Hlavnou témou 73. divadelnej sezóny je KREHKÁ IDENTITA. Hovorí o nás, o našej minulosti aj súčasnosti, o tom, kým sme, kým sme boli, kým by sme chceli byť…

Diváci sa môžu tešiť na slovenskú klasiku od B. S. Timravy i na priamy prenos z Bratislavskej lýry. Spoznajú osudy židovskej dievčiny, ktorá bola v prvom transporte zo Slovenska a budú svedkami vzostupov a pádov prvého známeho panovníka nitrianskeho kniežatstva Pribinu. Záver sezóny bude patriť komédii s mierne absurdným humorom.


Timravine ROZSOBÁŠE odkryjú podstaty slovenskej nátury

Prvou premiérou novej sezóny je adaptácia piatich, dosiaľ nezdivadelnených poviedok B. S. Timravy s názvom ROZSOBÁŠE, v réžii Matúš Bachynca. Na pôdoryse vzťahov a konfliktov, ktoré pramenia z majetkových sporov a dobových konvencií vykresľuje autorka s osobitým humorom podstatu slovenskej nátury.xy


Dramatizácia Timraviných poviedok otvára na pozadí individuálnych osudov aj veľmi aktuálnu tému rozpadu medziľudských vzťahov. Hovoria o susedských svároch, no trefne odhaľujú aj skutočnosť, že model takzvanej tradičnej rodiny mal trhliny dávno predtým, než sa o ňom začalo hovoriť. Premiéra inscenácie je naplánovaná na 28. 10. 2022.


Inscenácia NEVESTA alebo Zdá sa, že aj hrmí… hovorí o osudoch Židov za Slovenského štátu

Autorská hra v réžii Martiny Havierovej na motívy poviedky Ladislava Grosmana Nevesta vyrozpráva osud mladej, sebavedomej židovskej dievčiny Lízele pretkávaný autentickými príbehmi oral history, ktoré zozbierali pamäťové inštitúcie a organizácie. Jedným z nich je aj osud autorovej manželky Edity Grosmanovej, ktorá bola v prvom transporte židovských dievčat zo Slovenska a priznala, že jej príbeh inšpiroval jej manžela k napísaniu poviedky Nevesta.


Pripravovaná inscenácia Nevesta nie je len odsúdením minulých a súčasných podôb a dôsledkov antisemitizmu, no prináša aj silnú ženskú tému a spracováva predsudky o vydaji a postavení žien v slovenskej spoločnosti. Odhalí život, tradície, pravidlá a vzťahy vnútri židovskej komunity, ale aj vzťahy a postoje majoritnej spoločnosti k židovskej menšine v období Slovenského štátu. Premiéra inscenácie je naplánovaná na 20. januára 2023 v Štúdiu DAB v Nitre.

Inscenácia ZLATÁ LÝRA priblíži atmosféru niekdajšieho kultového podujatia

Takmer „priamy prenos“ zo známeho medzinárodného festivalu populárnej a tanečnej piesne Bratislavská lýra 1966 – 1989 ponúkne inscenácia ZLATÁ LÝRA v réžii Mariána Amslera. Prinesie príťažlivú atmosféru kultového podujatia, známe tváre aj populárne piesne.

Hudobná inscenácia poodhalí zákulisie a predstaví festival Bratislavská lýra ako fenomén doby, bez nostalgie, bez idealizácie, ale s nadhľadom, humorom a s pomenovaním defektov bývalého režimu, ktorý toto mimoriadne sledované a obľúbené podujatie prezentoval ako výkladnú skriňu kultúry socialistického Československa. Za opulentným normalizačným vizuálom odkryje aj nahotu a zvrátenosť doby, ktorá často viedla k potláčaniu osobnej slobody a názorov. Premiéra je naplánovaná na 31. marca 2023 vo Veľkej sále DAB v Nitre.

PRIBINA (MAKING OF) prináša nekonvenčný pohľad na našu históriu

V poradí štvrtá inscenácia novej divadelnej sezóny ponúkne v réžii Rastislava Balleka divadelnú koláž materiálov, historických štúdií, ale aj dramatických spracovaní vzostupov a pádov prvého známeho panovníka nitrianskeho kniežatstva Pribinu.

Pribina bol pôvodom pohan, no neskôr sa stal veľkým propagátorom kresťanstva, vďaka ktorému bol vysvätený prvý kresťanský chrám v strednej Európe. Je panovník plný kontrastov a jeho život a panovanie sú popretkávané vzostupmi a pádmi, mocou a vyhnanstvom a zápasom pohanstva a kresťanstva na našom území. Premiéra inscenácie je naplánovaná na 21. apríla 2023 v Štúdiu DAB v Nitre.

Adaptácia románu Máriusa Kopcsaya DOMOV ponúkne jemne absurdný humor

Hlavný hrdina románu Domov, novinár Mucha, len veľmi nerád opúšťa pohodlný byt na okraji mesta a so sebazaprením sa sťahuje do iného, v centre, na žiadosť manželky. Pritom prežíva finančnú a existenčnú krízu, nezhody s kolegami a plazivo nenápadný rozpad vzťahu. Namiesto nového začiatku, demokraticky nadobudnutého šťastia a všeobjímajúcej spokojnosti sa naňho valí len čudné počasie, čudná doba, čudní ľudia okolo. To je v skratke Muchov životný pocit.

Na pozadí príbehu hlavného hrdinu sa odohráva spoločenská transformácia deväťdesiatych rokov. Kniha s autobiografickými prvkami a jemne absurdným humorom v čase svojho vzniku zaujala literárnu kritiku. Teraz podnietila dramaturga Daniela Majlinga a režiséra Matúša Bachynca, aby vtipný i trpký Muchov príbeh adaptovali pre divadelné javisko. Premiéra inscenácie je naplánovaná na 9. júna 2023 v Štúdiu DAB v Nitre.

SPRIEVODNÉ PODUJATIA

ROZPRÁVKY – Audio vydanie výberu klasických ľudových rľozprávok Pavla Dobšinského v réžii Matúša Bachynca pripravuje Divadlo Andreja Bagara v Nitre pre našich najmenších divákov pod vianočný stromček.

KREHKÁ IDENTITA – Pravidelné diskusné večery venované rôznym spoločenským témam o našej súčasnosti aj minulosti z rôznych perspektív, pripravované v súvislosti s novými premiérami DAB s presahom k téme, ktorá súvisí s danou inscenáciou.

PRED A PO… – Dramaturgické úvody a diskusie po predstavení Pravidelné dramaturgické úvody a diskusie po predstavení s tvorcami a účinkujúcimi hercami ponúkame nielen pred a po školských dopoludňajších predstaveniach, ale aj pred a po večerných predstaveniach pre verejnosť.

DIVADELNÉ KVÍZY – Pravidelné zábavné kvízy pre verejnosť zamerané na tvorbu, históriu a osobnosti DAB v podaní moderátorsko-humoristickej dvojice Juraja Ďuriša a Mariána Viskupa.

ZELENÉ DIVADLO – V DAB si uvedomujeme zodpovednosť za ochranu životného prostredia, preto postupne zavádzame viacero ekologických aktivít a opatrení nielen v dramaturgii, ale aj v prevádzke divadla.

EKOHRDINOVIA – Zelený vzdelávací program – workshopy, fyzikálne pokusy a stretnutia s ekológmi a ochranármi po predstavení edu-hry Kým nastane ticho v spolupráci s Katedrou fyziky a ekológie PF UKF v Nitre.

NOC DIVADIEL – 13. ročník európskeho podujatia, ktoré v jednu noc otvorí brány divadiel na Slovensku a po celej Európe. Súčasťou tohtoročného programu Noci divadiel v DAB bude predstavenie novej inscenácie Rozsobáše v réžii Matúša Bachynca a diskusný klub KREHKÁ IDENTITA venovaný téme tejto inscenácie.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ A DEŇ DETÍ V DAB – Celodenný program pre malých aj veľkých ponúka možnosť nahliadnuť do zákulisia divadla, ako aj stretnúť svojich obľúbených hercov a herečky.

SILVESTER V DIVADLE – Tradičné oslavy konca roka spojené s návštevou divadelného predstavenia v DAB v Nitre.

MADE IN CZECHOSLOVAKIA – III. ročník prehliadky výnimočných inscenácií českých a slovenských divadiel venovaný nitrianskemu publiku.

DIVADELNÝ BOĎÁK – 1. ročník prehliadky víťazných divadelných inscenácií z amatérskych divadelných súťaží Nitrianskeho kraja.

VÝSTAVY

Ako sme stavali divadlo – Fotografická výstava dokumentujúca výstavbu novej budovy Divadla Andreja Bagara na Svätoplukovom námestí v Nitre. Exkluzívne fotografie zachytávajúce položenie základného kameňa, architektonické návrhy a plány, priebeh stavby, hercov DAB, ktorí v rámci brigád socialistickej práce pomáhajú stavať svoje nové divadlo a napokon sťahovanie a symbolický sprievod divadelníkov zo starej do novej budovy divadla.

Lýra pre pamätníkov – Výstava dobových fotografií, ktoré zachytávajú hviezdy a atmosféru Medzinárodného festivalu populárnej piesne Bratislavská lýra. Výstavu pripravujeme pri príležitosti premiéry inscenácie Zlatá lýra.

Židovská Nitra – Výstava o živote židovskej komunity v Nitre od začiatku 20. storočia po koniec 2. svetovej vojny. Dobové fotografie zo židovskej štvrte Párovce, známi židovskí podnikatelia a architekti, plagáty a vývesné štíty židovských podnikov a židovských spolkov, ale najmä materiály dokumentujúce udalosti v Nitre po vydaní židovského kódexu. Výstavu pripravujeme v spolupráci so Štátnym archívom v Nitre pri príležitosti premiéry inscenácie Nevesta.

Stena slávy – Stena slávy vo foyer DAB prezentuje do kameňa vytesané mená významných osobností – hercov, režisérov, dramaturgov a scénografov, ktorých život a dielo sú spojené s Divadlom Andreja Bagara v Nitre. Aktuálne je na Stene slávy 57 mien osobností a v sezóne 2022/23 pribudnú ďalšie. Súčasťou projektu je aj vydanie vždy aktuálneho katalógu s medailónikmi všetkých osobností.

DIVADELNÁ KNIŽNICA – Divadelná knižnica pri Divadle Andreja Bagara v Nitre je jediná verejnosti prístupná knižnica zameraná na divadelnú literatúru mimo Bratislavy. Nájdete v nej vyše 6000 titulov. Najmä divadelné hry, scenáre z inscenácií DAB, divadelné periodiká, ale aj odborné publikácie z oblasti teórie a histórie divadla. Informácie o tom, ako sa stať členom Divadelnej knižnice, ako sa registrovať, vypožičať si knihy, a informácie o online katalógu, dostupných publikáciách či otváracích hodinách získate na webovej stránke www.dab.sk.

NOVÉ UMELECKÉ POSILY DAB

Umelecký šéf Matúš Bachynec: Pochádza z Trenčína. Patrí k najmladšej generácii divadelných režisérov na Slovensku. Réžiu vyštudoval v ročníku režiséra Romana Poláka na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde absolvoval aj doktorandské štúdium. V súčasnosti pôsobí ako pedagóg na Katedre réžia a dramaturgie.

Dramaturgička Martina Mašlárová: Pochádza z Brezna. Absolventka doktorandského štúdia na Katedre divadelných štúdií DF VŠMU. Na Divadelnej fakulte pôsobí ako pedagogička a študijná prodekanka. Od roku 2014 bola redaktorkou a od roku 2021 šéfredaktorkou divadelného mesačníka kød. Je členkou Slovenského centra AICT a o.z. MLOKi, ktoré združuje mladú generáciu divadelných kritikov a vydáva online časopis mloki.sk.

Členovia hereckého súboru:

Vladena Škorvagová: Pochádza zo Zvolena. Po absolvovaní Konzervatória v Bratislave nastúpila v roku 1996 ako interná členka do zvolenského Divadla Jozefa Gregora Tajovského (vtedy Stredoslovenské štátne divadlo). Medzi rokmi 1996 – 2014 tam stvárnila viac než šesťdesiat postáv rôzneho typu. 

Ján Cibula: Je absolventom hudobno-dramatického odboru na Konzervatóriu Bratislava a v súčasnosti študentom herectva na VŠMU v ročníku Petra Šimuna a Petra Mikulíka. Diváci ho môžu spoznať aj zo seriálu Pán profesor . Do Divadla Andreja Bagara v Nitre nastúpil v septembri 2022 a predstaví sa divákom v inscenáciách Rozsobáša , Nevesta a  Zlatá lýra.

Otto Culka: Je absolvent herectva v ročníku Emila Horvátha, v súčasnosti externe pokračuje v štúdiu na doktorandskom stupni a pedagogicky zastrešuje predmety pre maďarsky hovoriacich študentov. Jeho domovskou scénou bolo v rokoch 2015 – 2022 Jókaiho divadlo v Komárne. V minulosti spolupracoval aj s inými divadlami a projektmi.

Zdroj: TS Divadlo Andreja Bagara v Nitre

 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno