Popredný cimbalista Mykhaylo Zakhariya v Slovenskej filharmónii

V utorok 9. marca vás pozývame sledovať komorný koncert. Záznam z Koncertnej siene SF odvysielame na stream.filharmonia.sk o 19.00 h.


Dramaturgicky osviežujúci koncert  prinesie diela rozmanitých hudobných žánrov. Hlavný protagonista koncertu – popredný cimbalista Mykhaylo Zakhariya, ktorý sa okrem klasickej hudby venuje aj folklóru, world music, jazzu a populárnej hudbe, sa predstaví v sólových i komorných skladbách. Zaznejú diela nemeckého lutnového virtuóza 18. storočia Silviusa Leopolda Weissa (v úprave K. Ehwallner), významného maďarského skladateľa 20. a 21. storočia Györgya Kurtága, či Rapsódia č. 2 ukrajinského autora Bohdana Kotiuka napísaná v romantickom štýle s využitím novátorských techník hry na cimbale. Jednočasťový cimbalový koncert Slnečné kolo (zaznie v úprave pre cimbal a klavír) ďalšieho ukrajinského skladateľa Igora Haidenka vznikol ako povinná skladba pre Medzinárodnú cimbalovú súťaž v Charkove, 2004. Pestrú programovú mozaiku dopĺňajú diela popredného huslistu rumunsko-francúzskeho pôvodu Florina Niculescu venujúceho sa aj jazzu a world music, cimbalistu svetového formátu Gianiho Lincana pochádzajúceho z Rumunska, ako aj známeho slovenského multižánrového huslistu, skladateľa a aranžéra Stanislava Palúcha. Klaviristka Dana Zakhariya okrem iného dlhoročne pôsobí v úspešnom duu so svojím manželom. Umelci Ján Rigo a Marco Pillo pravidelne účinkujú doma i v zahraničí na koncertoch rôznych žánrov.


MYKHAYLO ZAKHARIYA cimbal


DANA ZAKHARIYA klavír


STANISLAV PALÚCH husle

JÁN RIGO kontrabas

MARCO PILLO gitara

Silvius Leopold Weiss (1687 – 1750)

Suita pre lutnu d mol (upr. Karin Ehwallner v G dur – výber)

Bohdan Kotiuk (*1951)

Rapsódia č. 2

György Kurtág (*1926)

Črepiny / Szálták, op. 6c

Igor Haidenko (*1961)

Slnečné kolo, koncert pre cimbal s orchestrom

Florin Niculescu (*1967)

Liaison

Stanislav Palúch (*1977)

Swing 77

Nad ránom

Pozdrav z vrchov

Balada

Giani Lincan  (*1972)

Virtuozitati

Zdroj: Martina Tolstová – tlačová tajomníčka SF

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno