97. ročník Scénickej žatvy sa blíži. Ide o najstarší festival neprofesionálneho divadla v Európe. Uskutoční sa v dňoch 28. augusta až 1. septembra 2019 v Martine.


Scénická žatva sa koná pravidelne koncom augusta v Martine. Je to prehliadka, ktorá je vyústením práce niekoľkých stoviek, ba tisícok divadelných súborov a jednotlivcov, ktorí sa zúčastňujú na postupových okresných, krajských a celoslovenských prehliadkach. Tieto postupové prehliadky zahŕňajú nasledovné oblasti divadla: amatérske divadlo dospelých, divadlo dospelých hrajúcich pre deti, divadlo mladých, divadlo poézie, detská dramatická tvorivosť, umelecký prednes poézie a prózy.


Festival by sa mal stať súčasťou aktívnej podpory živej kultúry na Slovensku a taktiež aj jednou z hlavných aktivít v oblasti vzdelávania v neprofesionálnom divadle. Pre rozvoj týchto aktivít sa snažíme do procesu vzdelávania a odborného posudzovania produkcií zapojiť teatrológov, dramaturgov, režisérov, scénografov a kritikov.


Scénická žatva ako najstarší festival neprofesionálneho divadla v Európe je dôležitým prostriedkom pri zviditeľňovaní slovenského neprofesionálneho divadla a Slovenska v zahraničí. Ambíciou festivalu v budúcich rokoch je podpora vzdelávania v spolupráci so zahraničnými lektormi a taktiež aj vytvorenie priestoru pre konfrontáciu medzi profesionálnym a neprofesionálnym divadlom.


Zdroj text a foto: scenickazatva.eu

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno