Francúzsky saxofonista Philippe Portejoie a slovenský klavirista Ladislav Fančovič prinesú do Bratislavy klasickú hudbu na saxofóne, ale aj netradične poňatého Chopina.


Medzinárodne uznávaný saxofonista Philippe Portejoie nie je pre slovenské publikum nováčikom. Už tri roky chodí učiť naše mladé talenty na saxofónové majstrovské kurzy Saxophobia Bratislava a počas svojho pobytu v Bratislave vždy odohrá aj zaujímavý koncert.
Ladislav Fančovič je už vyše 6 rokov aktívnym saxofonistom a ako aktívny šíriteľ povedomia klasickej hudby interpretovanej na saxofóne sa rozhodol tohto fantastického francúzskeho saxofonistu pozvať aj cez leto, aby na Slovensku odohral viacero koncertov.
Pre bratislavské publikum pripravili umelci na sobotu 17.8.2019 o 19:00 hod. v koncertnej sieni Zichyho paláca na Ventúrskej ulici zaujímavý program:
Philippe Portejoie odohrá v slovenskej premiére diela skladateľov 20. storočia ale aj vlastnú kompozíciu a Ladislav Fančovič bude okrem klavírneho sprievodu dopĺňať koncert výberom z klavírnych diel F. Chopina. Obaja umelci spolu uvedú skladbu od Paula Hindemitha pre dva altsaxofóny. Perlička na záver koncertu bude skladba od P. Portejoie, v ktorej sa vyznal zo svojho obdivu k Fredericovi Chopinovi a na altsaxofóne zaznie jeho Hommage à Chopin, v ktorej zaznejú viaceré motívy z jeho najznámejších skladieb, z ktorých niektoré predtým zaznejú v klavírnom podaní L. Fančoviča.


Philippe Portejoie študoval hru na saxofóne najprv na Konzervatóriu v Nantes pod vedením Jean-Pierra Magnaca a neskôr u významného saxofonistu Daniela Deffayeta na Conservatoire National Supérieur de Musique v Paríži. Získal množstvo ocenení ako sólista i ako komorný hráč (Leopold Bellan, UFAM International Competition, Medzinárodná súťaž komornej hudby v Paríži, Medzinárodná súťaž v Aix-les-Bains). Hral a nahrával s najväčšími francúzskymi a zahraničnými orchestrami (Orchestre de Paris, Orchestre National de France, Orchestre Philharmonique de Radio France, Orchestre Colonne, Orchestre d’Ile-de-France, Orchestre de l’Opera Orchestra Toulouse, Orchestre des Pays-de-Loire, Slovenská filharmónia, Orquesta Sinfónica de Bogotá) pod taktovkou mnohých dirigentov (Jeffrey Tate, Myu-Wung Chung, Michel Plasson, Peter Eotvös, Luciano Berio, Marek Janowski, Kurt Mazur, Marc Soustrot, Pierre Dervaux, Francois Carry).


Od roku 1986 delí svoje hudobné aktivity medzi saxofónovo-klavírne duo s klaviristkou Frédérique Lagarde a orchester Claude Bolling Big Band, kde hrá prvý altový saxofón. Philippe Portejoie sa venuje klasickej, jazzovej a občas i filmovej a televíznej hudbe. Hral s veľkými jazzovými osobnosťami (Phil Woods, Clark Terry, Dizzie Gillespie, Stephane Grapelli, Didier Lockwood, John Faddis, John Hendrys, Benny Bailey, Roger Guerin, Martial Solal, Gérard Badini, Claude Tissendier, Marcel Azzola, Sylvain Kassap, François Castiello) po celom svete.
Spolupracoval tiež so saxofónovými kvartetami (Gabriel Pierné Quatuor, Jean Ledieu Quatuor a v súčasnosti Inédits Saxophone Quartet). Množstvo skladateľov mu venovalo svoje kompozície: Roger Boutry, Pierre-Max Dubois, Lucie Robert, Trygve Madsen, Gérard Gasparian, François Rossé, Roger Lersy, Alain Margoni, François Rauber, Igor Katajev, Richard Phillips, Timothy Hayward, Joe Makholm, Jean-Claude Henry, Anthony Girard, Jean-Christophe Vilain, Stan Laferriere, Trygve Madsen.


Philippe Portejoie je od roku 1995 profesorom hry na saxofóne na Conservatoire Régional de Paris, kde uňho študujú študenti celého sveta. Zároveň je od roku 1987 profesorom aj na CRD Evry Centre Essonne. Často vedie majstrovské kurzy vo Francúzsku i v zahraničí (Ostravské klarinetové a saxofónové kurzy, International Summer Academy of Nice, Stage Labaroche, Rencontres Musicales de Lorraine, International Academy of Flaine, International Academy of Colombes, Conservatorio de Puerto Rico, Universidad Javeriana v Bogote a Universidad de Antioquia v Medellínu, Janáčkova konzervatoř v Ostravě, Royal Conservatory of Oslo, University of Seoul, Taipei University).

Ladislav Fančovič (*1980) ukončil štúdium na konzervatóriu v Bratislave v triede Mgr. Petra Čermana s titulom ‚Najlepší absolvent roka‘ v roku 2000. V rokoch 1999-2000 študoval na Akadémii múzických umení v Prahe v triede Prof. Mariana Lapšanského, v rokoch 2000-2002 na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni u Prof. Wolfganga Watzingera a v rokoch 2000-2005 na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v triede Prof. Mariana Lapšanského, kde svoje doktorandské štúdium ukončil v roku 2010.
Viackrát sa stal finalistom a laureátom domácich a medzinárodných súťaží: medzinárodná klavírna súťaž F.Chopina v Mariánskych Lázňach, medzinárodná súťaž E. Nyiregyhaziho v Krakove, súťaž študentov slovenských konzervatórií, medzinárodná klavírna súťaž Piano Bratislava, medzinárodná súťaž J. N. Hummela, súťaž Talent roku 2000 a 2002 atď. Svoje vzdelanie si dopĺňal účasťou na majstrovských kurzoch (Jan Wijn, Abbey Simon, Gyorg Sándor, Karl Heinz Kämmerling, Mikhail Voskresensky a.i.).

Vo svojom repertoári má viac než 20 ťažiskových klavírnych koncertov. Pravidelne vystupuje ako sólista s mnohými slovenskými a českými orchestrami napr. Slovenskou filharmóniou, Symfonickým orchestrom slovenského rozhlasu, Symfonickým orchestrom českého rozhlasu, Pražskou komornou filharmóniou, Filharmóniou Zielona Góra, Štátnymi symfonickými orchestrami miest Izmir a Antália v Turecku, Filharmóniou Bohuslava Martinů Zlín, Filharmóniou Hradec Králové, Solistes Europeéns Luxembourg, Bruno Walter Festival Orchestra, Štátnou filharmóniou Košice, ŠKO Žilina, Pressburger Philharmoniker, Slovenským komorným orchestrom pod vedením dirigentov Ondreja Lenárda, Vladimíra Válka, Friedricha Haidera, Alexandra Rahbari, Františka Vajnara, Jerzyho Swobodu, Leoša Svárovského, Martina Leginusa, Kirka Trevora, Justusa Franza, Mária Košíka, Zbyňka Müllera, Jacka Martina Händlera a i.
Popri sólistickej činnosti je vyhľadávaným komorným hráčom a stálym členom zoskupení Hugo Kauder Trio, Faces Piano Trio a Berger Trio. Okrem koncertov na Slovensku a v Čechách účinkoval na významných festivaloch vo väčšine európskych krajín, Turecku, Malajzii, USA, Číne, Indi a na Cypre.
Ladislav Fančovič vydal pre vydavateľstvá Diskant, Pavlík Records, Hudobný fond a Slovak Radio Records viac než 20 CD nosičov, z ktorých najvýznamnejšie počiny sú: CD Ernö Dohnányi vol. 1 (2013) a vol. 2 (2018) – premiérovo publikované viaceré rapsódie a koncertné etudy pre klavír, CD Leopold Godowsky – Piano Sonata in E minor, ktorej naštudovanie je ojedinelým počinom v celosvetovom meradle.
S husľovým virtuózom Milanom Paľom tvoria výrazovo nekonvenčné a mimoriadne kompaktné duo, ktorého výsledkom je rastúca, odbornou kritikou oceňovaná séria nahrávok kompletných diel pre husle a klavír svetových autorov (Beethoven, Brahms, Grieg, Suchoň, Šostakovič, Bartók).
Vo svojom repertoári Ladislav Fančovič rád siaha po veľmi náročných a málo hrávaných skladbách, ktoré sa z dôvodu obtiažnosti zriedkavo objavujú na programoch koncertných sál. Intenzívne sa venuje aj naštudovávaniu a propagácii slovenskej hudobnej tvorby (Čekovská, Šarišský, Zeljenka, Berger, Iršai, Suchoň).
V roku 2011 Ladislav Fančovič zhmotnil svoju dlhoročnú lásku k starému džezu tým, že založil, a umelecky vedie, swingový orchester Fats Jazz Band. FJB hrá autentickú hudbu 30-tych až 40-tych rokov minulého storočia z americkej, anglickej, nemeckej, ale i domácej proveniencie a raritou je, že hudobníci orchestra hrajú na originálne historické hudobné nástroje z 30-tych rokov, na ktoré túto hudbu hrávali aj jej súčasníci.
Ladislav Fančovič sa prejavuje ako všestranný umelec a okrem bravúrne zvládnutej hry na klavír rozšíril svoje pôsobenie aj o hru na saxofón. V roku 2014 založil saxofónové kvarteto Saxophone Syncopators, ktorého repertoárom sú skladby vážnej hudby, ktoré boli pre toto zoskupenie napísali napr. skladatelia Alexander Glazunov, Jean Baptiste Singeleé, Jevgenij Iršai, Eugéne Bozza, Pierre Max Dubois, Claude Pascal a.i. Špecializujú sa však aj na originálne aranžmány hudobného žánru ragtime z rokov 1910 až 1920, kedy saxofón ako hudobný nástroj zažíval svoj najväčší vývoj, a stal sa veľkou inšpiráciou pre interpretov aj pre hudobných skladateľov.

Na koncerte zaznejú diela od skladateľov: Jean Francaix, Darius Milhaud, Paul Hindemith, Philippe Portejoie, Frederic Chopin.

Ďalší koncert, na ktorom si budete môcť vypočuť Philippa Portejoie, sa uskutoční v nedeľu 18. augusta o 19:00 v Evanjelickom kostole v Modre v rámci festivalu Hudba Modre. P. Portejoie vystúpi ako hosť Berger Tria vo výnimočnom programe.

TS: Jana Dekánková

FOto: archív, Zdenko Hanout, video: TV 213

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno