Košická hudobná jar (KHJ) patrí medzi najstaršie hudobné festivaly na Slovensku, jeho história sa píše od roku 1956. Dnes už je medzinárodným podujatím, ponúka pre publikum telesá na vysokej interpretačnej úrovni – nielen domáce, ale i zahraničné. O jeho dramaturgii, ťahákoch pre publikum, zaujímavostiach, sa o pripravovanom 66. ročníku zhovárame s generálnou riaditeľkou Štátnej filharmónie Košice – Luciou Potokárovou.

Skôr, ako sa dostaneme k tohtoročnému programu Košickej Hudobnej Jari, vráťme sa k vlaňajšiemu „covidovému“ roku. Pandémia zasiahla aj váš organizačný tím a festival ste museli preložiť na júl, no nezdá sa, že by sa publikum nejako príliš fixovalo na aprílové termíny a podujatie malo úspech. Ak máte zhodnotiť minulý ročník – aký bol?


Festival Košická hudobná jar v lete si našiel svojho poslucháča, čo nás veľmi tešilo a myslím, že aj výraznou mierou obohatil ponuku kultúrneho leta v Košiciach. Zo strany organizácie to bolo mimoriadne náročne tak pre manažment, ako aj pre členov orchestra ŠFK. Letné mesiace využívame na prípravu ďalšej koncertnej sezóny, ale aj napríklad na údržbu a generálne opravy hudobných nástrojov, čo počas koncertnej sezóny nie je možné. Minulý rok sme to teda museli stihnúť za omnoho kratší čas. Viacerí kolegovia nečerpali počas letných mesiacov takmer žiadnu dovolenku. Spomínam to preto, lebo samotné rozhodnutie realizovať KHJ v lete so sebou nieslo práve aj toto obmedzenie a ja som veľmi vďačná a hrdá na orchester a celý tím, že sme spolu do toho išli.


Zvykli ste si už v pozícii generálnej riaditeľky a organizátorky koncertov a veľkých podujatí improvizovať? Priniesla pre Vás pandémia aj to, že nie všetko, čo je „nalinajkované“, sa z dôvodu covidu nemusí podariť? Máte plán B? Ako reagujete?


Táto otázka je pomerne častou za posledné obdobie. Áno, pandemické obdobie mňa osobne naučilo, verím, zvládať riadiť tzv. krízový manažment. Pravidelne sa nám stávalo, že sa plánovaný koncert neuskutočnil, alebo sa uskutočnil s iným programom, v inom termíne, alebo v online priestore, či s inými interpretmi. Toto sa dialo v určitých obdobiach posledných dvoch rokov pomerne často. Snažili sme sa vždy mať plán B a niekedy aj ten ďalší. Bolo to mimoriadne náročné obdobie nielen pre organizáciu práce, samotný manažment, ale aj pre výkonných umelcov.


KHJ je dnes rešpektovaným podujatím, na ktorom sa prezentujú špičkové telesá. Publikum sa teší na komorné a symfonické koncerty, prevedené na vysokej interpretačnej úrovni. Čo je pre Vás dôležité – známe meno, ktoré pritiahne pozornosť verejnosti alebo možno aj mladé teleso, interpret, ktorý nie je až takou hviezdou v médiách, no jeho talent je nespochybniteľný?

Mnohým veciam sa vo svojej práci učím. Jednou z nich je skúmanie, spoznávanie a budovanie nášho publika. Považujem to za mimoriadne dôležitú súčasť našej práce. A preto, ak sa ma pýtate, čo je pre mňa dôležité, tak sú to viaceré aspekty. Som rada, ak sa na programe KHJ objaví známe meno medzinárodne uznávaného umelca, či hudobného telesa. Mladí talentovaní umelci, víťazí prestížnych medzinárodných súťaží majú na programe KHJ vždy svoje zastúpenie a napokon slovenské interpretačné umenie. Som zástancom toho, že je našou povinnosťou dávať priestor na prezentáciu slovenským umelcom, ako aj podporovať vznik novej slovenskej tvorby aj prezentovať už tú vzniknutú. Musím taktiež dodať, že nie vždy to pritiahne aj pozornosť publika, a preto neustále analyzujeme a hľadáme vhodné marketingové nástroje na to, aby sme čo najatraktívnejšie informovali verejnosť o našej činnosti a prilákali do koncertnej sály Domu umenia vždy aj nového diváka, no zároveň nestratili toho stáleho. Je to náročné hlavne po pandemickom období, keď návrat divákov do koncertných sál je postupný a veľmi nepredvídateľný.

Dlhodobo sa nám nedarí obsiahnuť ešte jednu dôležitú súčasť realizácie Medzinárodného hudobného festivalu KHJ, ktorá priamo súvisí s finančnou stránkou, a to je pozývanie významných symfonických telies zo zahraničia na naše pódium, čo by bolo nepochybne dôležitým impulzom pre tento festival i jeho povedomie.

Zorganizovať festival, to si vyžaduje špičkový tím, ktorému dôverujete. Kto sú ľudia, ktorí za ním stoja a s ktorými spolupracujete na programe?

Štátna filharmónia Košice nemá samostatný tím ľudí na prípravu a realizáciu tohto významného podujatia. Robíme to v rámci našej celoročnej práce a sme jediná organizácia na Slovensku svojho druhu, ktorá okrem svojej hlavnej činnosti organizuje tri festivaly. Mám skvelý tím kolegov na umeleckej prevádzke, kde sa to všetko pripravuje, je ale potrebné ho ešte rozšíriť, pretože pracovná vyťaženosť niektorých z nich je skutočne enormná. Šéfkou umeleckej prevádzky je Jana Šargová, ktorá má na starosti celú prípravu, realizáciu, produkciu aj postprodukciu festivalu a riadi celý tím. Produkciu festivalových koncertov majú na starosti – Jana Čajbíková a Ľubomíra Demská. O PR a marketing sa stará Lucia Radzová s Nikolou Hudáčkovou a vizuálnu identitu festivalu pripravuje Annamária Digoňová. Samozrejme, súčasťou nášho tímu sú aj technickí pracovníci ŠFK. Dramaturgiu festivalu pripravujem ja osobne so šéfdirigentom Robertom Jindrom v úzkej kooperácii s pozvanými umelcami či súbormi.  

Samozrejme, nie je to len program, no mnoho detailov, ktoré divák nevidí – ten chce primárne zážitok. Prísť na koncert, mať kvalitného interpreta, pohodlné miesto, dobrú akustiku, špičkový zážitok a emócie… no organizačný tím festivalu musí riešiť okrem dramaturgie mnoho logistických a organizačných záležitostí. Čo Vám v súčasnosti robí najviac starostí?

Najviac starostí mi momentálne robí návštevnosť. Spoločenský život ľudí sa pochopiteľne zmenil a tak čelíme teraz fenoménu, ktorý sme doposiaľ v takej miere nepoznali a to je tzv. „lastminute“ nákup vstupeniek. Do poslednej chvíle nevieme, aký je záujem o jednotlivé koncerty. Spoločnosť za posledné dva roky získala iné spoločenské návyky, a preto musíme zabojovať o návrat publika do koncertných sál.

A poďme už k samotnému programu. Otvárací koncert bude veľkolepý: účinkovať bude francúzske sláčikové kvarteto Quatuor Arod. Kto pozná Tolkiena a jeho Pána prsteňov, vie, že Legolasov kôň sa takto volal a v spisovateľovom mýtickom jazyku tento názov znamená „rýchly“. Takže začiatok bude rýchly? Budeme počuť dve sláčikové kvartetá – Mozartovo a Bartókovo od jedného z najoceňovanejších a najrešpektovanejších telies. Ako sa Vám podarilo dostať ich na Slovensko?

Už dlhší čas som sledovala úspechy a kariérny rast Quatuor Arod.

Je to teleso zložené z mimoriadne talentovaných a energických hráčov. Nebolo jednoduché ich dostať na Slovensko vzhľadom na ich zaplnený kalendár, ale aj s ohľadom na finančné požiadavky. Napokon sme sa však dohodli a som nesmierne rada, že budú súčasťou programovej ponuky KHJ. Verím, že budeme svedkami dokonale precízneho a štýlového, no zároveň energického prevedenia Mozartovho kvarteta z vrcholného obdobia tvorby, ako aj plnokrvnej a emočne nabitej interpretácie Bartókovho prvého sláčikového kvarteta.

Francúzi síce zahrajú viedenský klasicizmus a Bartóka, no francúzskej hudby sa dočkáme nasledujúci večer –  v podaní telesa, ktorému šéfujete. Šéfdirigenta Jindru a so sólistom Markom Kozákom, vynikajúcim klaviristom. To vyzerá na koncert s rukopisom pána šéfdirigenta Jindru… (úsmev) súdiac podľa Lalovej predohry (vplyvy Wagnera) či jeho obľúbeného autora Chaussona. Ste aj Vy za cestu, aby sa publiku predstavovali menej známi, nie až tak obohraní autori, tak, ako si to predsavzal Váš šéfdirigent?

Predstavovať publiku menej známych autorov prostredníctvom skvostných diel sme si dali za cieľ spolu s pánom šéfdirigentom. Je to súčasť vzdelávania publika, ale zároveň aj posúvanie hraníc a interpretačných možností nášho orchestra ŠFK. Vo všeobecnosti je však dobre nájsť akýsi balans medzi repertoárom, ktorý je na našich pódiách bežný a menej známym programom. Hoci konkrétne diela, ktoré na koncerte odznejú sú uvádzané zriedkavo, samotní autori sú pre naše publikum určite známi z iných diel a ich kompozičné kvality sú nepochybne garanciou skvelého zážitku. Na raritný francúzsky program s našim šéfdirigentom sa mimoriadne teším.

Priznám sa, že keď som pozerala program, nevedela som ani vybrať tie „naj“ koncerty, pretože na všetkých sa mi zdalo čosi mimoriadne. Hneď ďalší Piano Days – komorný, Buffovci predstavia repertoár od romantizmu až po súčasnosť, ale samozrejme, aj ďalšie komorné koncerty sú pozoruhodné. Za Hudbou útechy sa skrýva barokový koncert. Väčšinou koncerty nesú názvy, ktoré až v druhom pláne odhaľujú, čo sa za nimi skrýva. Ich názvy sú metaforické – na základe čoho ste ich takto nazvali?

S týmto mám aj ja problém, vybrať si ten „naj“  (úsmev). Názov koncertu vnímane taktiež ako marketingový nástroj a preto sme sa po istom čase rozhodli vrátiť k tomu, že jednotlivým koncertom vymyslíme názvy. Niektoré sú metaforické, no niektoré príznačné, snažili sme sa ich fokusovať buď na kľúčové dielo večera alebo na dramaturgickú koncepciu, resp. tému koncertu.

Na KHJ vystúpi mnoho špičkových sólistov, dirigentov, hostí, ktorí sú známi doma i za hranicami. Ktorých by ste menovali?

Do Košíc zavítajú poprední zahraniční umelci a bohaté zastúpenie bude mať slovenské interpretačné umenie. Dva symfonické koncerty povedie náš šéfdirigent Robert Jindra – s vynikajúcim českým klaviristom Marekom Kozákom. Po boku šéfdirigenta sa predstaví aj medzinárodne uznávaný francúzsky harfista, bývalý člen viedenskej filharmónie Xavier de Maistre. Ďalej na festivale vystúpia napríklad vynikajúci britský dirigent Finegan Downie Dear, či trojica fantastických sólistov, sopranistka Jana Sibera, tenorista Juraj Holý a bassbarytonista Boris Prýgl. V rámci celoslovenského projektu Piano Days sa nám predstavia klaviristi, rodák z Košíc Ivan Buffa s manželkou Dianou Buffa, energické Parížske sláčikové kvarteto Quatuor Arod, vynikajúci interpreti – čembalistka Maria Barbara Willi a hobojista Vilém Veverka, ako aj huslista Milan Paľa a klarinetista Martin Adámek… Mimoriadnou udalosťou bude vystúpenie mezzosopranistky svetového formátu Magdaleny Koženej za sprievodu Ondřeja Havelku a jeho Melody Makers orchestra.

Čo sa týka pozývania zahraničných sólistov – covidová doba Vám v tomto smere bola prajná, či práve naopak? Spôsobuje zazmluvnenie a následné účinkovanie v ešte vždy neistej dobe pre Vás problémy? Samozrejme, možno dnes už covid prestal byť natoľko dôležitý, no celosvetové dianie, aj umelecké, ovplyvňuje vojna na Ukrajine. Napokon, zapojili ste sa ako ŠfK vyjadrením solidarity, účinkovaním na koncertoch, charitatívnymi aktivitami… Ovplyvňujú súčasné udalosti aj organizáciu festivalu? Do akej miery?

V určitom období sme čiastočne obmedzili pozývanie zahraničných hostí z praktických dôvodov, ako sú  napríklad pandemické obmedzenia na hraniciach… Prípadné zrušenie koncertu sme sa vždy snažili nahradiť iným termínom, i keď to nebolo vždy možné. Zdá sa, že aktuálna pandemická situácia by už nemala spôsobiť výrazné komplikácie, a že festival môže prebehnúť v tradičnom jarnom termíne.

Udalosti na Ukrajine, u našich susedov nás mimoriadne zasiahli, a preto sme považovali za správne a nutné jednoznačne a verejne vyhlásiť „NIE“ – vojne! V orchestri máme kolegov – Ukrajincov a zapájame sa individuálne, ale aj ako organizácia do pomoci utečencom pred vojnou. Sme srdcom, mysľou i činmi pri našich ukrajinských kolegoch a celej Ukrajine.

Priaznivci Mahlera sa už určite teraz trasú nedočkavosťou, keď vidia, že v máji bude uvedená symfónia Titan… Dá sa povedať, že je to jeden z kľúčových koncertov festivalu?

Všetky symfonické koncerty v rámci KHJ považujem za lákavé – francúzsky večer s raritným programom, Beethovenova siedma symfónia s harfovým koncertom A. Mosolova v podaní svetovej špičky v hre na tento nástroj, či veľkolepá kantáta A. Dvořáka Svatební košile. Symfonický koncert, na ktorom zaznie Mahlerov Titan je nepochybne lákadlo a to aj preto, že ho so Štátnou filharmóniou Košice naštuduje víťaz Mahlerovej súťaže 2020, britský dirigent Finnegan Downie Dear, ktorého prvé vystúpenie so ŠFK v roku 2019 zaznamenalo mimoriadne ohlasy v orchestri i u publika. Veľmi sa teším na jeho naštudovanie.

Veľkým magnetom pre divákov bude určite aj vystúpenie českej opernej speváčky Magdaleny Koženej. Neuvidíme ju však v opere, ale v swingu a tanečných piesňach, starom jazze, bude interpretovať piesne Cola Portera s Ondřejom Havelkom a jeho Melody Makers. Tento projekt má v Česku obrovský úspech, aj na Slovensku veľmi dobre publikum reaguje na starý jazz. Prečo ste do programu zaradili takýto koncert, ktorý s klasickou hudbou nemá nič spoločné? Je KHJ aj o zábave a radosti?

Myslím si, že tento projekt môžeme bez problémov zaradiť medzi vysoké umenie. Spojenie mezzosopranistky svetového formátu Magdaleny Koženej a špecialistov na autentickú interpretáciu jazzu, swingu a tanečnej hudby orchestra Melody Makers pod vedením Ondřeja Havelku sľubuje nezabudnuteľný zážitok a som si istá, že aj takýto projekt má svoje miesto na festivale Košická hudobná jar.

Mysleli ste aj na slovenských autorov a festival zavŕši Večer slovenskej hudby. To najlepšie na záver? Čo ponúkne tento koncert poslucháčom? Vie podľa Vás dnešné publikum prijať aj súčasné diela našich autorov? Dokážeme si nájsť vzťah k slovenskej hudobnej kultúre?

Posledným komorným koncertom v rámci KHJ bude Večer slovenskej hudby. Áno, umelci tohto večera huslista Milan Paľa a klarinetista Martin Adámek v sprievode Kataríny Paľovej patria nepochybne medzi slovenskú interpretačnú špičku. Poslucháčom ponúkneme prierez slovenskou hudobnou tvorbou v mimoriadnej interpretácii. Dnešné publikum čiastočne má vzťah a dokáže prijať slovenskú súčasnú tvorbu. Organizácie ako ŠFK musia mať za cieľ zvyšovať povedomie a popularizovať domácu tvorbu tým, že budeme do našich programov zaraďovať takéto diela, ponúkať ich v mimoriadnej interpretácii a taktiež zvyšovať povedomie o samotných autoroch a ich tvorbe. ŠFK určite vynaloží maximálne úsilie, aby sme si zachovali, ale aj rozvíjali vzťah k slovenskej kultúre.

Ešte sme sa nespýtali za redakciu – na ktorý koncert sa najviac tešíte Vy? A prečo by Košičania mali prísť na koncerty?

Priznám sa, že nemám rada túto otázku (úsmev). Ja osobne, ak sa nič mimoriadne neudeje, budem na všetkých koncertoch 66. ročníka Medzinárodného hudobného festivalu Košická hudobná jar a nesmierne sa na to teším. Urobilo by mi radosť, ak by sme týmto programom prilákali napríklad viac študentov umeleckých škôl, ktorým veľmi odporúčam navštíviť komorné koncerty. Myslím, že festival vo svojej intenzite mimoriadnych umeleckých zážitkov, svojej rôznorodosti a pestrosti programov, ako aj účasti výnimočných medzinárodných i domácich osobností ponúkne každému návštevníkovi festivalu skutočné kultúrne vyžitie a načerpanie pozitívnej energie do prichádzajúcich jarných dní.

Zhovárala sa Zuzana Vachová
Zdroj foto: Dávid Hanko, Jaroslav Ľaš

 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno