„Keď národ nepozná svoju históriu, je odsúdený prežiť ju znova.“ Na koncerte pod taktovkou Christopha Mathiasa Muellera zaznie aj premiéra husľového koncertu od slovenského skladateľa Víťazoslava Kubičku, ktorú autor venoval obetiam holokaustu.

Holokaust je memento neľudského správania sa a je nevyhnutné proti podobným zlyhaniam ľudskej dôstojnosti bojovať a šíriť osvetu aj prostredníctvom hudby. Koncert na pamiatku obetí holokaustu sa bude konať v nedeľu 30. júna 2024 o 18:00 v Moyzesovej sieni v Bratislave. Vedenie Hilaris Chamber Orchestra iniciuje tento projekt, pretože si uvedomuje, že je dôležité v dnešnej dobe pripomínať aj cez umenie tieto smutné historické fakty. Orchester Hilaris pozval do spolupráce na tento projekt popredného švajčiarskeho dirigenta Christopha Mathiasa Muellera (známy bratislavskému publiku zo sezóny SF) a sólistu, slovenského violončelistu Jozefa Luptáka.


Christoph-Mathias Mueller. Foto: Marco Borggreve

Na programe bude dielo Concerto grosso č.1 od Ernesta Blocha, skladateľa židovského pôvodu, kde bude mať dôležitú funkciu aj klavír, tentoraz v podaní Jordany Palovičovej. Táto nádherná, romantická skladba zaznie symbolicky po 10 rokoch od historicky prvého koncertu Hilaris Chamber Orchestra v roku 2014, kedy zaznela pod taktovkou Rastislava Štúra. Okrem Blocha zaznie tiež premiéra husľového koncertu od slovenského skladateľa Víťazoslava Kubičku, ktorú venoval obetiam holokaustu.


Jordana Palovičová. Foto: Ivona Orešková

Sólo na husliach zaznie v podaní Alana Vizváryho, lídra HCO. Jozef Lupták bude sólista v krásnych duchovných dielach od J. Iršaia (Maariv – Modlitba) a od E. Blocha – Zo židovského života pre violončelo a orchester.


Okrem osvety šírenia myšlienok humanizmu a proti rasizmu je cieľom projektu aj podpora slovenskej pôvodnej tvorby (premiéra Kubičkovej skladby) a tiež podpora nezriadenej kultúry, ktorej je orchester Hilaris súčasťou.


Jozef Lupták

Podľa PR manažérky Hilaris Anežky Kara je dôležité nezabúdať na hrôzostrašné veci, ktoré sa diali počas 2. svetovej vojny našim prastarým rodičom, aby sa to neopakovalo znova, lebo keď národ nepozná svoju históriu, je odsúdený prežiť ju znova. „Každý národ má právo na vlastnú existenciu a pred Bohom sme si všetci rovní, takže nikto nemôže zabíjať druhý národ len preto, že si myslí že je niečo viac. A tiež preto treba o tom hovoriť a robiť osvetu aj cez umenie, lebo v dnešnej dobe sú ľudia, ktorí popierajú existenciu tohto strašného pekla, ktoré sa udialo pred 80 rokmi. Ešte stále žijú svedkovia, ktorí prežili koncentračné tábory. Je potrebné túto skutočnosť pripomínať mladším generáciám, aby sa niečo podobné mohlo zastaviť ihneď v zárodku,“ hovorí PR manažérka orchestra.

Ďalším z cieľov koncertu je podporiť štát Izrael, ktorý zažíva náročné vojnové časy. Prínosom projektu bude okrem šírenia myšlienok humanizmu aj uvedenie premiéry slovenského skladateľa V. Kubičku, ktorý sa v roku 2023 dožil okrúhleho jubilea – 70. rokov.

Adrian Kokoš s hudobným skladateľom Víťazoslavom Kubičkom.

Program koncertu:

Autormi dramaturgie sú dirigent CH. M. Mueller, líder HCO Alan Vizváry a sólista Jozef Lupták

Ernest Bloch: concerto grosso No.1 pre sláčikový orchester a klavír

Foto: Karol Srnec
Hudobný skladateľ Jevgenij Iršai. Foto: Karol Srnec

Jevgenij Iršai: Maariv (Modlitba) Monológ pre violončelo a sláčikový orchester (violy, violončelá, kontrabasy a harfa)

Prvé uvedenie na Slovensku: Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, INTERPRETI: Jozef Lupták (vc), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)

Maariv v hebrejštine vyjadruje modlitbu, alebo priamo modlitebnú bohoslužbu, ktorá má svoje miesto večer alebo až v noci. Začína dvoma žalmami a pokračuje recitáciou Barechu – zvolaním k modlitbe… Aj táto kompozícia Maariv Jevgenija Iršaia je monologickou modlitbou pripomínajúcou nočné volanie k modlitbám.

Ernest Bloch – From Jewish Life, ( Zo židovského života) pre violončelo a komorný orchester

Bloch skomponoval From Jewish Life pre violončelo a klavír koncom roku 1924. Táto Suita troch krátkych skladieb bola venovaná Hansovi Kindlerovi, ktorý mal v roku 1917 premiéru Schelomo v newyorskej Carnegie Hall. Hudobné štruktúry sú jednoduché a použitie východoeurópskej aškenázskej modality vytvára osobitú atmosféru.

Verzia, ktorú bude orchester interpretovať, je podľa pôvodného Blochovho klavírneho sprievodu od Christophera Palmera pre sláčikový orchester a harfu. Židovská pieseň je založená na jedinej melódii v režime Ahava Rabba na C. A opäť sú tu dve časti, z ktorých prvá sa objavuje trikrát a druhá dvakrát. Štvrťtóny sú bohaté; vyvolávajú dôsledne žalostný efekt – najmä na začiatku, kde sa v sprievode pomaly a slávnostne opakuje burdón na holej kvinte. Pohyb graduje do vyvrcholenia, po ktorom sa téma rozplynie. Prosba je založená na jednej téme v dvoch častiach, z ktorých každá sa opakuje v rôznych podobách. Aj keď je tonalita v e mol, v priebehu pohybu je častá modulácia do súvisiacich tónin. Prvky režimov Av Harachamim (Mi Shebeirach), Adonay Malach a Ahava Rabba sa kombinujú v rýchlom slede. Občasné synkopy naznačujú rytmy chasidského tanca. Po temperamentnom vyvrcholení vedie dlhý chromatický zostup k pokojnému záveru. Modlitba má trojitú formu a dve protikladné témy – jedna široká, druhá roztrieštená – každú uvádza violončelo a potom ich opakuje v orchestri. V záverečnej časti sa melódia úvodu objavuje o oktávu vyššie a je rozšírená do akéhosi voľného recitatívu. Sprievod je v podstate akordický, no nechýbajú v ňom viaceré pasáže bohatého dvojhlasného kontrapunktu. V tónine f mol sú zakomponované prvky modov Magen Avot a S’licha v synagóge; ale je to režim Ahava Rabba (známy viac hovorovo ako Freigish), ktorý prevláda v code. Violončelové sólo končí obzvlášť výrazným štvrťtónovým skloňovaním.

Alan Vizváry. Foto: Rastislav Štúr, sturphotography.sk

Víťazoslav Kubička: Koncert pre husle a sláčikový orchester (venované obetiam holokaustu pri príležitosti koncertu HCO), sólo husle: Alan Vizváry.

 

Zdroj: redakciu informovala PR manažérka Hilaris Chamber Orchestra Anežka Kara

Foto: titulná: Rastislav Štúr, sturphotography.sk

 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno