 1996, v ktorom vyhlásil prvý ročník súťaže Poviedka, ktorá oživila literárnu tvorbu a predovšetkým záujem verejnosti o pôvodnú slovenskú literatúru. Odvtedy dáva šancu aj mladým, neznámym prozaikom, z ktorých mnohí sa stali známi oceňovaní autori. Popri tom vydáva aj klasikov. Viac než 500 knižných titulov, z toho 300 nových a ich reedícií. Spolu viac než pol milióna kníh. „To, čo sa však nedá vyčísliť je jeho nesporná zásluha na kultivácii slovenského literárneho prostredia,“ zaznelo počas slávnostného večera.

Peter Kerekes

Cenu za a mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti filmu získal Peter Kerekes. Je autorom dokumentárnych filmov disponuje vzácnym darom sprostredkovať nám realitu z nového uhla pohľadu. Je majstrom dokumentaristiky, o čom nás presvedčil a stále presviedča svojimi filmami. Rodák Dokumentaristike sa venuje už od svojich školských čias. Známym sa stal najmä jeho film 66 sezón z roku 2003, ktorý mapuje príbeh dejín Starej plavárne v Košiciach, či dokument Ako sa varia dejiny z roku 2008, za ktorý získal Zvláštnu cenu poroty na Medzinárodnom festivale dokumentárnych filmov v Toronte. Podieľal sa na založení Ateliéru réžie dokumentárneho filmu, ktorý funguje na pôde VŠMU dodnes.

Peter Bebjak

Ďalším filmárom, ktorý si prevzal ocenenie z rúk prezidentky SR, je Peter Bebjak. Slovenský filmový režisér, herec, producent a scenárista je držiteľom ceny Slnko v sieti za Najlepšiu réžiu za film Čiara. Jeho projekty sú úspešné doma i na medzinárodných filmových festivaloch. Jeho diela mu vyniesli ocenenie Český lev: trojdielna miniséria Spravedlnost, miniséria Herec a seriál Deväťdesiatky. Debutoval snímkou Marhuľový ostrov, úspech mu priniesli aj filmy Tieňohra, Jozef Mak, Správa či Trhlina. Za film Čiara dostal taktiež cenu na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch. Vo svojej tvorbe sa nevyhýba historickým traumám, často tabuizovaným témam. Verí, že práve kinematografia môže pomôcť tomu, aby sa o nich v spoločnosti hovorilo.

Juraj Valčuha. Foto: Alexander Trizuljak

Juraj Valčuha je slovenský dirigent svetového formátu, ktorý našu krajinu reprezentuje na zahraničných scénach. Spolupracoval so svetovými orchestrami v metropolách ako Berlín, Boston, New York, Mníchov, Drážďany, Londýn, Pittsburgh či Los Angeles. Bol šéfdirigentom Talianskeho rozhlasového symfonického orchestra v Turíne i hudobným riaditeľom Divadla San Carlo v Neapole, čo je najstaršia bez prestávky fungujúca operná scéna na svete. Od roku 2022 je hudobným riaditeľom symfonického orchestra v americkom Houstone. Prezidentka Slovenskej republiky udelila Valčuhovi  štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry a umenia, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí. Cenu za dirigenta prevzala jeho dcéra Anna Valčuha.

Peter Mikuláš. Foto: Jaroslav Ľaš

Peter Mikuláš v týchto dňoch oslavuje životné jubileum. Počas slávnostného večera, keď prezidentka SR Zuzana Čaputová odovzdávala ocenenia, stál náš najlepší basový spevák práve na javisku vo svojom domovskom divadle – SND, kde pôsobí ako sólista od rok 1978. Popri činnosti na našej prvej scéne pravidelne účinkuje na popredných operných scénach a koncertných pódiách v zahraničí, napríklad v Prahe, Viedni, Salzburgu, Berlíne, Lisabone, Ríme či Tokiu. Svoje skúsenosti odovzdáva aj mladej generácii a od roku 1994 je pedagógom na Vysokej škole múzických umení v Bratislave; v roku 2011 bol vymenovaný za profesora. Prezidentka Slovenskej republiky udelila Petrovi Mikulášovi štátne vyznamenanie – Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry a umenia, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí. Ocenenie nášmu operného spevákovi prezidentka podľa slov hovorcu odovzdá osobne.

Vyznamenané osobnosti za rok 2023:

NINA POLÁKOVÁ – štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti klasického tanca.

EVA SOPKOVÁ – štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky.

JAN RYCHLÍK – štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža III. triedy za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Českou republikou a Slovenskou republikou.

RUDOLF FIBY – štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy, in memoriam, za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu.

PETER GOMBITA – štátne vyznamenanie Pribinov kríž III. triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky.

EVA GAŠPAROVÁ – štátne vyznamenanie Medailu prezidenta Slovenskej republiky za významné zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry.

MARIÁN MARKO – štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky.

JAKUB KRAKO – štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republik v oblasti športu.

JÚLIUS KOLLER – štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti výtvarného umenia.

EVA PAVLÍKOVÁ – štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky.

JURAJ BARTUSZ – štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry a umenia.

ADAM MICHNIK – štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža II. triedy za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Poľskou republikou a Slovenskou republikou.

MÁRIA DUŠINSKÁ – štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy a techniky, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.

STANISLAV RAKÚS – štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti literatúry.

MARÍNA PAULÍNYOVÁ – štátne vyznamenanie Kríž Milana Rastislava Štefánika II. triedy, in memoriam, za zásluhy o záchranu ľudského života s nasadením vlastného života.

BLAHO UHLÁR – štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra III. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry a umenia.

MARIANA KOVÁČOVÁ – štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky.

ONDREJ NEPELA – štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, in memoriam, za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti športu.

GABRIELLA JARÁBIK – štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky.

LÁSZLÓ SZARKA – štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža III. triedy za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Maďarskom a Slovenskou republikou.

OTTA PLÁVKOVÁ – štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy, in memoriam, za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu.

ROMAN POLÁK – štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti divadla.

VÁCLAV MALÝ – štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža II. triedy za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Českou republikou a Slovenskou republikou.

MÁRIA BIELIKOVÁ – štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy a techniky, ako aj školstva.

JURAJ VALČUHA – štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry a umenia, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.

KOLOMAN KERTÉSZ BAGALA – štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra III. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry a umenia.

GIZELA FLEISCHMANNOVÁ – štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, in memoriam, za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu.

EVA HUSÁRIKOVÁ – štátne vyznamenanie Medailu prezidenta Slovenskej republiky za významné zásluhy o rozvoj kultúry a umenia zahraničných Slovákov.

PETER KEREKES – štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti filmu.

DARINA BANCÍKOVÁ – štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy, in memoriam, za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry, o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu.

PETER BEBJAK – štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti filmu.

PETER MIKULÁŠ – štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry a umenia, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.

PETRA VLHOVÁ – štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti športu.

 

Zdroj: prezident.sk, spracovala redakcia mojakultura.sk

Foto: FB profil prezidentky SR Zuzana Čaputovej

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno