So Slovenskou filharmóniou popri šéfdirigentovi Danielovi Raiskinovi hosťovali dirigenti James Judd, Emmanuel Villaume, Andrej Borejko, Juraj Valčuha, George Pehlivanian, Markus Poschner, Alexandre Bloch, Ralf Weikert, Rastislav Štúr, Ondrej Olos a ďalší. Na domácej pôde odohral orchester 65 koncertov a v zahraničí 18.

Orchester Slovenská filharmónia


V roku 2022 orchester Slovenská filharmónia realizoval 90 výkonov. Spolu uskutočnil 65 symfonických a symfonicko-vokálnych koncertov na pódiu Slovenskej filharmónie, 18 koncertov v zahraničí a 7 v rámci Slovenska.


So Slovenskou filharmóniou popri šéfdirigentovi Danielovi Raiskinovi hosťovali dirigenti James Judd, Emmanuel Villaume, Andrej Borejko, Juraj Valčuha, George Pehlivanian, Markus Poschner, Alexandre Bloch, Leoš Svárovský, Oliver Dohnányi, Peter Feranec, Rastislav Štúr, Martin Leginus, Ondrej Olos a Marián Lejava. V rámci abonentných koncertov sa ako sólisti predstavili klaviristi Alexei Volodin, Andrew von Oeyen, Leo de María, Dejan Lazić, Zhang Zuo „Zee Zee“ a Eva Varhaníková, huslisti Gil Shaham, Simone Lamsma, Milan Paľa, Milan Al-Ashhab, Jan Mráček a Jarolím Emmanuel Ružička, violončelisti Pablo Ferrández, Alban Gerhardt a Petr Nouzovský, klarinetisti Martin Adámek a Pablo Barragán, hornista Radek Baborák, trubkár Rastislav Suchan a speváci Polina Shamaeva, Adam Plachetka, Jana Kurucová, Slávka Zámečníková, Simona Houda Šaturová, Lenka Máčiková, Jana Juríčková, Martina Masaryková, Terézia Kružliaková, Juraj Hollý, Martin Gyimesi, Ľudovít Ludha a Gustáv Beláček.


Orchestru Slovenská filharmónia sa vďaka lepšej globálnej pandemickej situácii podarilo realizovať aj koncerty v zahraničí. V marci 2022 orchester vystúpil na koncerte vo viedenskom Konzerthause v rámci cyklu Great Voices s opernými speváčkami Pretty Yende a Nadine Sierra pod taktovkou dirigenta Pabla Mielga. V tom istom mesiaci Slovenská filharmónia uskutočnila aj európske turné a so šéfdirigentom Danielom Raiskinom a klaviristom Alexeiom Volodinom odohrala spolu 6 koncertov v Nemecku (Kolín nad Rýnom, Wiesbaden) a Rakúsku (2x Villach, Kufstein, Dornbirn). Na prelome mája a júna 2022 prijal orchester opätovné pozvanie na festival InClassica Dubai International Music Festival v Spojených arabských emirátoch. Tu odohral 6 koncertov s dirigentmi Danielom Raiskinom a Gergelyom Madarasom a sólistami Andreiom Ionitom, Danielom Hopeom, Marcom Bouchkovom, Mariom Pietrodarchim, Borisom Allakhverdyanom a Fumiakim Miurom. 9. júna 2022 Slovenská filharmónia účinkovala na otváracom koncerte festivalu Smetanova Litomyšl, na ktorom sa spoločne s Danielom Raiskinom predstavila so sólistami Adamom Plachetkom a Janou Kurucovou. Koncert bol zároveň naživo prenášaný Českou televíziou. V auguste orchester SF účinkoval na festivale Murten Classics, kde vystúpil na dvojici koncertov s huslistkou Eldbjørg Hemsing pod taktovkou dirigenta Christopha-Mathiasa Muellera a na jednom koncerte s dirigentom Danielom Raiskinom a huslistom Anatolom Tothom. Tento koncert bol zároveň zaznamenaný pre rozhlasové vysielanie Schweizer Radio und Fernsehen (SFR).


Zo slovenských miest sa orchester Slovenská filharmónia predstavil spoločne so Slovenským komorným orchestrom, Slovenským filharmonickým zborom, vokálnymi sólistami, klaviristom Marianom Lapšanským a dirigentom Martinom Leginusom na 67. ročníku music festival Piešťany. Slovenská filharmónia a Slovenský filharmonický zbor spoločne účinkovali tiež aj na festivale Divergencie v Skalici a orchester na festivale Symfónia umenia, kde sprevádzal svetoznámeho tenoristu Josého Curu.

Daniel Raiskin. Foto: Peter Brenkus

 

Uskutočnením štúdiovej nahrávky skladieb Sedmohradsko, požehnaná krajinaPosviacka zástavy, pochod pre orchester v júni 2022 Slovenská filharmónia so šéfdirigentom Danielom Raiskinom uzavrela projekt nahrávania kompletnej orchestrálnej tvorby Jána Levoslava Bellu s použitím orchestrálnych materiálov vydávaných v Hudobnom centre. Nahraté diela budú po postprodukcii vydané v rámci edície propagačných CD Slovenskej filharmónie.

Slovenský filharmonický zbor

Slovenský filharmonický zbor v roku 2022 realizoval 39 výkonov, z toho 11 v rámci abonentných koncertov SF, 2 na BHS, 5 na Slovensku a 21 koncertov v zahraničí.

Pod vedením Daniela Raiskina uviedla mužská časť SFZ so sólistkou Polinou Shamaevou Rapsódiu pre alt, mužský zbor a orchester, op. 53 Johannesa Brahmsa vo februári a ženská časť SFZ Planéty Gustava Holsta na záverečných koncertoch sezóny v júni 2022. Na abonentných koncertoch 2. a 3. júna (Koncert solidarity v spolupráci so Slovenským Červeným krížom) s dirigentom Martinom Leginusom a vokálnymi sólistami uviedol SFZ dielo Rekviem d mol Wolfganga Amadea Mozarta.

Slovenský filharmonický zbor v dôsledku uvoľnení opatrení počas pandémie koronavírusu mohol oživiť svoje hosťovania v zahraničí aj na Slovensku. V apríli 2022 sa po prvýkrát predstavil na Veľkonočnom festivale (Osterfestspiele) v Baden-Badene (Nemecko) v scénickom uvedení opery Piková dáma a v koncertnom uvedením opery Jolanta Piotra Iľjiča Čajkovského s Berlínskymi filharmonikmi a Kirillom Petrenkom. Koncertným predvedením Pikovej dámy sa SFZ prezentoval aj na abonentných koncertoch v Berlínskej filharmónii, pričom koncert 24. apríla 2022 bol zaznamenaný a naživo vysielaný v digitálnej koncertnej sieni Berlínskej filharmónie. V máji 2022 zbor účinkoval vo Viedenskej štátnej opere v obnovenej opernej produkcii Boris Godunov Modesta Petroviča Musorgského s dirigentom Sebastianom Weiglom. V júni 2022 mužská časť SFZ účinkovala v oratóriu Oidipus Rex Igora Stravinského na festivale Le Grand Rituel s Musikkollegium Winterthur a dirigentom Jackom van Steenom vo švajčiarskom Winterthure. Koncerty SFZ s Dortmundskými filharmonikmi a Belehradskou filharmóniou v rámci Beethovenovho maratónu pod vedením dirigenta Gabriela Feltza sa uskutočnili v Dortmunde (Nemecko) a v Novom Sade (Srbsko), kde sa zbor predstavil v Symfónii č. 9 Ludwiga van Beethovena. Novi Sad bol na rok 2022 vyhlásený za Európske hlavné mesto kultúry a z toho dôvodu bol koncert 26. 6. 2022 zaznamenaný a naživo vysielaný Srbskou národnou televíziou.

Slovenský filharmonický zbor. Piková dáma

V závere sezóny, v júni a júli sa uskutočnili hosťovania SFZ v slovenských mestách (festival Divergencie v Skalici, 2x na 67. ročníku music festival Piešťany, open air koncert Slovenskej filharmónie v rámci Cyrilo-metodských dní v Nitre).

V úvode sezóny 2022/2023 SFZ účinkoval na koncerte s Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz v nemeckom Mannheime, kde uviedol diela I. Stravinského, T. Tallisa, G. Ligetiho a A. Skriabina pod taktovkou britského dirigenta Michaela Francisa. V septembri SFZ účinkoval na slávnostnom koncerte Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pri príležitosti 80. výročia narodenia významného slovenského dirigenta Ondreja Lenárda. Na koncerte zaznela monumentálna Symfónia č. 2 c mol „Vzkriesenie“ G. Mahlera.

Na otváracom koncerte 57. ročníka BHS zbor pod taktovkou šéfdirigenta SF Daniela Raiskina uviedol kantátu Spievať? slovenského skladateľa Ilju Zeljenku. Na záverečnom koncerte festivalu SFZ spoluúčinkoval v monumentálnom diele Césara Francka Psyché pod vedením francúzskeho dirigenta Alexandra Blocha.

 

Otváracie koncerty SF sa niesli v znamení premiérového uvedenia diela Anjeli neba slovenského skladateľa Egona Kráka, kde účinkoval SFZ pod vedením šéfdirigenta Daniela Raiskina.

V novembri sa uskutočnili tri koncerty s Konzerthausorchester Berlin a dirigentom svetového mena Christophom von Eschenbachom v Berlíne. Na programe zaznela Symfónia č. 2 c mol G. Mahlera. Na domácej pôde sa SFZ spolu s hosťujúcim zbormajstrom Thomason Langom predstavil na abonentných koncertoch SF v predvedení Symfónie č. 2 „Lobgesang“              F. Mendelssohna Bartholdyho pod vedením českého dirigenta Petra Altrichtera. Záver kalendárneho roka hosťoval SFZ v Liederhalle Stuttgart, kde spolu so Stuttgarter Kantorei, Stuttgartskými filharmonikmi a dirigentom Danom Ettingerom predviedol Symfóniu č. 9 d mol, op. 125 L. van Beethovena.

Slovenský komorný orchester

Slovenský komorný orchester v roku 2022 realizoval 48 koncertných výkonov, z toho 21 v koncertných cykloch SF a na BHS, 21 koncertov na Slovensku a 6 koncertov v zahraničí.

V rámci abonentnej sezóny SF Slovenský komorný orchester uskutočnil 7 koncertov pod vedením svojho umeleckého vedúceho Ewalda Danela. V januári 2022 bola snaha, aby na koncerte Hommage á Bohdan Warchal spoluúčinkovali aj bývalí členovia orchestra, no vzhľadom na epidemiologickú situáciu koncert zaznel bez ich účasti s programom autorov Wolfganga Amadea Mozarta a Ilju Zeljenku.

V rámci cyklu Hudba v chrámoch odohral SKO 2 koncerty, a to v Jezuitskom kostole v marci 2022 koncert so speváckym zborom Lúčnica, členmi Slovenského filharmonického zboru a vokálnymi sólistami pod dirigentským vedením Ewalda Danela Magnificat Johanna Sebastiana Bacha a Magnificat Vladimíra Godára. Už tradične na koncerte v Katedrále sv. Martina uviedol SKO na Kvetnú nedeľu dielo Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži od Jozefa Haydna. Účasť divákov na oboch spomenutých bola naplnená na maximum kapacity kostolov.

Mimoriadne navštívená bola dvojica abonentných koncertov v Koncertnej sieni SF na prelome mesiacov marec a apríl, na ktorej sa s SKO predstavil huslista Dalibor Karvay v obľúbenej dvojici Štyroch ročných období Antonia Vivaldiho a Astora Piazzollu.

Ďalší úspešný koncert so silnou protivojnovou tematikou bol 9. mája v Koncertnej sieni SF, zostavený z diel Josefa Suka, Dmitrija Šostakoviča, Romana Bergera a Valentina Silvestrova, ktorý bol doplnený o recitáciu Hviezdoslavových Krvavých sonetov v podaní Štefana Bučka.

Aj napriek pretrvávajúcej pandémii orchester zachoval svoju činnosť i v rámci hosťovaní v slovenských mestách a v zahraničí bez obmedzení, zrušený nebol ani jeden koncert. Slovenský komorný orchester sa predstavil spoločne so Slovenským filharmonickým zborom a členmi Slovenskej filharmónie na otváracom koncerte 67. ročníka music festival Piešťany, kde odznelo Mozartovo Rekviem d molKoncert pre klavír a orchester d mol spolu so sólistom Marianom Lapšanským. Vzhľadom na zahraničný zájazd orchestra SF zopakoval SKO, ostatní členovia orchestra Slovenská filharmónia a Slovenský filharmonický zbor rovnaký program aj na domácej scéne v dvojici abonentných koncertov Slovenskej filharmónie pod dirigentskou taktovkou Martina Leginusa. Slovenský komorný orchester účinkoval tiež samostatne na festivale Divergencie v Skalici. Nadšenci klasickej hudby mohli SKO počuť taktiež v mestách Nitra (Nitrianska hudobná jar), Banská Bystrica, Zvolen, Prešov (Prešovská hudobná jar), Dolný Kubín, Banská Štiavnica, Kežmarok, Trenčianske Teplice, Stupava, Bojnice, Stará Ľubovňa, Tatranská Lomnica, Ružomberok, Žilina, Čadca a Liptovský Mikuláš.

V júni 2022 orchester zrealizoval koncertný zájazd do Talianska organizovaný v spolupráci s dirigentom Ulrichom Backofenom a jeho nadáciou v mestách Vahrn, Lana a Desenzano del Garda. Zazneli diela Antonia Vivaldiho, Edwarda Elgara, Edvarda Hagerupa Griega, Gustava Mahlera a Antonína Dvořáka. V septembri nasledovali koncertné cesty do Krakova, kde SKO účinkoval na Szymanowského festivale v Krakovskej fFilharmónii, a následne do Berlína, kde odohral koncert v Berlínskom Dóme v spolupráci so Slovenským inštitútom v Berlíne. V decembri reprezentoval SKO domáce interpretačné umenie na adventnom koncerte v Paríži v Kostole St. Germain Des Prés.

Svoje želiezko v ohni koncertov pre malých i mladých divákov si udržal Slovenský komorný orchester v júni, kedy sa predstavil na dvojici hudobných akadémií, na rodinnom koncerte i na filharmonických škôlkach.

Komorné koncerty

Komorné koncertné cykly Slovenskej filharmónie mali v priebehu roka 2022 vysokú návštevnosť i pozitívny ohlas verejnosti. Cyklus Klavír a klaviristi priniesol osem koncertov, na ktorých sa predstavili domáci (Elena Letňanová, Jakub Čižmarovič) a zahraniční interpreti (Chi Ho Han, Konstantin Lifschitz, Andrew von Oeyen, Miroslav Sekera, Balázs Füley, Martin Kasík).

Cyklus Hudobná mozaika uviedol v prvom polroku domáce duo Ivicu Gábrišovú (flauta) a Maroša Klátika (klavír), ale i sláčikové kvarteto Mucha Quartet s klaviristkou Magdalénou Bajuszovou. Na našej pôde vystúpilo i české teleso Josef Suk Piano Quartet. V rámci spolupráce s International Holland Music Session sa predstavili zahraniční umelci Annabela Hauk (violončelo), János Palojtay (klavír), Seho Young (klavír), Tosca Opdam (husle) a Victor Stanislavsky (klavír). Od novej 74. sezóny pokračuje cyklus pod novým názvom – Komorná hudba. V novembri v ňom vystúpilo kvarteto Varga Quartett Wien s klaviristom Filipom Štrauchom.

Hudobný skladateľ Jevgenij Iršai. Foto: Karol Srnec

Stará hudba priniesla v roku 2022 tri koncerty slovenských ansámblov – Solamente Naturali, Musica Aeterna a Schola Minor, ktoré v poučenej interpretácii predniesli hudobné umenie z čias stredoveku, renesancie, baroka i klasicizmu, ale aj premiéry skladateľa Jevgenija Iršaia.

V cykle Organové koncerty sa predstavili štyria vynikajúci zahraniční organisti Roman Hauser, Jeremy Joseph (spoločne s klaviristom Gottliebom Wallischom), Pavel Kohout a Stefan Donner.

Z programových projektov, ktoré sú orientované na mladého poslucháča, Slovenská filharmónia pokračovala v realizácii cyklov Hudobná akadémia, Rodinné koncerty a Junior, ako aj v projekte tzv. Filharmonickej škôlky, v rámci ktorej Slovenská filharmónia ponúka edukačné koncerty pre deti predškolského veku.

Zdroj: redakciu informovala Martina Tolstova, tlačová tajomníčka Slovenskej filharmónie

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno