Divadelný ústav zaznamenal 1. apríla 2021 60 rokov svojej existencie. Počas jubileí sa zvykne spomínať na uplynulý čas, zároveň vzniká priestor pre otvorenie nových tém a projektov. Čo teda čaká Divadelný ústav v jeho jubilejnom roku?

Myšlienka založiť samostatnú divadelnú inštitúciu sa objavovala už v 40. rokoch 20. storočia, no začiatky Divadelného ústavu možno hľadať na pôde Slovenského múzea (dnešné Slovenské národné múzeum) až v 50. rokoch 20. storočia. Presnejšie, 1. marca 1953 na jeho pôde vzniklo Divadelné oddelenie. Dokumentáciou archívnych materiálov a múzejných artefaktov bola poverená prvá slovenská divadelná režisérka Magda Husáková-Lokvencová, ktorá v tom čase (po nútenom odchode z Divadla Nová scéna) pracovala v múzeu.


„Po jej odchode zo Slovenského múzea nastala istá odmlka – až do roku 1957. Vtedy nastúpil do múzea divadelný historik Andrej Smolinský, ktorý podnikol dôležité kroky k spolupráci s pražským Divadelným ústavom. V roku 1961 vznikla bratislavská pobočka pražského Divadelného ústavu,“ vysvetľuje riaditeľka Divadelného ústavu, Vladislava Fekete. Odvtedy prešiel Divadelný ústav zásadným vývojom s ohľadom na kultúrno-politickú atmosféru v krajine.


 

Oslavy 60. výročia v on-line prostredí


Veľkou výzvou pre divadelníctvo nielen na Slovensku, ale aj vo svete ostáva pretrvávajúca pandémia COVID-19, ktorá neustále zdôrazňuje potrebu kultúry a divadla. „Scénické umenie je prchavé a vyžaduje si osobný kontakt s divákom. Súčasná situácia osobným kontaktom nepraje, napriek tomu sa snažíme na nej hľadať pozitíva – on-line predstavenia a diskusné platformy si určite pozrú aj takí diváci, ktorí by sa za bežných okolností nevybrali do divadla v inom meste. Paradoxne sa vďaka virtuálnemu svetu rozširuje poznanie o našom divadle,“ dopĺňa Vladislava Fekete.


Virtuálna databáza slovenského divadla, prechádzky divadelnou históriou, publikácia a iné plány

V roku 2021 Divadelný ústav okrem množstva pravidelných projektov zameraných na drámu a divadlo (súťaže DRÁMA a Dramaticky mladí, festival Nová dráma/New Drama, Noc divadiel a pod.) či publikačnú činnosť pripravuje niekoľko dôležitých projektov zameraných nielen na odbornú, ale aj širšiu verejnosť.

Pri príležitosti Svetového dňa divadla (27. marec) spustil prvú fázu výskumného projektu Divadelné prechádzky, ktorého cieľom je spoznať divadelnú históriu desiatich slovenských miest a obcí. Divadelné prechádzky sú jednoduchým nástrojom, ako spoznať danú lokalitu optikou divadla a tiež vďaka nim návštevníci a obyvatelia objavia miesta, o ktorých sa v bežných sprievodcoch nedočítajú.

Divadelný ústav finalizuje Virtuálnu databázu slovenského divadla. Databáza prepája informačný systém etheatre.sk s vedeckým, umeleckým a výskumným materiálom Múzea Divadelného ústavu, Špecializovaného verejného archívu Divadelného ústavu, Špeciálnej knižnice Divadelného ústavu a dokumentačných fondov. Bude pomôckou nielen na študijné a výskumné účely, aj širšia verejnosť v nej nájde všetky potrebné informácie o slovenskom divadle. V databáze sa bude nachádzať takmer milión údajov o slovenskej profesionálnej divadelnej scéne a približne 60 000 digitálnych dokumentov.

Žijeme divadlomDivadelný ústav 11/21 je názov novej publikácie, ktorú pri príležitosti 60. výročia napísala riaditeľka Divadelného ústavu, Vladislava Fekete. „Práve dynamika, ktorá v poslednom desaťročí modeluje kultúrny sektor na Slovensku, zapríčinila to, že sme sa rozhodli k 60. výročiu založenia Divadelného ústavu vydať publikáciu Žijeme divadlom. Divadelný ústav 11/21 a informovať tak širokú verejnosť o projektoch, ktoré reflektujú potreby kultúrnej a umeleckej diverzity poslednej dekády,“ hovorí Vladislava Fekete. Publikácia vyjde v najbližších týždňoch.

Reprezentatívna výstava Divadelné storočie – stopy a postoje, ktorú pri príležitosti Roku slovenského divadla 2020 pripravil Divadelný ústav v spolupráci so Slovenským národným múzeom – Historickým múzeom sa do 5. septembra 2021 nachádza v priestoroch Bratislavského hradu. „Časť výstavy Divadelné storočie – stopy a postoje plánujeme reinštalovať a otvoriť tento rok aj v Košiciach, vo Východoslovenskom múzeu,“ dopĺňa Vladislava Fekete.

„Okrem uvedených aktivít chceme, samozrejme v závislosti od bezpečnostnej situácie, pripraviť medzinárodnú konferenciu, panelové diskusie o našich projektoch v divadlách, na umeleckých školách či festivaloch, pričom budú vždy spojené s vernisážou putovnej výstavy theatre.sk. Výstava sa venuje histórii a súčasnosti slovenského divadla a pripravili sme ju tiež pri príležitosti Roku slovenského divadla. Rovnako plánujeme prípravu slávnostného programu k 60. výročiu Divadelného ústavu koncom roka 2021, o forme sa rozhodneme podľa vývoja situácie,“ uzatvára Vladislava Fekete.

Okrem toho, že rok 2021 patrí 60. výročiu Divadelného ústavu, v decembri si svojich 20 rokov pripomenie aj Štúdio 12, divadelný priestor Divadelného ústavu.

Viac o aktivitách Divadelného ústavu si môžete prečítať na jeho webovej stránke, na webovej stránke DÚ 60 sa dozviete viac o 60 rokoch jeho existencie.

Zdroj: TS Divadelného ústavu
Zdroj foto: archív DÚ

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno