Slovensko v roku 2020 oslavuje 100 rokov Slovenského národného divadla. Udalosť, ktorá sa už nikdy v našich životoch nezopakuje a je česť byť pri nej.


Pri tejto príležitosti sa konajú nielen premiéry, o ktorých vás informujeme, ale aj rôzne iné typy podujatí, informáciu o ktorých sme priniesli na tomto portáli. Jednou z nich je aj udalosť, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok na Bratislavskom hrade.


Od 28. februára do 4. októbra 2020 si môžu návštevníci pri príležitosti celoslovenského projektu Rok slovenského divadla 2020 pozrieť na druhom poschodí Bratislavského hradu reprezentatívnu výstavu s názvom Divadelné storočie – stopy a postoje v organizácii Divadelného ústavu a Slovenského národného múzea – Historického múzea. Počas roku 2020 si pripomíname jedinečné jubileum – 100. výročie založenia Slovenského národného divadla (1. marec 1920). Vznik Slovenského národného divadla otvoril novú éru v dejinách divadla na území Slovenska. Rovnako si v roku 2020 pripomenieme aj 190. výročie uvedenia prvého ochotníckeho predstavenia na našom území (Liptovský Mikuláš, 22. august 1830) ako významnú dejinnú súčinnosť a prepojenie medzi neprofesionálnym a profesionálnym divadlom na Slovensku. Projekt Rok slovenského divadla 2020 bol vyhlásený vládou Slovenskej republiky v gescii Ministerstva kultúry SR a jeho rezortných inštitúcií: Slovenské národné divadlo, Divadelný ústav a Národné osvetové centrum.


Vernisážou výstavy Divadelné storočie – stopy a postoje bol slávnostný ceremoniál, na ktorom sa predstavili organizátori a autori expozície, tri ambasádorky projektu Roka slovenského divadla 2020 (Jolana Fogašová- opera, Nina Poláková – balet, Gabriela Marcinková – činohra) za prítomnosti a s príhovorom Ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej. Súčasťou ceremoniálu bola aj prezentácia dokumentárneho filmu o vzniku a inštalácii výstavy.


Výstava nainštalovaná na viac ako 1000 metroch štvorcových detailne mapuje sto rokov profesionálneho divadla na Slovensku a prepája ho so súvislosťami, ktoré predchádzali jeho vzniku. Odhaľuje jeho hlavné smery, udalosti a osobnosti od začiatkov až po súčasnosť a zvýrazňuje tie kultúrno-spoločenské udalosti, ktoré najviac vplývali na jeho rozvoj.Výstavu pripravil štrnásťčlenný kurátorský tím, ktorý tvoria teatrológovia a divadelní historici. Hlavnou kurátorkou výstavy je Zuzana Nemcová Gulíková. O architektonické spracovanie výstavy sa postaral slovenský scénograf, pôsobiaci s veľkým úspechom v zahraničí Boris Kudlička.

Autori zvolili na inštaláciu jednoduchý princíp – pruh čierneho „koberca“ (pás evokujúci tzv. „behúň“, alebo „nalepené“ mólo), ktorý vymedzuje koridor histórie divadla a vedie nás ako kontinuálna cesta s jeho jednotlivými zastaveniami v časových obdobiach. Zároveň metaforicky v skrytých významoch navodzuje dojem „koberca“, po ktorom storočím kráčali divadelné osobnosti a na ktorý teraz môže vstúpiť aj „obyčajný smrteľník“ v ich dejinných šľapajách. Výraznou črtou expozície je dôsledne nakumulovaný informačný a fotografický materiál divadelného vývoja, aj jednotlivých divadelných budov na Slovensku s ich maketami. Prezentuje divadelný kostým, bábky, rekvizity, prvky divadelného prostredia zo zákulisia, ale aj fragmenty scén z divadelných hier. Kolekcia je na tejto divadelnej ceste sprevádzaná aj dokumentačným materiálom vydaným Divadelným ústavom, ktorý je k dispozícii návštevníkom zdarma a príjemným, jednoduchým a príťažlivým inštalačným prvkom zároveň – veľkými zrkadlami s nápismi „žijem divadlom“, v ktorých sa návštevník odráža a akosi vizuálne a imaginárne vstupuje do sveta divadla, ocitá sa v dianí a „zrkadlí“ zároveň život rovnako ako divadlo. Tento princíp je uplatnený aj v exteriéri v lokalite Novej budovy SND, kde sa bežný občan idúcky okolo môže zrkadliť vo svete divadla. Inštalácia sa snaží implantovať diváka/návštevníka do divadelných „kuloárov“, priamo do scénografie , necháva ho v bezprostrednom dotyku s kostýmami a rekvizitami, v blokoch ho informuje o dôležitých udalostiach a momentoch slovenského divadelníctva. Divák na výstave „žije“ v slovenskej divadelnej histórii v tesnom kontakte s ňou prostredníctvom exponátov a stáva sa na tejto dlhej ceste jej súčasťou. Expozícia disponuje reprezentatívnym katalógom a drobnými spomienkovými predmetmi s divadelnými motívmi, ktoré je možné si zakúpiť priamo v priestoroch výstavy.

Výstava Divadelné storočie – stopy a postoje sa nachádza na 2. poschodí Bratislavského hradu a v rámci nej bude organizovaný aj sprievodný program , ako komentované prehliadky výstavy s kurátormi výstavy , diskusie s ambasádormi Roku slovenského divadla 2020, komentované projekcie filmov, umelecký program s významnými slovenskými divadelníkmi. Všetky detaily budú upresnené v časovom predstihu na sociálnych sieťach Roku slovenského divadla 2020 a na webovej stránke špeciálne vytvorenej pre Rok slovenského divadla 2020.

Storočnica SND sa v našich životoch už nikdy nezopakuje. Nenechajte si jej dôsledné a reprezentatívne pripomenutie ani v tejto vizuálno-výtvarnej podobe ujsť. Máte na to čas do 4. októbra 2020.

Barbara Brathová- informácie spracované za pomoci – zdroj: web Divadelný ústav a Rok divadla

Zdroj foto: autorka

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno