Prečítajte si tiež tento článok:

Liptáci to roztočili: štandardy, big band a jazzová avantgarda

Mikulášsky Jazzový festival má publikum, ktoré dokáže veľmi pozorne vnímať aj nové, avantgardné jazzové smery a náležite ich aj oceniť.