Karnatická hudba z juhu Indie premiérovo na Slovensku

Súčasťou štvrtého ročníka World Music Festivalu Bratislava bude koncom septembra aj výnimočný koncert a workshop sestier Lalitha a Nandini Muthuswamy z Indie, ktoré vystúpia v sobotu 28. 9. v Primaciálnom paláci v Bratislave.


Okrem toho, v nedeľu popoludní si budú môcť záujemcovia vypočuť ich prednášku o juhoindickej, tzv. karnatickej hudbe.


Kým budú môcť poslucháči položiť otázky priamo hudobníčkam, ktoré túto starobylú hudobnú tradíciu prenášajú z generácie na generáciu, o stručné vysvetlenie rozdielu medzi severoindickou a juhoindickou hudbou vysvetlil Marián Zavarský, pedagóg skladby a hudobnej teórie na Konzervatóriu v Bratislave:


“Nie je samozrejme možné vysvetliť pojem karnatická hudba v pár riadkoch. Veľmi zjednodušene povedané, hudba južnej Indie, tzv. karnatická hudba, je na prvý pohľad nerozoznateľná od tej severnej a pre bežného poslucháča môže znieť absolútne rovnako. Avšak indický subkontinent je obrovský, a tak ako nájdeme rozdiely napríklad v gastronómii medzi severom a juhom, nájdeme ich aj v hudbe. Severná časť Indie bola historicky pod väčším vplyvom perzskej ríše a islamských kmeňov. Juh sa vyvíjal nezávislejšie od severu a zásadné rozdiely prichádzajú napríklad v melodických a rytmických modeloch, prípadne v prístupe k samotným skladbám (hudba severu je založená viac na improvizácii a karnatická hudba je väčšinou komponovaná). Významní sú traja skladatelia tzv. Trojice karnatickej hudby, ktorí tvorili na prelome 18. a 19. storočia, vychádzali z tradičnej juhoindickej hudby a svojimi kompozíciami ju ďalej rozvíjali.”


Hlavným nástrojom v tejto hudobnej tradícii je ľudský hlas. Juhoindická hudba sa sústreďuje predovšetkým na vokálny prejav a tradičné indické nástroje. Aj keď sú skladby komponované pre nástroje, vyžaduje sa špeciálna interpretácia, ktorá pripomína vokálne techniky. Na prelome 18. a 19. storočia sa pod významným vplyvom európskych mocností v Indii dostali do krajiny naše „západné“ husle, ktoré sa vďaka skladateľom karnatickej hudby stali jedným z hlavných nástrojov na interpretáciu tejto hudby, vyvinuli sa napríklad špeciálne techniky hry a ladenia.

Práve sestry Lalitha a Nandini Muthuswamy, známe ako Violin sisters, hrajú práve na klasické „západné“ husle a sú dokonalým príkladom interpretov karnatickej hudby.

Už od 60. rokov minulého storočia sa v západnej kultúre stávali východné kultúry veľmi príťažlivé a populárne. Tento trend začal byť viac badateľný s nástupom generácie hippies, ale i s rozšírením nových médií. Syntéza „svetov“ západu a východu sa čoraz viac prehlbuje. Možno je viac je badateľné implementovanie západných „výdobytkov“ smerom na východ, ale „západ“ už dlhodobo otvára svoje brány východným kultúram. Európski klasickí skladatelia už koncom 19. storočia spoznávali hudbu z ďalekého ázijského východu vďaka návštevám hudobných súborov, ktoré ich nesmierne obohatili alebo inšpirovali k vytvoreniu si vlastného, osobitého zvukového sveta. V gastronómii je to rovnako badateľné, napríklad dnes sú bežne dostupné exotické jedlá a aj koreniny, ktorými si dochucujeme naše jedlá. Stále ľahšie sa cestuje a ľudia už dlhé desaťročia objavujú čaro krajín mimo svojej domoviny. Človek, naklonený spoznávaniu rôznych kultúr určite chápe, že dokonale spoznať kultúru, napríklad Indie, je za jeden ľudský život takmer nemožné. Od počtu jazykov (viac ako 700), cez rozmanitú gastronómiu, náboženstvá a nakoniec aj hudbu. Na jednej strane je to pre nás niečo tak veľmi vzdialené, ale na druhej strane je to jedna z kolísok civilizácii na planéte, ktorá mala historicky nesmierny dosah na vývoj smerom k Európe.

Ak teda chcete zistiť, ako znie hudba juhoindickej karnatickej tradície naživo, treba prísť na koncert sestier M. Lalitha a M. Nandini v rámci World Music Festivalu Bratislava v sobotu 28. 9. 2019 o 19.00 do Primaciálneho paláca. V nedeľu od 14:00 je pre záujemcov pripravený bezplatný workshop o juhoindických hudobných tradíciách v priestoroch malej koncertnej sály HTF VŠMU.

Registrácia je možná na https://worldmusicfestival.sk/workshop/. Workshop je určený všetkým záujemcom, nielen hudobníkom. Vítaný je každý, kto sa chce o tejto mimoriadne zaujímavej hudobnej tradícii dozvedieť viac.

Podrobný program ďalších podujatí festivalu nájdete na internetovej stránke festivalu. V rámci ktorého príde do Bratislavy okrem Violin Sisters z Indie aj arménsko-turecký projekt V. Hovanissian a E. Gültekin, fenomenálne talianske zoskupenie Canzoniere Grecanico Salentino, západosaharská speváčka Aziza Brahim a mnohí ďalší zahraničí i domáci účinkujúci.

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, partnermi festivalu sú Bratislavský samosprávny kraj, Stredoeurópska nadácia, Národné osvetové centrum, Kultúrne zariadenia Petržalky, DK Zrkadlový háj, Ministerstvo dopravy, Bratislava Tourist Board, Krajská organizácia cestovného ruchu, OZ Tradana, OZ Hurhaj a ďalší. Záštitu nad festivalom má primátor Bratislavy p. Matúš Vallo.

Zdroj: PR WMFB

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno