Marián Kittner venuje Requiem zosnulému skladateľovi Petrovi Martinčekovi

Zaznie vo štvrtok, 4. novembra 2021 o 19:00 v Dome umenia Fatra v Žiline, Štátny komorný orchester bude dirigovať Rastislav Štúr. Svetová premiéra sľubuje aj výnimočné sólistické obsadenie.

Requiem Mariána Kittnera pre sóla, zbor a orchester zaznie v interpretácii Štátneho komorného orchestra Žilina a sólistov: Mária Porubčinová, soprán, Terézia Kružliaková, mezzosoprán, Juraj Kuchar, tenor, Tomáš  Šelc, barytón, so Speváckym zborom Lúčnica – Elena Matušová, zbormajsterka, pod taktovkou skúseného, etablovaného dirigenta, ktorý má s vokálno-inštrumentálnymi dielami bohaté skúsenosti na domácej i zahraničnej scéne, Rastislava Štúra.


 

V úvode programu so začiatkom o 19:00 zaznie Symfónia c. 38 D dur KV 504 „Pražská“ Wolfganga Amadea Mozarta a následne svetová premiéra Requiem slovenského skladateľa a aranžéra Mariána Kittnera, ktorý si získal renomé najmä svojimi aranžmánmi pre sedem ročníkov prestížneho projektu Vianoce v Bratislave.


Inšpiráciou pri komponovaní mu bolo známe Requiem Antonína Dvořáka, ktorého 180. výročie narodenia si v tomto roku pripomíname. Requiem je venované pamiatke Petra Martinčeka, významného slovenského skladateľa, ktorý skonal vo februári tohto roku a s ktorým skladateľ M. Kittner toto dielo intenzívne konzultoval. Ako pre náš portál povedal samotný skladateľ: „Peter bol môj blízky hudobný priateľ, často som s ním konzultoval moje diela. Posunul ma v oblasti inštrumentácie a kompozície celkovo. Requiem bolo vlastne posledné dielo ktoré sme spolu konzultovali a preto som sa rozhodol aj z vďaky to dielo venovať jemu. Poznal som dobre aj celu jeho umeleckú rodinu. Je to veľká škoda, že tak skoro odišiel.“

Vzhľadom k mimoriadnej situácii vo svete poznačenej pandémiou vírusu COVID-19, dielo reflektuje kultúrne a duchovné hodnoty formou akéhosi vnútorného stíšenia a upokojenia.


 

Zdroj: ŠKO Žilina – správa bola upravená a doplnená redakciou mojakultura.sk

 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno