Covid semafor obnovený nebol, neprešla, našťastie, ani v prvom kole navrhovaná plošná päťdesiatka divákov. Namiesto toho od dnešného dňa platí pre organizátorov hromadných podujatí novinka.

 

Hromadné podujatia sa po novom delia do troch skupín podľa rizikovosti. V závislosti od nej sú následne určené maximálne limity účastníkov. Zmeny vyplývajú z Vyhlášky k organizácii hromadných podujatí, ktorá nadobudla účinnosť v stredu 12. januára 2022, informovala o nich hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Daša Račková.


AKTUALIZÁCIA:


V nasledujúcich dňoch príde k aktualizácii Vyhlášky, na ktorú nás upozornila hovorkyňa ÚVZ SR, Daša Račková: „Na tvorbe nových vyhlášok, ktoré reagujú na zmeny prijaté vládou, začíname pracovať.


Už teraz vieme povedať, že sa budú kompletne prerábať minimálne 4 vyhlášky, čiže pôjde o rozsiahlu zmenu. Celý proces bude trvať niekoľko dní. Plánovaná účinnosť vyhlášok bude od 19. januára 2022. O termíne ich zverejnenia vo Vestníku vlády SR budeme verejnosť včas informovať. Do dátumu plánovanej účinnosti nových vyhlášok platia aktuálne opatrenia, ktoré sú zverejnené na webe Úradu verejného zdravotníctva SR a vo Vestníku vlády SR,“ vyjadrila sa hovorkyňa.


Prvú skupinu tvoria nízkorizikové podujatia. Účastníci musia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, platí zákaz konzumácie pokrmov a nápojov, na podujatiach je povinné sedenie. Hromadné podujatia sa konajú prebieha bez spevu a povzbudzovania. Podmienkami je režim OP a najviac 50 percent kapacity priestoru alebo maximálne 100 osôb. Ako príklady nízkorizikových podujatí hovorkyňa ÚVZ SR uviedla kino bez konzumácie jedál a nápojov v sále, bohoslužby bez spevu alebo divadelné predstavenie bez občerstvenia.

Druhú skupinu tvoria stredne rizikové podujatia, na ktorých majú účastníci prekryté horné dýchacie cesty respirátorom a na hromadnom podujatí je fixné sedenie alebo státie. K podmienkam patrí režim OP a najviac 25 percent kapacity priestoru alebo maximálne 100 osôb. Za stredne rizikové podujatia možno považovať kino s konzumáciou jedál v sále, športové podujatia s divákmi, bohoslužby so spevom a podobne.

Treťou skupinou sú vysokorizikové podujatia tvoria tretiu skupinu. Ide o hromadné podujatia v prevádzke verejného stravovania alebo iné, ktoré nespadá do nízko alebo stredne rizikových podujatí. Podmienkami sú režim OP, maximálne 20 osôb a povinný zoznam účastníkov. Príkladmi vysokorizikových hromadných podujatí sú: oslavy, večierky, svadby, kary, diskotéky v prevádzkach a podobne.

 

 

Zdroj: TS – redakciu o aktuálnej Vyhláške k organizácii hromadných podujatí informovala Daša Račková, hovorkyňa UVZ SR, spracovala redakcia mojakultura.sk

 

Zdroj foto: ilustračná – Shutterstock

 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno