Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum otvorilo expozíciu antropológie. K štyrom expozičným celkom, pod spoločným názvom Zázrak prírody, tak pribudla nová – Človek v čase a priestore. Pre návštevníkov je prístupná od utorka 8. júna 2021 v sídle múzea na Vajanského nábreží 2 v Bratislave.

Štyri súčasné expozície: Príbeh života na zemi, Biodiverzita Slovenska, Biodiverzita zeme a Klenoty zeme, ktorých moderná podoba v múzeu vznikla za posledných desať rokov, prezentujú všetky oblasti živej a neživej prírody. Od júna tieto celky obohatí ďalší,  Antropológia. Zaoberá sa živočíšnym druhom, ktorý je nesmierne sebavedomý a na dianie okolo nás má obrovský vplyv – človekom. 
„Človek sa od ostatných živočíšnych druhov neodlišuje svojím biologickým zložením, ale vlastnosťami. Je prispôsobivý, nie je špecializovaný, čo je v rámci evolúcie výhoda, má veľkú obrazotvornosť, predvídacie schopnosti a dokáže spracovať a využiť vo svoj prospech veľké množstvo informácií“, hovorí autorka expozície a kurátorka antropologických zbierok SNM – Prírodovedného múzea Alena Šefčáková.

Je to jedinec, v ktorom sa spájajú jeho biologické, sociálne a psychologické zložky, pričom tak tvoria zvláštnu ľudskú charakteristiku. Homo sapiens sapiens je nepochybne súčasťou živočíšnej ríše a svojimi biologickými znakmi sa najviac podobá príslušníkom rodu Primátov, do ktorého sa systematicky zaraďuje.


V úvodnej časti expozícia približuje korene vzniku človeka. Mnohých pravdepodobne prekvapí, že náš živočíšny druh sa postupne vyvíjal zo skupiny, podobajúcej sa na hlodavcov, ktorí na zemi žili približne pred 60 miliónmi rokov. Údaje o človeku a jeho vývoji je možné zistiť vďaka jeho osteologickým pozostatkom – kostiam, ktoré dokážu pretrvať aj milióny rokov. Majú nesmiernu výpovednú hodnotu o vzhľade a spôsobe života minulých populácií. Expozícia prezentuje celkový pohľad na náš druh a odhaľuje niektoré vlastnosti a zaujímavosti, ktoré ho charakterizujú. S tým súvisia aj ďalšie časti expozície, ktoré prezentujú témy, ako: Kde sú naše korene? Sme iní? Čo môžeme vypátrať? Človek a jeho najbližší príbuzní a predchodcovia, Človek a dedičnosť, Naši nedávni predkovia – aj lovci mamutov, Kameň v rukách človeka a Praveké umenie, ktoré sa týmto témam podrobne venujú.„Otvorenie antropologickej expozície je zavŕšením ďalšej etapy prípravy nových moderných expozičných celkov v Prírodovednom múzeu, ktoré patrí k najnavštevovanejším múzeám SNM na Slovensku. Odborné spracovanie témy dopĺňa jej atraktívne vizuálne stvárnenie, a preto verím, že si nájde veľa priaznivcov vo všetkých skupinách návštevníkov“, hovorí Branislav Panis, generálny riaditeľ SNM.


„Expozícia vznikla po pätnástich rokoch absencie tohto, v slovenskom múzejníctve málo zastúpeného vedného odboru a je ojedinelou svojho druhu na Slovensku“, dodal Ján Kautman, riaditeľ SNM – Prírodovedného múzea.

Pozoruhodná architektúra expozície, z dielne spoločnosti VEVERKA, s.r.o. (Peter Masár, Dušan Veverka. Jakub Tóth) využila moderné zobrazovacie prvky múzejnej prezentácie. Texty, v niekoľkých úrovniach pre rôzne skupiny návštevníkov (od širokej až po odbornú verejnosť), sú doplnené interaktívnymi vstupmi a predmetmi zo zbierok SNM – Prírodovedného múzea, Archeologického múzea, ako aj dokumentáciou z archeologických výskumov doma i v zahraničí.

Autorkou expozície je Alena Šefčáková, kurátorka antropologických zbierok SNM – Prírodovedného múzea. Na jednotlivých celkoch sa ako spoluautori podieľali Milan Thurzo, Peter Klepsatel, Miloš Gregor a Dušan Magdolen.

Zdroj: TS Slovenské národné múzeum
Zdroj foto: Slovenské národné múzeum

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno