Sofokles: OIDIPUS

Štátne divadlo Košice Hlavná 32, Košice

V Tébach zúri mor a vojna a ľudia sú zúfalí. Prirodzenosť im velí nájsť vinníka katastrofy. […]

6€ – 22€