Symfónia umenia – VERDI: REQUIEM

Csákyho kaštieľ v Prievoze Kaštieľska 2579, Bratislava

Strhujúce diela Giueseppe Verdiho: Messa da Requiem, ktoré venujeme všetkým obetiam vojnových konfliktov. 10. septembra iba pre […]

9€ – 24€