Dvaja excelentní slovenskí umelci – Martin Babjak a Daniel Buranovský sa spojili, aby už dnes večer na spoločnom koncerte, ktorý sa uskutoční o 18:00 v priestoroch Zichyho paláca, predstavili divákom diela piesňovej tvorby slovenských skladateľov 20. storočia.

Počas výnimočného večera zaznejú piesne významných slovenských skladateľov, ktorí pôvodnú slovenskú tvorbu v oblasti klasickej hudby pozdvihli na vysokú umeleckú úroveň. Ich tvorba sa stala pevným základom pre rozvoj ďalších generácií slovenských skladateľov. Objavte už dnes spoločne s operným spevákom Martinom Babjakom a klaviristom Danielom Buranovským diela Frica Kafendu, Eugena Suchoňa, Ota Ferenczyho a Milana Nováka.


Barytonista MARTIN BABJAK (15. september 1960), laureát Pavarottiho súťaže z Philadelphie (jeseň 1992) a víťaz XXVII. ročníka medzinárodnej speváckej súťaže Totti dal Monte z talianskeho Trevisa (1995), je rodákom z Banskej Bystrice. Štúdium spevu absolvoval na bratislavskom Konzervatóriu v rokoch 1980-85 v triede prof. I. Černeckej. V roku 1985 bol poslucháčom speváckej školy Centro di perfezionamento cantanti lirici pri Teatro alla Scala v Miláne. O dva roky neskôr nastúpil na sólistickú opernú dráhu v Banskej Bystrici, odkiaľ ho v roku 1989 angažovali do opery Slovenského národného divadla, kde pôsobil do septembra 2006.


Babjak je neúnavným propagátorom opernej resp. dobrej hudby a interpretačného umenia. Jeho nespočetné vystúpenia sú plné iskrivej energie, vrúcnosti, úprimnosti a pokory. Okrem operných a koncertných vystúpení sa Martin Babjak zavďačil širokému auditóriu aj dvomi CD s nahrávkami hitov pod názvami Romantica a Poetica. Poslucháčom ľudových melódií zase CD Folklorika v spoluúčinkovaní s Diabolskými husľami J. Berkyho-Mrenicu.


DANIEL BURANOVSKÝ banskobystrický rodák (15. decembra 1964) získal prvé kontakty s hudbou u svojho otca operného dirigenta. Po absolvovaní štúdia na Konzervatóriu v Žiline v triede prof. A. Kállaya pokračoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave u prof. M. Starostu. Za vynikajúce študijné výsledky a umeleckú činnosť mu bola udelená v roku 1989 Cena ministra školstva Slovenskej republiky. Počas štúdií sa s úspechmi zúčastňoval viacerých súťaží, interpretačných kurzov v Španielsku, študijných pobytov v Kyjeve a na Sibeliovej akadémii vo fínskych Helsinkách. Vystupoval na viacerých medzinárodných hudobných festi- valoch (Bratislavské hudobné slávnosti, Melos-Etos, Hornosliezsky festival v Katowiciach, Festivale českej hudby v Bonne a i.).


Ako sólista spolupracoval s mnohými domácimi a zahraničnými orchestrami na pódiách v Európe, Amerike, Ázii. Žiadaný je aj ako komorný partner úspešných slovenských spevákov (M. Dvorský, M. Babjak, Ľ. Vargicová), ale aj husľového virtuóza D. Karvaya, či kontrabasistu J. Krigovského. Od 2001 je členom komorného zoskupenia Alea zameraného na interpretáciu súčasnej hudby. Od roku 1990 pôsobí na HTF VŠMU, od r.2003 ako vedúci Katedry klávesových nástrojov, v r.2012 bol menovaný za profesora. Ako sólista, ale i ako komorný partner participuje na nahrávaní CD nosičov. V roku 2004 mu Hudobný fond za jeho interpretačný prínos udelil Cenu Frica Kafendu. V súčasnosti je členom Spolku koncertných umelcov, grantovej komisie Ministerstva kultúry, je predsedom občianskeho združenia Hudobná dvorana, členom Umeleckej a vedeckej rady a Odborovej komisie HTF VŠMU a predsedom Akademického senátu VŠMU v Bratislave.

Koncert sa uskutoční vďaka Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Hudobný fond.

Spracovala: redakcia mojakultura.sk

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno