Iniciatíva Poklady Slovenska, venovaná obnove a osvete v oblasti ohrozených kultúrnych pamiatok, spúšťa opäť očakávané verejné hlasovanie. Priaznivci historického umenia môžu touto formou podporiť jedno z deviatich, nánosmi času poznačených diel a rozhodnúť o pridelení grantu na jeho odborné zreštaurovanie. V rámci už 15. ročníka verejnosťou obľúbeného programu venuje Nadácia VÚB s týmto zámerom 50-tisíc eur. Jednotlivým pamiatkam je možné dať svoj hlas jednoduchou formou od 1. do 15. júna na stránke Nadície VÚB.

Deväť pamiatok do finále tohtoročnej súťaže vybrala opäť nezávislá komisia odborníkov spomedzi takmer 200 verejne zaslaných tipov, a to zo 109 miest a obcí Slovenska. Experti z oblasti ochrany kultúrneho dedičstva a reštaurátorstva pamiatok zrealizovali analýzu súčasného stavu všetkých nominácií, posúdili ich významnosť a historický kontext a pri odporúčaní finalistov prihliadali aj na odhadované nároky na nevyhnutné reštaurátorské práce.


Pamiatka s najvyššou podporou verejnosti ožije vďaka grantu    

Grantový príspevok od Nadácie VÚB vo výške 50-tisíc eur získa na základe výsledkov začínajúceho sa hlasovania jedna z týchto deviatich finálových pamiatok:


  • zreštaurovanie vzácnych fresiek z polovice 15. storočia v Kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Sáse pri Zvolene, ktoré prispeje k zachovaniu odkazu prejavov vyspelého sakrálneho umenia obdobia gotiky na našom území,
  • dokončenie reštaurovania unikátneho rokokového organu z Kaplnky Panny Márie Erdödyovského kaštieľa v Trenčianskych Bohuslaviciach, ktorý vytvoril v roku 1783 významný organár Johann Henckel,
  • obnova vstupného portálu neskorogotickej Baziliky sv. Kríža v Kežmarku, ktorý vyniká na našom území neobvyklými, združenými vstupmi so vzácnou výzdobou, datovanou ku koncu 15. storočia,
  • zreštaurovanie pamätníka vďačnosti obyvateľov Rožňavy – sochy Františky Andrássyovej, ktorá bola ako manželka grófa v histórii Gemera mimoriadne obľúbená za jej dobrosrdečnosť, starostlivosť o ľudí v núdzi a prínos pre systémový rozvoj regiónu,
  • obnova Kaplnky sv. Hildegardy v kúpeľnom parku v Sliači z 19. storočia, ktorá je ojedinelým predstaviteľom sakrálnej stavby evokujúcej antickú stĺpovú architektúru a jej súčasťou sú aj nástenné maľby významného slovenského maliara Jozefa Hanulu z 30-tych rokov 20. storočia, 
  • zreštaurovanie monumentálneho obrazu Krst Krista od maliara Erasma Schrotta, ktorý je súčasťou neskorobarokového oltára v Kostole sv. Jána Krstiteľa v mestskej časti Poprad -Stráže,
  • obnova vzácnych fresiek od talianskych majstrov z polovice 15. storočia, ktoré sa nachádzajú na apside gotického kostola Márie Kráľovnej anjelov v Rajeckej Lesnej, 
  • vyhotovenie faksimile, odbornej reprodukcie významných diel Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici – Biblie z roku 1555, preloženej Martinom Lutherom, a diela Notitia od Mateja Bela z 18. storočia,
  • obnova stredovekého kamenného pastofória – schránky na uchovávanie Eucharistie – v pôvodne gotickom Kostole sv. Heleny a Krista Kráľa, ktorý sa nachádza v obci Nedožery-Brezany v okrese Prievidza.

„Zachovanie unikátnych pamiatok Slovenska považujeme za naše dlhodobé poslanie. Preto každý rok na jar prichádzame s iniciatívou, ktorá má za cieľ budovať široké povedomie o našom kultúrnom dedičstve a zvýšiť počet vzácnych, odborne zreštaurovaných objektov a diel pre naše budúce generácie. Zostava tohtoročných finalistov je opäť pestrá, rovnako ako aj dejiny regiónov Slovenska. Pozývame opäť všetkých objaviť tieto skryté poklady a dať svoj hlas tomu, ktorý si podľa nich svoju obnovu najviac zaslúži,“ hovorí predseda správnej rady Nadácie VÚB Jozef Kausich a dodáva, že minulý rok súťaž pritiahla záujem vyše 55-tisíc hlasujúcich zo všetkých častí Slovenska. Nové kolo hlasovania prebieha od soboty 1. júna do 15. júna prostredníctvom stránky www.nadaciavub.sk/poklady. Záujemcovia na nej nájdu aj bližší popis histórie a súčasného stavu jednotlivých finálových pamiatok.


Poklady Slovenska je jediná verejná hlasovacia súťaž svojho druhu venovaná financovaniu obnovy  chátrajúcich historických objektov a umeleckých diel na Slovensku. Ide o kľúčovú iniciatívu Nadácie VÚB, ktorá sa za 20 rokov svojej histórie vyprofilovala na jedného z najväčších podporovateľov záchrany kultúrneho dedičstva na Slovensku – čo súvisí aj so strategickým zameraním talianskej materskej skupiny Intesa Sanpaolo. Nadácia doteraz prerozdelila na obnovu pamiatok cez rôzne partnerstvá a programy vrátane hlasovacej súťaže Poklady Slovenska granty v hodnote 3,5 milióna eur. Popis a lokalitu všetkých oživených pamiatok z tohto zdroja podpory približuje aj prehľadná interaktívna Mapa Pokladov Slovenska.  

 

 

Zdroj: TS Dominik Miša, PR manažér VÚB 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno