Ako rozhodne ministerstvo kultúry o financovaní projektov LGBTI?

Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková pozvala na rokovanie zástupcov organizácií LGBTI, ktoré sa neúspešne uchádzali o dotáciu v rámci dotačného programu Kultúra znevýhodnených skupín.


Projekty predložené organizáciami zastupujúcimi LGBTI ľudí v dotačnom programe pre oblasť kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva nedostanú finančnú podporu. Informoval 2. mája 2019 výkonný riaditeľ Iniciatívy Inakosť Martin Macko. „Ministerstvo kultúry zverejnilo 2. mája nové podmienky dotačného programu pre oblasť kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva. Bez akejkoľvek konzultácie, avizovania či diskusie s dotknutými subjektmi zásadne a brutálne obmedzilo aktivity, ktoré je možné financovať. V budúcnosti tak už nebude možné financovanie nielen všetkých spomínaných aktivít LGBTI organizácií, ale ani väčšiny ostatných organizácií, ktoré boli od roku 2004 financované z tejto výzvy,“ konštatuje Macko v stanovisku, ktoré podpísali Iniciatíva Inakosť, Dúhový PRIDE Bratislava a Divadlo Nomantinels. Ministerku kultúry vyzvali, aby zdôvodnila svoje konanie, zrušila aktuálnu výzvu a začala rokovať s dotknutými organizáciami. Aktivisti z tretieho sektora, herci a médiá po tomto rozhodnutí apelovali na odvolanie ministerky. K týmto apelom sa pridali aj rôzne politické strany.
Rezort kultúry na to reagoval pozvaním zástupcov LGBTI organizácií na rokovanie. Hovorkyňa rezortu Barbora Palovičová pripomenula, že ministerka Laššáková nemá posledné slovo v rozhodovaní o pridelení dotácií tak, ako to zdôrazňovali zástupcovia LGBTI organizácií a aktivisti, ktorí zorganizovali včera, 22. mája 2019 protestné zhromaždenie za odvolanie ministerky. Akcie sa zúčastnilo niekoľko desiatok ľudí.
Rezort v reakcii obvinenie dôrazne odmietol a pripomenul, že od 2. mája je otvorené druhé kolo výzvy dotačného programu, kde sa môžu o podporu opätovne uchádzať aj neúspešní kandidáti z prvého kola. „Ministerka kultúry v druhom kole osobne dohliadne na to, aby sa žiadna znevýhodnená skupina obyvateľov, ktorá sa uchádza o nenárokovateľnú štátnu dotáciu, nemohla cítiť diskriminovaná,“ vyhlásila v stanovisku hovorkyňa.
Ondrej Dostál s poslankyňou Zuzanou Zimenovou podali ombudsmanke podnet v súvislosti s rozhodnutím ministerky kultúry Ľubice Laššákovej o grantoch pre LGBTI organizácie. „Keďže pani verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová bola v parlamente s výročnou správou, odovzdal som jej náš podnet na záver svojho vystúpenia priamo spoza rečníckeho pultu,“ uviedol Dostál na sociálnej sieti a zároveň spresnil, že na dotácie tieto organizácie nemajú právny nárok.
Ďalším problémom je financovanie príspevkových organizácií spadajúcich pod rezort. Riaditeľka SNG Alexandra Kusá informovala, že museli z dôvodu znížených dotácií škrtnúť niektoré projekty a vyzvali ministerku na rokovanie, v súčasnosti čakajú na reakciu zo strany ministerstva. Ministerstvo kultúry považuje informácie o krátení rozpočtu svojím organizáciám za nepravdivé. Na svojom oficiálnom webovom sídle zverejnili 20. mája 2019 nasledovné stanovisko: „Ministerstvo kultúry SR kategoricky odmieta tvrdenia o krátení rozpočtu svojím podriadeným organizáciám. Zákon o štátnom rozpočte pre roky 2019 až 2021 bol v parlamente schválený v decembri minulého roka a ten sa nemenil. Každá organizácia predkladá ročne niekoľko prioritných projektov nad rámec bežného rozpočtu. Prostredníctvom týchto financií je realizovaná široká škála aktivít od výstav, expozícií, riešenia havarijných stavov, obnov a rekonštrukcií. Ministerstvo kultúry SR prostredníctvom týchto finančných prostriedkov napĺňa aj svoje ciele a najmä programové vyhlásenie vlády, ako aj pokrytie významných výročí, zmeny v legislatíve a aktuálne potreby. Tieto finančné prostriedky dostávajú podriadené organizácie na základe vypracovania projektov, ktoré následne MK SR podporí alebo nepodporí, zvyčajne podľa svojich finančných možností a stanoviska gestorskej sekcie. V zmysle požiadaviek podriadených organizácií sa počas roka posudzuje a navrhuje pridelenie finančných prostriedkov v niekoľkých etapách a podľa potrieb. Prioritné projekty sú nenárokovateľné a sú doplnkom ku klasickému rozpočtu organizácie. Žiadny rozpočet sa nikomu nekrátil, naopak ten sa ešte navyšoval o sumu na prioritné projekty. Financovanie prioritných projektov nenahrádza bežnú činnosť jednotlivých podriadených organizácií, nemohlo teda dôjsť ku kráteniu rozpočtu.“
Slovenská národná galéria, ktorej súčasťou je aj Kunsthalle Bratislava, má tento rok o vyše 200-tisíc eur vyšší rozpočet ako vlani. Jednoznačne preto odmietam tvrdenia, že by rezort kultúry akýmkoľvek spôsobom ohrozoval činnosť Slovenskej národnej galérie,“ uviedla vo vyhlásení ministerka kultúry Ľubica Laššáková. Vlani galéria podľa ministerstva hospodárila s prostriedkami vo výške 4 310 210 eur, pričom rozpočet sa navýšil o 60-tisíc eur na dofinancovanie alokovaných pracovísk. Tohtoročný rozpočet predstavuje 4 511 868 eur. Dofinancovanie prioritných projektov je podľa rezortu možné v niekoľkých etapách počas celého roka, spresnila hovorkyňa Palovičová.
Okrem toho bola spustená petícia na odvolanie ministerky kultúry. Pre korektnosť informácií uvádzame, že vzápätí bola spustená ďalšia petícia, na podporu ministerky kultúry Laššákovej, pod ktorou je podpísaná Anna Ducárová. Zdôvodnenie petície je nasledovné: Výzvu podanú ministerstvom na podávanie žiadosti o dotácie pre znevýhodnené skupiny vnímam ako výzvu zameranú na ľudí, ktorí trpia pohybovým alebo mentálnym hendikepom, ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia, a to hlavne deti a mládež, deti vyrastajúce v málo podnetnom prostredí, starších ľudí, ktorí nenachádzajú pomoc v rodine a skupiny zneužívaných a týraných žien a detí… Rozširovanie ideológií LGBTI nepokladám za oblasť znevýhodnených skupín.


Od začiatku nastúpenia do funkcie ministerka kultúry čelila niekoľkým konfliktom s umelcami, ktorí kritizovali jej rozhodnutia.


Zdroj text: MK SR, Inakosť, FB, peticie.com
Zdroj foto: Ministerstvo kultúry SR


ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno