Zástupcovia Slovenskej filharmónie na včerajšej tlačovej besede informovali aj o koncertnej činnosti umeleckých súborov.

 

Orchester Slovenská filharmónia


Na koncertoch orchestra Slovenská filharmónia sa v roku 2021 predstavil rad dirigentských osobností: popri koncertoch so šéfdirigentom Danielom Raiskinom Slovenská filharmónia spolupracovala s dirigentmi Jamesom Juddom, Emmanuelom Villaumom, Pinchasom Steinbergom, Christianom Vásquezom, Charlesom Olivieri-Munroeom, Adrianom Prabavom, Szymonom Bywalcom, Petrom Altrichterom, Leošom Svárovským, Martinom Leginusom, Petrom Valentovičom, Rastislavom Štúrom a Petrom Breinerom.


Matej Arendárik

V rámci cyklov abonentných koncertov sa ako sólisti predstavili klaviristi Nino Gvetadze, Andrey Gugnin, Jordana Palovičová, Ladislav Fančovič, Matej Arendárik, Ivan Buffa, Diana Buffa, Tereza Špuláková, huslisti Vadim Gluzman, Simone Lamsma, Sergei Dogadin, Milan Paľa, Jarolím Emmanuel Ružička a Stanislav Palúch, violista Martin Ruman, fagotista Jan Hudeček, trubkár Stanislav Masaryk, harfistka Katarína Turnerová, organista Marek Štrbák, vokálni sólisti Mária Porubčinová, Linda Ballová, Pavol Bršlík, Mariana Sajko, Peter Mikuláš, Eva Hornyáková, Václava Krejčí Housková, Richard Samek, Jozef Benci, Eva Bodorová, Ondrej Šaling, Michaela Šebestová, Tomáš Šelc, Andrea Ľuptáková, Pavol Oravec a Tatiana Hajzušová, akordeonista Boris Lenko a hráč na ľudové hudobné nástroje Marian Friedl.

Šéfdirigent orchestra SF, Daniel Raiskin

najvýznamnejším dramaturgickým počinom roka 2021 patrili predovšetkým koncerty so šéfdirigentom Danielom Raiskinom, ktorý prejavuje intenzívny záujem uvádzať diela slovenských autorov (Ján Levoslav Bella, Eugen Suchoň, Ján Cikker, Ľudovít Rajter), ale tiež rozširovať repertoárový okruh orchestra SF o vysoko hodnotné, no u nás menej často hrávané diela. Na jeho koncertoch v uplynulom roku tak zaznela napr. Symfónia č. 2 „Štyri temperamenty“ Carla Nielsena, Symfónia č. 1 E dur „Slovanská“ Alexandra Glazunova či skladba Snenie / Reverie Alexandra Skriabina, ale aj Symfónia h mol Manfred Piotra Iľjiča Čajkovského, slovenské premiéry diel Alexandra Mosolova (Koncert pre harfu a orchester) a Pēterisa Vasksa (Musica serena per orchestra d’archi, Laudate Dominum pre zbor a veľký orchester).


Hoci bola realizácia zahraničných zájazdov z dôvodu vládnych opatrení a celkovej situácie v súvislosti s pandémiou Covid-19 v uplynulom roku problematická, Slovenská filharmónia sa v septembri 2021 predstavila na festivale InClassica v Dubaji (Spojené arabské emiráty), kde vystúpila na štyroch koncertoch s dirigentmi Danielom Raiskinom a Sergeiom Smbatyanom so sólistami Danielom Hopeom (husle), Andreasom Ottensamerom (klarinet), Gilom Shahamom (husle) a Rudolfom Buchbinderom (klavír). Atmosféru festivalu zachytil tiež dokumentárny film vytvorený v spolupráci s Rozhlasom a televíziou Slovenska.

Napriek obmedzeniam mohli umelecké telesá Slovenskej filharmónie v rámci svojich koncertných zájazdov zavítať do viacerých miest na Slovensku. Orchester Slovenská filharmónia spoločne so Slovenským filharmonickým zborom účinkoval pod taktovkou dirigenta Leoša Svárovského na festivale Divergencie 2021 v Skalici a samostatne na záverečnom koncerte Music Festival Piešťany pod taktovkou Rastislava Štúra s violončelistom Jozefom Podhoranským.

V roku 2021 orchester SF pokračoval v nahrávaní propagačného CD s orchestrálnymi dielami slovenského skladateľa Jána Levoslava Bellu (Fantázia na motívy Rákociho pochodu, Koncertná predohra Es dur). Dokončenie projektu nahrávok kompletnej Bellovej orchestrálnej tvorby, pri ktorom Slovenská filharmónia používa orchestrálny materiál Súborného diela J. L. Bellu vydávaný Hudobným centrom, je naplánované na rok 2022.

Zdroj: Ján F. Lukáš

Slovenský filharmonický zbor

Pod vedením zbormajstra Jozefa Chabroňa SFZ uviedol v apríli 2021 zborový a cappella program zostavený z diel Sergeja Rachmaninova, Javiera Busta, Lukáša Borzíka a Jevgenija Iršaia. S dirigentom Rastislavom Štúrom predviedol oratórium Kristus na Olivovej hore Ludwiga van Beethovena a pod taktovkou Daniela Raiskina diela Laudate Dominum Pēterisa Vasksa a Te Deum Antonína Dvořáka.

V júni 2021 sa uskutočnili plánované účinkovania SFZ v slovenských mestách (Piešťany a Skalica), kde zaznela Mozartova Korunovačná omša. Na domácej pôde vystúpil na koncerte spolu so Slovenským komorným orchestrom, kde uviedol Korunovačnú omšu W. A. Mozarta a premiéru diela Ambona slovenského skladateľa Ľuboša Bernátha. V septembri uskutočnil SFZ open air koncert v rámci festivalu Symfónia umenia so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu a dirigentom Ondrejom Lenárdom, na ktorom zaznelo dielo Carmina burana Carla Orffa. V rámci festivalu BHS účinkoval vo Verdiho Rekviem pod vedením dirigenta Emmanuela Villauma. V novembri SFZ s dirigentom Szymonom Bywalcom premiérovo uviedol dielo Te Deum Vladimíra Bokesa v rámci festivalu Nová slovenská hudba. V decembri účinkoval SFZ pod vedením šéfdirigenta Daniela Raiskina v Beethovenovej Fantázii pre klavír, zbor a orchester a na Silvestrovskom koncerte s opernými a operetnými číslami pod taktovkou Petra Valentoviča.

Slovenský komorný orchester

Aj napriek pretrvávajúcej pandémii orchester zachoval svoju činnosť na domácej scéne i v rámci hosťovaní v slovenských mestách a v zahraničí takmer bez obmedzení, zrušený bol iba 1 z plánovaných koncertov sezóny a 1 z naplánovaných koncertných turné (Nemecko – Bleibach, Bayreuth). Orchester sa počas roku predstavil v slovenských mestách Banská Bystrica, Skalica, Piešťany (Music Festival Piešťany), Nové Zámky (Vzdušné zámky – Mesto kultúry), Trenčianske Teplice a Senec, ako aj na koncertoch v rámci Bratislavy (Primaciálny palác – Dni Jána Cikkera, záhrad kaštieľa v Prievoze – festival Symfónia umenia). V októbri orchester absolvoval päťdňové koncertné turné v mestách Liptovský Mikuláš, Kežmarok (festival Musica nobilis), Humenné, Michalovce a Nitra (Nitrianska hudobná jeseň).

V zahraničí sa Slovenský komorný orchester predstavil v Nemecku, kde odohral koncert v Berlínskom Dóme v spolupráci so Slovenským inštitútom v Berlíne (jún 2021). V novembri uskutočnil zájazd do Poľska, v rámci ktorého účinkoval na koncerte pod záštitou Honorárneho konzulátu Slovenskej republiky v Krakove a na festivale Eufonie vo Varšavskej filharmónii, na ktorom sa predstavili s klaviristkou Annou Góreckou a Speváckym zborom mesta Katowice.

Komorné koncerty

Cykly komorných koncertov Hudba v chrámoch, Organové koncerty, Klavír a klaviristi, Hudobná mozaikaStará hudba ponúkli príležitosť na účinkovanie domácim a zahraničným koncertným umelcom a komorným zoskupeniam. Vzhľadom na pandémiu nemohli byť realizované všetky pôvodné koncerty, hlavne zahraničných interpretov, ktoré boli presunuté do ďalšej sezóny. Príležitosť tak dostali viacerí slovenskí interpreti, medzi nimi aj špičkoví hráči orchestra Slovenská filharmónia.

V rámci Koncertov bez publika, ktorých streamy boli väčšinou odvysielané v priamom prenose alebo zo záznamu, sa predstavili klaviristi Viktor Kosenko a Júlia Novosedlíková a komorné zoskupenia v zložení Mykhaylo Zakhariya (cimbal), Dana Zakhariya (klavír), Stanislav Palúch (husle), Ján Rigo (kontrabas), Marco Pillo (gitara), Daniel Gabčo (organ) a Albert Hrubovčák (trombón). V rámci Koncertu k Roku slovenského divadla vystúpila ako recitátorka popredná slovenská herečka Božidara Turzonovová, Cyril Šikula (flauta), Jozef Luptáčik (klarinet), Radoslav Práger (fagot), Rastislav Suchan (trúbka), Layla Akhmetova (husle), Kristína Luptáčiková (violončelo), Ladislav Fančovič (altový saxofón, klavír) a Ken-Wassim Ubukata (violončelo).

Ivan Klánský, zdroj: stream.filharmonia.sk

Od mája bolo možné pokračovať v rámci taktiež streamovaných Koncertov s publikom, v ktorých sa v recitáloch predstavili Ivan Klánský, Eva Varhaníková, organistka Bernadetta Šuňavská a súbor Musica aeterna pod vedením Petra Zajíčka so speváčkami Kamilou Mazalovou, Michaelou Kuštekovou a Gabrielou Eibenovou.

V jesennej časti sezóny sa uskutočnil klavírny recitál českého klaviristu Marka Kozáka, vystúpenie súboru Ingenium Trio v zložení András Moldoványi (klavír), Ke Li (husle) a Mátyás Hotzi (violončelo), organový recitál Zuzany Ferjenčíkovej a adventný koncert nadžánrového súboru Ensemble FLAIR pod vedením medzinárodne uznávaného cimbalistu Jana Rokytu.

V roku 2021 sa uskutočnil 10. ročník najvýznamnejšej slovenskej hudobnej súťaže, venovanej pamiatke slávneho bratislavského rodáka, skladateľa a klavírneho virtuóza Johanna Nepomuka Hummela (1778 – 1837). Svetové povedomie o tejto súťaži je zaručené na základe jej členstva vo Svetovej federácii medzinárodných hudobných súťaží v Ženeve a v Nadácii Alink-Argerich zastrešujúcej prestížne klavírne súťaže.

 

Medzinárodná klavírna súťaž J. N. Hummela

Medzinárodná klavírna súťaž J. N. Hummela vznikla v roku 1991 a koná sa ako trienále. Vzhľadom na nepriaznivú pandemickú stiuáciu bolo v roku 2021 potrebné upraviť pravidlá konania súťaže tak, aby sa 1. kolo mohlo uskutočniť online a 2. a 3. kolo prezenčne v Bratislave. Do 1. kola sa prihlásilo 47 súťažiacich z troch kontinentov. Boli akceptované nahrávky 30 uchádzačov, ktoré vyhoveli požadovaným technickým nárokom. Výkony súťažiacich v 1. kole posudzovala šesťčlenná medzinárodná porota v zložení: predseda Pavel Gililov (Nemecko), členovia Eugen Indjić (Francúzsko/USA), Ivo Kahánek (Česká republika), Marian Lapšanský (Slovenská republika), Torleif Torgersen (Nórsko), Marcel Štefko (Slovenská republika). V 2. a 3. kole sa členom poroty stal aj Peter Pažický (Slovenská republika), ako náhrada za pôvodne osloveného Daejina Kima (Južná Kórea), ktorý sa ospravedlnil z výkonu porotcu v súťaži.

 

Do 2. kola súťaže postúpilo 15 uchádzačov z 10 krajín Európy a Ázie. 2. a 3. kolo súťaže sa uskutočnilo v priestoroch Slovenskej filharmónie v novembri 2021. V rámci 2. kola, ktoré prebehlo 24. až 25. novembra v Malej sále Slovenskej filharmónie, odznelo 15 klavírnych recitálov.

Leo de María. Zdroj foto: A. Trizuljak

Do 3. kola postúpili traja súťažiaci: Robert Bílý (Česká republika), Sunah Kim (Južná Kórea) a Leo de María (Španielsko). Finalisti sa 26. novembra predstavili ako interpreti Hummelových klavírnych trií spolu s členmi orchestra Slovenská filharmónia, huslistom Jozefom Horváthom a violončelistom Borisom Bohóom. Finále súťaže sa uskutočnilo 27. novembra. Finalisti sa predstavili v rámci koncertného cyklu SF ako sólisti v klavírnom koncerte (Ludwig van Beethoven: Koncert pre klavír a orchester č. 4 G dur) s orchestrom Slovenská filharmónia pod taktovkou Rastislava Štúra.

Víťazom 10. ročníka Medzinárodnej klavírnej súťaže J. N. Hummela sa stal Robert Bílý, ktorý získal Cenu Národnej banky Slovenska a ktorému porota udelila aj Cenu za najlepšiu interpretáciu klavírneho Tria J. N. Hummela. Vzhľadom na mimoriadne vysokú úroveň súťaže sa porota rozhodla udeliť dve druhé ceny, ktoré si odniesli Sunah Kim a Leo de María. Súčasne boli udelené dve Čestné uznania, a to Janovi Wachovskému z Poľska a Kaiwenovi Zhao z Číny.

 

Najbližší 11. ročník Medzinárodnej klavírnej súťaže J. N. Hummela sa uskutoční 9. až 15. septembra 2024.

 

Zdroj: Juraj Bubnáš – dramaturg Slovenskej filharmónie
Titulná foto: Hosťujúcu huslista Vadim Gluzman: zdroj foto: Peter Brenkus

 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno