Unikátnu monografiu významného slovenského grafika Milana Veselého, knihu Plocha a priestor v dizajne predstavili v bratislavskom Pálffyho paláci.


“Mal som šťastie, že som po celý život robil prácu, ktorá ma baví a nič by som v podstate nemenil.” Milan Veselý

Milan Veselý patrí k fundamentálnym osobnostiam dejín dizajnu, k zakladateľom odboru, ikonám našej kultúry 20. storočia. Na počesť spomínaného autora sa uskutočnil spomienkový večer v súvislosti s prezentáciou monografie, ktorá dokumentuje prierez jeho celoživotnou tvorbou. „Ide o jeho prvú veľkú monografiu, v istom zmysle neštandardnú. Je odbornou publikáciou s množstvom nikdy nezverejnených fotografií diela tohto významného výtvarníka, s podrobným prehľadom jeho tvorby, no má aj prvky životopisnej monografie s magickým pohľadom do súkromia človeka a jeho rodiny. Kniha je obrazom kreativity a intelektu výtvarníka, a zároveň až intímnou spomienkou blízkych Milana Veselého na zdieľané životné a pracovné okamihy,” predstavuje publikáciu Mária Rišková, riaditeľka Slovenského centra dizajnu.


Ako uvádza manželka Milana Veselého, Zita Furková: „Príprave na vydaní monografie sme venovali skoro 4 roky. Dcéra Nina pristupovala ku grafickej úprave knihy s veľkou úctou a rešpektom, je jeho pokračovateľom v odbore dizajnu. Kniha mapuje jeho 55-ročnú prácu, ktorá je rozsiahla, takže najväčšiu zodpovednosť niesla ona, samozrejme, v spolupráci s riaditeľkou Slovenského centra dizajnu – Máriou Riškovou, ktoré monografiu vydáva. Budem rada, ak kniha nájde ohlas u čitateľa – ako v odbornej, tak i širokej verejnosti. Je prínosom pre poznanie výtvarnej kultúry Slovenska v odbore dizajnu a grafiky.“


Mária Rišková zo Slovenského centra dizajnu k procesu prípravy publikácie hovorí: „Najväčšia vďaka patrí rodine Milana Veselého, nielen za poskytnutie informácií, rešerše, práva na publikovanie diel a prístup k osobnému archívu Milana Veselého, ale predovšetkým za neštandardný osobný vklad. Nina vložila do prípravy knihy nekonečné hodiny práce, znalosť výtvarníkovej filozofie a snahu priblížiť jeho komplexnú tvorbu vo všetkých jej nuansách. Zita zasa svoju nezlomnú energiu a spomínanú znalosť reálií diela a názorov jej manžela.”

Dcéra Nina definuje vydanú publikáciu ako „knihu, ktorá je výnimočná konceptom. Prezentuje širokú škálu jeho tvorby a jedinečnosť realizácií, remeselnej zručnosti, pokrývajúcu širokospektrálnym záberom od plochy až po priestor, kde techniky ako ručné zobrazovanie písma, kresba, maľba a realizácia 3D objektov pre výtvarno-priestorové riešenia neboli ešte nahradené počítačovou technológiou, a tým zvýraznil svoj talent a schopnosť umelca žiť a prežiť v dobe. Som presvedčená, že otcov rukopis a tvorba, o ktorú sa budem starať, dosiahla už aj v samotných skiciach a objektoch presah k umeleckým dielam.”

„Publikácia reprezentuje tri základné profesijné okruhy jeho tvorby: knižný dizajn a ilustráciu, plagátovú tvorbu a výstavníctvo,“ konštatuje teoretik umenia, PhDr. Bohuslav Bachratý CSc., Je autorom úvodných textov ku kapitolám, v ktorých približuje čitateľom kontext doby. “Cieľom publikácie je otvoriť priestor pre diskusiu o jeho tvorbe a posunúť poznatky ďalším generáciám,” uvádza profesor Bachratý.

Významné míľniky a úspechy v tvorbe Milana Veselého (1939 – 2015)
Po roku 1960 pôsobil Milan Veselý ako výtvarník v slobodnom povolaní, registroval sa pri Slovenskom fonde výtvarných umení a stal sa členom Zväzu slovenských výtvarných umelcov. V roku 1963 uzavrel manželstvo s herečkou Zitou Furkovou a v roku 1975 sa im narodila dcéra Nina, neskôr absolventka School of Visual arts v New Yorku. V roku 1990 Milan Veselý založil spoločnosť N&V DESIGN.

Pre mnohých sa stal známy predovšetkým grafickou úpravou a ilustráciami s použitím pôvodných francúzskych xylografií zobraných spisov Jula Verna (celkovo 35 kníh), ktoré vychádzali v 70. a 80. rokoch vo vydavateľstve Mladé letá.

Milan Veselý navrhoval plagáty pre mnohé kolektívne a individuálne výstavy. Zvláštnu kapitolu tvoria jeho farebné variácie niekoľkých ročníkov BIB – Bienále ilustrácií Bratislava.

V jeho tvorbe je výnimočne zastúpená divadelná plagátová tvorba. Vytvoril plagáty pre mnohé bratislavské divadlá: Divadlo na Korze, Nová scéna, Slovenské národné divadlo, ale najmä pre Divadlo Astorka Korzo ’90.

Tretím okruhom kultúrnych plagátov Milana Veselého boli od roku 1968 filmové plagáty. Tie prvé sa viazali k dvom filmom režiséra Juraja Jakubiska, spolužiaka Milana Veselého na bratislavskej Škole umeleckého priemyslu. Boli to filmy Zbehovia a pútnici z roku 1968 a Vtáčkovia, siroty a blázni z roku 1969, zo Štúdia hraných filmov Bratislava. Milan Veselý navrhol logo a plagáty pre niekoľko ročníkov výstav Trenčín mesto módy a plagáty pre festival populárnej hudby Bratislavská lýra.

S výstavníckou tvorbou začal Milan Veselý už koncom päťdesiatych rokov v reklamnom podniku Merkur. Riešil čiastkové časti výstavnej grafiky a typografických riešení pre svetové výstavy v Bruseli, Montreale, Osake. Navrhol výtvarné riešenia výstav: päť ročníkov Trenčín mesto módy, pavilóny na textilných výstavách v Liberci, Bienále ilustrácií Bratislava v rokoch 1967 – 1989 v deviatich ročníkoch (spolu s arch. Viktóriou Cvengrošovou a Virgilom Droppom), bol vedúcim grafikom výstav a riešil expozície Agrokomplexu v Nitre (1982 – 1988), riešil putovné výstavy na Slovensku a v USA, Izraeli, Nemecku, Poľsku, Francúzsku – putovná výstava Milana Rastislava Štefánika. Po roku 1989 jeho tvorba spočíva v návrhoch a realizáciách výtvarno priestorového riešenia muzeálnych expozícií – stála expozícia Hrad Devín, stála slovenská expozícia holokaustu v Osvienčime.

Z veľkých ocenených historických expozícií Milana Veselého treba na prvom mieste spomenúť stálu expozíciu v Pamätníku Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici z roku 2004. Pamätník SNP získal ocenenie Múzeum roka, a v roku 2005 získal Medzinárodnú cenu udelenú v Berlíne za výtvarno-priestorové riešenie – International Award – Leader in Quality in Design. V roku 2007 Milan Veselý získal v Bukurešti Medzinárodnú cenu International Award – Leader in Quality in Design za výtvarno-priestorové riešenie stálej expozície Múzea Mikuláša Thege-Konkolyho vo hvezdárni v Hurbanove.

V časovej následnosti realizovania výtvarno-priestorových riešení expozícií Milana Veselého je nosnou témou druhá svetová vojna, Slovenské národné povstanie, i tragické udalosti holokaustu. Významný dôkazom práce s touto témou je tvorba Milana Veselého pre Múzeum židovskej kultúry (Slovenské národné múzeum) v Bratislave, ako aj jeho individuálna výstava Zochor – Pamätaj! (2012). Epilógom jeho tvorby bola dlhoročná práca na rozsiahlej expozícii Múzea holokaustu v Seredi. Na tomto náročnom projekte spolupracovala aj dcéra, výtvarníčka – dizajnérka Nina Veselá-Cohen a firma N&V DESIGN. Múzeum holokaustu v Seredi bolo otvorené 26. januára 2016, žiaľ, už bez Milana Veselého. Návrhy a riešenie expozícií v troch z piatich pôvodných barakov dokončuje dcéra Nina.

Individuálne výstavy s prezentáciou vlastnej tvorby mal Milan Veselý v Bratislave (2001, 2005), Poprade (2004), Prešove (2005), vystavoval na mnohých kolektívnych výstavách doma i v zahraničí. Získal mnoho ocenení na domácich prehliadkach a súťažiach a niekoľko medzinárodných ocenení.

Dielo vzniklo s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

PLOCHA A PRIESTOR V DIZAJNE
MILAN VESELÝ
PLANE AND SPACE IN DESIGN
© Slovenské centrum dizajnu,
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o., 2019
Edited by: © Nina Veselá-Cohen and Mária Rišková, 2019
Text © Bohumír Bachratý,
Viktória Cvengrošová, Alena Čisáriková-Horváthová,
Andrea Dömeová, Virgil Droppa, Zita Furková,
Dušan Hanák, Ľubomír Longauer, Pavol Mešťan,
Mária Rišková, Nina Veselá-Cohen, 2019
Design © N&V DESIGN, spol. sr.o.,
Nina Veselá-Cohen, 2019
Photographs © Jana Hojstričová, 2019

TS: House of Ukulele
Foto: Adam Sakový

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno