„74. koncertná sezóna je opäť plná krásnych a hodnotných podujatí, ktoré sme pre vás pripravili s veľkou radosťou,“ hovorí generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie.

Šéfdirigent orchestra SF, Daniel Raiskin
 • Otváracie koncerty 74. sezóny Slovenskej filharmónie sú na programe vo štvrtok a piatok 20. a 21. októbra. Slovenská filharmónia a Slovenský filharmonický zbor (zbormajster Jozef Chabroň) sa predstavia pod taktovkou šéfdirigenta Daniela Raiskina. Sólistkou večerov bude mladá holandská husľová virtuózka Simone Lamsma, ktorá hrá na vzácnom nástroji „Mlynarski“ Stradivarius (1718). V naštudovaní šéfdirigenta zaznejú diela Egona Kráka, Ericha Wolfganga Korngolda a Gustava Mahlera. 74. koncertná sezóna 2022/2023 potrvá do 16. júna 2023.
 • Post šéfdirigenta Slovenskej filharmónie zastáva tretiu sezónu Daniel Raiskin, rodák z Petrohradu trvalo žijúci v Amsterdame. Daniel Raiskin je absolvent Petrohradského konzervatória, svoje štúdium si prehĺbil na majstrovských kurzoch u Marissa Jansonsa, Neeme Järviho, Jormu Panulu a Woldemara Nelsona. V súčasnosti je hudobným riaditeľom Winnipeg Symphony Orchestra, hlavným hosťujúcim dirigentom Belehradskej filharmónie a hosťom mnohých popredných orchestrov v Európe, Severnej Amerike, Ázii a Tichomorí. So Slovenskou filharmóniou spolupracuje od roku 2010. 
 • Slovenská filharmónia sa okrem Otváracích koncertov predstaví so šéfdirigentom Danielom Raiskinom na 7 dvojiciach koncertov hlavných abonentných cyklov (10., 11. novembra 2022, 08., 09. decembra 2022, 12., 13. januára 2023, 23., 24. marca 2023, 27., 28. apríla 2023, 08. a 09. júna 2023 a 15., 16. júna 2023). Spoločne sa predstavia v júni na koncerte vo viedenskom Musikvereine (18. júna 2023) a odcestujú spolu s českým dirigentom Leošom Svárovským na turné do Japonska (25. júna – 10. júla 2023).   
 • Koncerty všetkých abonentných cyklov sa uskutočnia v priestoroch bratislavskej Reduty, sídla Slovenskej filharmónie – v Koncertnej sieni a Malej sále SF. Koncerty cyklu Hudba v chrámoch sa budú konať v bratislavských kostoloch: v Katedrále sv. Martina, Kostole sv. Vincenta de Paul a v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa (Jezuiti).
 • 74. koncertná sezóna 2022/2023 ponúka abonentom a návštevníkom 14 koncertných cyklov – Abonentný cyklus A/B; Abonentný cyklus D/E; Populárny cyklus C; Mimoriadne koncerty, cyklus M; Rodinné koncerty, cyklus R; Hudobná akadémia Slovenskej filharmónie vrátane Filharmonickej škôlky, cyklus HA; Junior koncerty, cyklus J; Organové koncerty, cyklus O, Koncerty Slovenského komorného orchestra, cyklus SKO; Hudba v chrámoch, cyklus S, Komorná hudba, cyklus KH; Stará hudba, cyklus SH a koncertný cyklus Klavír a klaviristi, cyklus K v Malej sále SF.
Slovenská filharmónia
 • V 74. koncertnej sezóne Slovenskej filharmónie bude opäť hosťom sezóny dirigent svetového renomé Juraj Valčuha, popredný rumunský umelec Ion Marin, bývalí šéfdirigenti SF – Emmanuel Villaume a James Judd, mnohí slovenskí a českí dirigenti – Rastislav Štúr, Peter Valentovič, Juraj Jartim, Robert Jindra, Marián Lejava, Martin Leginus, Ondrej Olos, Petr Altrichter, Jaroslav Kyzlink, Leoš Svárovský, pravidelní hostia sezón – Ralf Weikert      a Kaspar Zehnder. Debutovo sa v sezóne predstaví mladý iránsky dirigent Hossein Pishkar, rakúsky dirigent Gérard Korsten a Ricardo Casero zo Španielska.
 • Počas 74. sezóny sa všetky telesá Slovenskej filharmónie (SF, SFZ a SKO) predstavia na slovenských a zahraničných koncertných pódiách. Slovenská filharmónia – Rakúsko, Japonsko, Slovenský filharmonický zbor – Rakúsko, Nemecko, Česká republika, Turecko, Slovenský komorný orchester – Francúzsko, Fínsko.
 • V priestoroch Slovenskej filharmónie je inštalovaná pomôcka pre nevidiacich a slabozrakých návštevníkov, ktorú sme predstavili na septembrovom Koncerte bez bariér Slovenského komorného orchestra. Elektronický rozprávajúci a dotykový rám vznikol aj vďaka finančnej podpore Zurich Insurance Company Ltd. Pre Slovenskú filharmóniu je navrhnutý na mieru. Hapticko – zvuková pomôcka vedie ruky návštevníka reliéfnou kópiou budovy Reduta. Návštevník bude môcť dominantu mesta vnímať hmatom, sluchom aj zrakom. Rozprávajúci dotykový rám je dielom PhDr. Ildikó Gúzikovej a Ing. Vladimíra Maroša a je chránený úžitkovým vzorom Úradu priemyselného vlastníctva SR, ako aj zápisom do registra Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo.
 • Záznamy vybraných koncertov sú zverejnené na domovskej stránke www.filharmonia.sk
 • Celosezónny bulletin na 74. koncertnú sezónu SF je v predaji v Pokladnici SF.
 • Pokladnica Slovenskej filharmónie, Reduta, Nám. Eugena Suchoňa 1, Bratislava, otvorená Po: 9 – 14.00 h, Ut – Pia: 13.00 – 19.00 h. Rezervácie 02/20 47 52 33, e mail: vstupenky@filharmonia.sk
 • Počas celej koncertnej sezóny je možné využívať pohodlný online predaj vstupeniek na webovej stránke www.filharmonia.sk – cez portál NÁVŠTEVNÍK.sk.
 • O dianí v inštitúcii budeme počas novej sezóny aktuálne informovať na našej webovej stránke www.filharmonia.sk.

Tešíme sa na spoločné stretnutia v 74. koncertnej sezóne v priestoroch Slovenskej filharmónie.


KONCERTNÉ CYKLY


Abonentný cyklus A/B

Hlavný abonentný cyklus SF ponúka v aktuálnej sezóne oživenie veľkých orchestrálnych partitúr ako Symfónia č. 5 Gustava Mahlera či Prsteň Nibelungov bez slov, monumentálny orchestrálny výber z opernej tetralógie Richarda Wagnera v spracovaní Lorina Maazela. Na svoje si prídu aj milovníci vokálnej hudby, zaznie kantáta Carmina burana Carla Orffa a tiež dva veľké opusy Ludwiga van Beethovena Missa solemnis a Symfónia č. 9 d mol. Nebudú chýbať ani ďalšie známe diela orchestrálneho repertoáru výber – z baletu Romeo a Júlia Sergeja Prokofieva, Koncert pre klavír a orchester č. 2 mol Sergeja Rachmaninova či Symfónia č. 3 c mol Organová Camilla Saint-Saënsa. Obohatením sezóny budú tiež slovenské diela – svetová premiéra skladby Les anges du ciel / Nebeskí anjeli od Egona Kráka a tiež oratórium Óda na radosť Jána Cikkera. Popri Danielovi Raiskinovi tento cyklus privíta aj dvoch bývalých šéfdirigentov SF Emmanuela Villauma a Jamesa Judda, spomedzi mien sólistov treba spomenúť huslistku Simone Lamsma, violončelistu Pabla Ferrandéza, klaviristov Olgu Scheps a Jonathana Fournela.


Abonentný cyklus D/E

Koncertný cyklus ponúkne široké spektrom repertoáru od klasicizmu, cez romantizmus až po 20. storočie. V naštudovaní šéfdirigenta SF zaznie okrem iného Symfónia č. 10 e mol Dmitrija Šostakoviča, Symfónia č. 5 B dur Alexandra Glazunova či skladba Chiaroscuro pre husle a orchester od gruzínskeho skladateľa Giju Kančeliho (so sólistom Jarolímom Emmanuelom Ružičkom). Na pódium Reduty sa tiež vráti Symfónia č. 4 Es Romantická Antona Brucknera, Koncert pre orchester Bélu Bartóka a dva významné vokálno-symfonické opusy – Symfónia č. 2 B dur Lobgesang Felixa Mendelssohna Bartholdyho a Rekviem Antonína Dvořáka. Medzi dramaturgické počiny bude nepochybne patriť koncertné uvedenie 2. dejstva opery Tristan a Izolda Richarda Wagnera s dirigentom Jurajom Valčuhom.

Populárny cyklus

V Populárnom cykle, zameranom na širokú vrstvu našich poslucháčov, uvedieme hneď na úvod sezóny koncert zostavený z hudby zo slovenských filmov (Zem spieva, Posledná bosorka, Šťastie príde v nedeľu, Pacho, hybský zbojník, Nevesta hôľ, Medená veža, Obchod na korze a i.). Slovenský filharmonický zbor sa v rámci cyklu predstaví koncertom slávnych operných zborov. Nebude chýbať ani španielsky ladený večer so sólistkou Miriam Rodriguez Brüllovou pod taktovkou dirigenta Ricarda Casera a tiež večer so symfonickými básňami Antonína Dvořáka inšpirovanými baladami Karla Jaromíra Erbena, ktoré naštuduje dirigent Martin Leginus.

Mimoriadne koncerty

Dramaturgia cyklu mimoriadnych koncertov programovo nadväzuje na obdobie Vianoc, Nového roku či Veľkej noci, ale zahŕňa aj koncerty filmovej hudby a pod. V aktuálnej sezóne to je okrem tradičného Koncertu bez bariér, vianočných, silvestrovských, novoročných a obľúbených koncertov hudby z filmov z pera svetových skladateľov aj koncert hudby zo slovenských filmov. Slovenská filharmónia sa v rámci tohto cyklu tiež predstaví aj na záverečnom koncerte festivalu súčasnej hudby Melos-Étos.

Slovenský komorný orchester

KOMORNÉ CYKLY

Cyklus Slovenského komorného orchestra

V rámci cyklu SKO odznie pre milovníkov komornej hudby sedem koncertov s programom, siahajúcim od Corelliho až po Johna Ruttera a Karla Jenkinsa. Ako sólista koncertu Hommage à Bohdan Warchal vystúpi husľová legenda Shlomo Mintz. Nebude chýba tvorba domácich autorov (Ilja Zeljenka, Pavol Šimai, Martin Petrík) a po viacerých rokoch v podaní Slovenského komorné orchestra zaznejú aj kompletné orchestrálne suity Johanna Sebastiana Bacha.

Organové koncerty

Bratislavskému publiku sa v novembri 2022  predstaví mladý rakúsky organista  Stefan Donner, víťaz medzinárodnej súťaže Franza Schmidta  v dielach nemeckých a francúzskych majstrov. Vo februári bude na pôde SF hosťovať titulárny organista Dómu v St. Gallen Willibald Guggenmos s objavným programom siahajúcim od baroka po súčasnosť. Netradičné spojenie organu a hovoreného slova ponúka uvedenie veľkej kompozície Job pre organ z pera českého  skladateľa Petra Ebena. Osemčasťový cyklus inšpirovaný biblickou tematikou uvedie americký organista pôsobiaci na Slovensku David di Fiore. Po rokoch sa na pódium SF opätovne vráti popredný slovenský umelec Marek Vrábel s francúzskym romantickým repertoárom.  

Klavír a klaviristi

Cyklus Klavír a klaviristi ponúkne v sezóne 2022/2023 svojim abonentom, ale aj návštevníkom 6 koncertov. V rámci nich sa predstavia siedmi klaviristi, ktorí sú renomovanými umelcami veľkých európskych pódií. Sezónu recitálov v októbri otvorí mladý kórejsko-nemecký klavirista Chi Ho Han, ktorého recitál prinesie spleť rusko-francúzskej hudby z prelomu 19. a 20. storočia. Medzi najmladších interpretov patrí Robert Bílý, rodák z Českej republiky a víťaz minuloročného 10. ročníka Medzinárodnej klavírnej súťaže J. N. Hummela, ktorý sa návštevníkom predstaví aj   po boku orchestra v hlavnom abonentnom cykle.  Slovenskú klavírnu školu bude reprezentovať Zuzana Niederdorfer, ktorá už niekoľko rokov pôsobí na univerzite v Grazi. Milovníci tvorby Sergeja Rachmaninova by mali svoju pozornosť upriamiť na recitál dvojice Julie Kociuban a Ilyu Maximova, kde zaznejú Suita č. 1 a č. 2, ale i Ruská rapsódia a Symfonické tance pre dva klavíry. Elena Letňanová pri oslave svojho životného jubilea (80) vyskladala dramaturgiu svojho koncertu    z rozsahovo menších diel Chopina a Liszta. Z diel slovenských skladateľov dostane priestor Bolero-Blues  Iris Szeghy. Večerom bude sprevádzať tiež jubilujúca Emília Vášáryová, ktorá bude čítať zo Chopinovej korešpondencie. Poctu Fryderykovi Chopinovi vzdá i belgický klavirista Daan Vandewalle. Uvedie diela Chopina a tiež diela Bernharda Langa a Frederica Rzewskeho, ktoré reflektujú Chopinov vplyv na súčasných skladateľov.

Komorná hudba

Päť koncertov, v rámci ktorých si bude možné vypočuť najmä slovenských interpretov, taký bude cyklus Komorná hudba v sezóne 2022/2023. Sériu koncertov v novembri odštartuje zoskupenie Varga Quartett Wien, ktoré bude v Klavírnom kvintete Césara Francka doplnené  o klaviristu Filipa Štraucha. Trio pre klarinet, husle a klavír Arama Chačaturiana, ale aj nádherná Brahmsova Sonáta pre klarinet a klavír zaznie v interpretácii prvých hráčov orchestra SF  Jozefa Eliáša a  Jozefa Horvátha v spolupráci so slovenským klaviristom Marcelom Štefkom. Poctu Beethovenovi vzdá dlhoročné duo Daniela Varínska a Ján Slávik, počas koncertného večera uvedú okrem iného Sonátu pre violončelo a klavír č. 1 a č. 5. Komorné duo v zložení Ivan Ženatý a Marian Lapšanský, bývalý generálny riaditeľ SF, bude hrať tiež Beethovena, no významný český huslista sa predstaví i s Dvořákom, Debussym a Franckom. Vokálny komorný koncert uzavrie sezónu cyklu Komorná hudba. Členovia Opery SND Terézia Kružliaková a Tomáš Juhás v spolupráci s klaviristom Robertom Pechancom uvedú piesňové cykly Suchoňa, Urbanca, Křičku i Dvořáka. Na rad sa dostanú i árie z opier Rusalka, Krútňava či Svätopluk a na záver by mal v premiére zaznieť duet z pera v Bratislave pôsobiaceho skladateľa Ľuboša Bernátha. Koncert sa koná pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej a Českej republiky.

Stará hudba

Každoročne má v koncertných sálach Slovenskej filharmónie svoje miesto i hudba z obdobia renesancie, baroka a klasicizmu, ktorá je však v cykle Stará hudba interpretovaná telesami špecializujúcimi sa na poučenú dobovú interpretáciu. Kombináciu stredovekých spevov so spevmi súčasného skladateľa Jevgenija Iršaia, ktoré reflektujú stredovekých básnikov bude možnosť počuť v interpretácii bratislavského zoskupenia Schola Minor. Českí hudobníci Jan Krejča a Hana Blažíková vystúpia s unikátnym repertoárom ranobarokových talianskych piesní a teorbových kompozícií. V rámci sezóny sa predstavia aj dva slovenské ansámble. Miloš Valent so svojim súborom Solamente naturali prinesie hudbu z Tranovského Cithary sanctorum. Päťdesiate výročie svojho pôsobenia bude na pódiu Slovenskej filharmónie sláviť zoskupenie Musica Aeterna. Umelecký vedúci Peter Zajíček v spolupráci s Czech Ensemble Baroque uvedie Charpentierove Te Deum, ale aj jeden obraz z Lullyho opery Amadis a Šesť orchestrálnych predohier bratislavského rodáka Johanna Sigismunda Kussera. Koncert sa koná v rámci festivalu Dni starej hudby.

 

Zdroj: TS Martina Tolstova, tlačová tajomníčka SF

Zdroj foto: Peter Brenkus, Alexander Trizuljak

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno