Najmilší koncert roka 2019

V roku 1990 vznikla tradícia Najmilšieho koncertu roka. Ide o celoslovenskú prehliadku umeleckých vystúpení detí z detských domovov a náhradných rodín. Podujatie dáva deťom priestor na prezentáciu svojho nadania a nesie sa v duchu spoločného hesla: „Toto som ja!“. Organizácia Úsmev ako dar dáva priestor deťom, aby sa realizovali a divadlo Aréna prinesie 28. mája o 18:00 sledovanie livestreamu tohto koncertu.


Prehliadka ponúka deťom priestor, aby prostredníctvom umenia vyjadrili svoje postoje, pocity, túžby a sny. Skúsenosť sebavyjadrenia a následného ocenenia môže opusteným deťom pomôcť, aby rozpoznali vlastnú hodnotu a znovu si začali vážiť sami seba. Príležitosť verejne vystúpiť je pre deti zároveň motiváciou, aby sa venovali rôznym umeleckým žánrom a pestovali svoju vôľu, ktorú neskôr budú môcť využiť pri dosahovaní životných cieľov. Záverečnej prehliadke, ktorá sa každoročne koná v Bratislave, predchádza päť regionálnych kôl, v rámci ktorých sa predstavia nadané deti z jednotlivých krajov. Najzaujímavejšie čísla odborná porota zaradí do reprezentatívneho celoslovenského kola. Všetky koncerty moderujú známi slovenskí moderátori a program dopĺňajú vystúpenia profesionálnych umelcov.
Najmilší koncert roka sa už 23 rokov teší veľkému záujmu zo strany detí, vychovávateľov a verejnosti. Pre všetkých je to príležitosť otvorene komunikovať a potešiť sa spoločným umeleckým zážitkom.


Počas aprílových sobôt sa postupne uskutočnil Najmilší koncert roka 2019 v troch mestách – Košiciach, Prievidzi a Trnave. Ide o celoslovenskú prehliadku umeleckých vystúpení detí z Centier pre deti a rodiny (bývalé detské domovy), náhradných a sociálne slabých rodín. Podujatie dáva deťom priestor na prezentáciu svojho talentu a nadania formou spevu, hry na hudobný nástroj, tanca, ale aj iných, zaujímavých činností.


Atmosféra bola počas koncertov výborná, deti (nielen) z detských domovov zaplnili hľadiská jednotlivých sál a mohli tak spoločne so svojimi vychovávateľmi sledovať a podporovať svojich rovesníkov a kamarátov. Diváci mohli spoločne s odbornou porotou, ktorá posúva najlepšie vystúpenia na záverečný Galavečer do Bratislavy, sledovať vynikajúce vystúpenia jednotlivcov, ale i viacčlenných skupín.


Program regionálnych koncertov otvorila tanečná skupina Maťky Rihárovej Urban Ethnics Crew. Maťka je bývalá domováčka, ktorá od malička na týchto koncertoch reprezentovala svoj detský domov v tanci a teraz hodnotí výkony svojich mladších nástupcov ako porotkyňa. „Vyrástla som na týchto koncertoch od malička a teraz v dospelosti si uvedomujem tú pridanú hodnotu. Mala som okolo seba ľudí, ktorí ma v mojom talente podporovali a ukazovali mi, ako je dôležité makať na sebe. Vtedy som tomu nerozumela, teraz už áno. Podporili moju lásku a vášeň k tancu a ja som rada, že ju teraz môžem odovzdávať ďalej. Som šťastná, že som inšpiráciou pre ostatné deti, aby si uvedomili svoju hodnotu a teším sa na každé jedno ich vystúpenie.

Posledné dva regionálne koncerty sa uskutočnili 2. mája v Banskej Bystrici a 5. mája v Nitre. Koncert v Nitre sa niesol aj v znamení oslavy 20. výročia vzniku regionálnej pobočky v Nitrianskom kraji. Motiváciou pre vystupujúce deti a mladých je okrem potlesku a milej podpory publika aj Galavečer, ktorý sa každoročne koná v Bratislave. Tento rok sa uskutoční 28. mája v Divadle Aréna na brehu Dunaja.

Podujatie Najmilší koncert roka píše už svoj 29. ročník. Jeho cieľom je okrem hľadania potencionálnych talentov najmä to, aby bolo skrze sebarealizáciu a následný prejav na pódiu prinavrátené sebavedomie a hodnota deťom, ktorí ju z dôvodu zlej skúsenosti stratili. Zároveň je to pomoc deťom, aby si naplno uvedomovali svoj talent a nadanie, začali na ňom s pomocou kamarátov a vychovávateľov pracovať a postavili tak pevné základy, z ktorých budú môcť v budúcnosti čerpať pri dosahovaní vytýčených životných cieľov a snov.

Divadlo Aréna pozýva všetkých na sledovanie LIVESTREAM-u 29.ročníka Najmilšieho koncertu roka. Najmilším koncertom každoročne upriamujú pozornosť na rozvíjanie osobnosti a podporujú talent u detí z Centier pre deti a rodiny a náhradných rodín. Tento mimoriadny koncert môžete sledovať naživo z divadla Aréna už dnes, 28. mája o 18:00.

Text: divadlo Aréna, Úsmev ako dar – spracované redakciou
Foto: Úsmev ako dar – Rodan Sabo

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno