Divadelný projekt KOSMOPOL získal prestížne ocenenie

Režisérky imerzívnej polydrámy Kosmopol Klára Jakubová a Mila Dromovich sa stali laureátkami 25-teho ročníka Ceny Nadácie Tatra banky v kategórii Divadlo.


Boli sme milo prekvapené už nomináciou, ocitli sme sa v spoločnosti výrazných osobností divadla Andreja Kalinku a Ivana Martinku. Víťazstvo, ktoré nám porota prisúdila je pre nás veľkou cťou, a spôsobilo nám hlbokú radosť. Sme zaň odbornej porote ako aj samotnej Nadácii Tatra banky veľmi vďačné.  Pre celý tvorivý tím projektu Kosmopol je to silná motivácia pokračovať ďalej a hľadať možnosti ako tento mimoriadne produkčne náročný projekt udržať na scéne ešte niekoľko rokov. Priali by sme si, aby bolo naše ocenenie inšpiráciou aj pre ostatných, že sa veľké veci dajú tvoriť aj na lokálnej úrovni a v nedivadelných podmienkach,“ vyjadrili sa režisérky projektu KOSMOPOL Klára Jakubová a Mila Dromovich.


Divadelný projekt Kosmopol vznikol pod OZ Vlnoplocha v Banskej Štiavnici v roku 2019 vďaka podpore FPU ako externá aktivita programu Mesta kultúry 2019. Vychádza z hlavnej myšlienky „renovácie identity”, zameriava sa na dejiny meštianskej spoločnosti Štiavnice 20. storočia. Zber materiálu – hĺbkový etnologický a historický výskum a realizácia projektu trvali rok, počas ktorého vznikol 150 stranový scenár na hranici fikcie a dokumentu vo forme polydrámy, teda viacvrstvového dejového rámca s paralelnými scénami. Výsledkom je trojhodinová imerzná a multimediálna inscenácia odohrávajúca sa na 11. scénach v starom meštianskom dome,  pre ktorú vznikla aj unikátna scénografia. Projekt vznikol pod vedením tvorivej skupiny Jakubová- Dromovich- Hajdučíková.  Klára Jakubová a Mila Dromovich vytvorili dramaturgicko režijný koncept a scenár, Verona Hajdučíková viedla etnologický a historický výskum.


Žijeme zvláštne časy, čo bude ďalej?


Tento rok nás posunul viac ľudsky, ako umelecky. Keďže kultúrny život sa zastavil, máme viac možností pracovať sami na sebe. Je to veľká psychológia zákutí našej duše ako aj celej spoločnosti. A predsa len nás toto zastavenie inšpirovalo k jednému projektu. Rozhodli sme sa aj s našou kolegyňou Veronikou Hajdučíkovou, ktorá stála pri projekte od začiatku a viedla historický výskum napísať o Kosmopole knihu pod názvom Kosmopol – ako sa tvorí imerzné imaginárium. Získali sme na jej tvorbu štipendium od Fondu na podporu umenia, ktorý od začiatku podporoval aj vznik a reprízovanie Kosmopolu a sme mu za to veľmi vďačné. Publikáciu by by sme radi uviedli do života počas májových repríz, pevne veríme, že na jar chytí kultúra nový dych, zatiaľ čo korona ho konečne stratí,“ nestrácajú nádej Klára Jakubová a Mila Dromovich.

Zdroj: TS OZ Vlnoplocha

Zdroj foto: titulná foto: Eduard Genserek, v texte: Dáša Šimeková

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno