Prednáška, ktorú bude viesť Palo Fabuš, sa uskutoční 18. októbra 2019 o 18.00 hod. v košickej Šopa Gallery na Hlavnej ulici 40.


Všadeprítomnosť výpočtových technológií možno z titulu ich digitálnej podstaty chápať aj ako presadzovanie totálnej merateľnosti sveta. Mali by sme teda začať interpretovať aj umenie ako formu merania? Začať vnucovať vedeckú objektivitu umeleckým dielam, ktoré mali byť chránené ako výsostne subjektívne? Alebo je to naopak, a je to skôr veda, ktorá dovádza do dôsledkov niečo esenciálne umelecké? Nie je vlastne „doslovnosť“ len normovaná forma „obraznosti“? A nevedie teda nakoniec ona, totálna merateľnosť sveta, ku triumfu umenia?

Prednášku bude viesť umelecký kritik a pedagóg FAMU – Palo Fabuš. Študoval informatiku, mediálnu teóriu a sociológiu. Je šéfredaktorom časopisu Umělec a dlhodobo sa zaujíma o vzťah digitálnej techniky a ľudského údelu.


Program tejto galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.
Projekt ďalej podporilo mesto Košice.


TS: Šopa Gallery

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno